top of page
Antahkarana Meditasyonu.jpg

Antahkarana Meditasyonu

Işığın Mücevherleri olarak her ayda Antahkarana meditasyonları düzenleriz. 

Somut düşünce formlarından oluşan kalın bir perde de astral müdahaleler gibi gerçek yorumu bozabilir; Yol hakkındaki öğreti ve ruhsal izlenim astral plandan gelen cazibeyle veya zihinsel seviyelerden yayılan ayrıştırıcı ve somut fikirlerle engellenebilir. İzlenimin beyne inebileceği doğrudan bir kanalın yaratılması için gerçek bir hizalanmanın gerekliliğini kavramak önemlidir. İlk başta bu kanal ve hizalanma beyin ve ruh arasında kurulmalıdır. Daha sonra, öğrenci bilinçli olarak antahkarana'yı yarattıkça ve Ashram'ın işleyen bir parçası haline geldikçe, astral aracı ve nedensel bedeni by-pass etmeyi öğrenir.

Eğer siz de antahkarana yolculuğuna katılmak istiyorsanız, bağlantıya tıklayıp katılım formunu doldurabilirsiniz.

İzlenim Biliminin çalışılması, Yeni Çağın düşüncesini koşullandırması gereken ve koşullandıracak olan ve sonunda insanlığın önünde uzanan yeni kültürü ve yeni ifadeyi üretecek olan ideallerin sunumunu büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

 

Bu bilim aslında ilişkiler teorisinin temelidir ve doğru insan fikrinin genişlemesine yol açacaktır. İzlenim Bilimi doğru bir şekilde bir eğitim hedefi düzeyine indirildiğinde, invokasyon ve evokasyon hakkında ortaya çıkmakta olan öğretiyle yakından bağlantılı olduğu görülecek ve yalnızca insanüstü krallıklarla doğru insan ilişkilerini değil, aynı zamanda insanaltı krallıklarla doğru insan ilişkilerini de içerecek şekilde genişletilecektir.

 

Bu öğreti tüm doğal ve doğaüstü dünyanın "içinde yaşadığımız, hareket ettiğimiz ve varlığımıza sahip olduğumuz Bir'e verdiği hassas tepkiyle ilgilenecek; insanlığı ilahi doğanın tüm yönleri ve ifadeleriyle doğru bir ilişki içine sokacak, öznel teması derinleştirecek ve daha ilahi bir nesnel tezahür ve ilahi amaçla daha uyumlu bir tezahür meydana getirecektir. İnsan bilincinin duygusal ve fiziksel yaşam seviyelerinden (insanlığın büyük kısmının odaklandığı) zihinsel algı seviyelerine büyük bir kaymasına yol açacaktır.  

 

İzlenim Bilimi, antahkarana için bir demirleme merkezi olarak baş merkezinin faaliyetiyle ilgilidir ve ajna merkezi kaydedilen sezginin bir forma dönüştürülmesi ve ardından insanlar dünyasına yönlendirilmesi süreciyle ilgilidir. İlk aşamalarda ve üçüncü inisiyasyona kadar, İzlenim Bilimi Ruhsal Üçlü (kendisini geçici olarak soyut zihin ve ruh ya da Zihnin Oğlu aracılığıyla ifade eden) ile somut zihin arasında çağrışımsal bir duyarlılığın tesis edilmesiyle ilgilidir.

 

Bu zihinsel üçgen, Monad'ın ve Üçlü'nün iki yüksek veçhesinin zaman ve mekan içindeki bir yansımasıdır. Alt ve üst zihin arasındaki ilişki doğru ve istikrarlı bir şekilde kurulduğunda, İzlenim Bilimiyle bağlantılı en alt üçlünün - baş merkezi, ajna merkezi ve boğaz merkezi - faaliyete geçmesini sağlarsınız.  

İnvokasyon ve evokasyon tekniği, arzu edilen ilişkinin meydana getirildiği yönteme verilen isimdir. Yaratıcı Çalışma ise yukarıdaki iki sürecin sonuçlarının tezahürüne verilen isimdir. Ortalama bir öğrencinin ilgilenmesi gereken İnvokasyon ve Evokasyon Tekniğinin üç yönü antahkarana'nın inşası, alt zihnin iki yüksek işlevinde doğru kullanımı (zihnin ışıkta sabit tutulması ve istenen düşünce formlarının yaratılması) ve izlenimin sonunda somut bir biçim almasını sağlayan çökeltme sürecidir.  

 

Tüm bunlar insan bilincinin geniş ölçekte genişlemesinde uygulanacak olan dünya hizmeti temasına uymaktadır; bu Dünya Hizmetkârlarının Yeni Grubu'nun (NGWS) başlıca görevlerinden biridir. 

bottom of page