top of page
Aşramlar ve Spiritüel Hiyerarşi Üzerine.jpg

Aşramlar ve Spiritüel Hiyerarşi Üzerine

Işığın Mücevherleri olarak “Aşramlar ve Spiritüel Hiyerarşi Üzerine” çalışmalarımıza kayıtlar devam etmektedir. 

İnsanlık ailemizin Büyükleri kalıcı olan ve her zaman grubun iyiliği için hareket eden bir sevgiyle; yaşamın ve evrimin en altından en üstüne doğru ilerledikleri binlerce yıllık yaşamlar boyunca kazanılan bir bilgiyle; zamanın kendisine ve çok sayıda kişilik tepkisine ve etkileşimine dayanan bir deneyimle; bu deneyimin sonucu olan ve şimdi insanlığın hizmetine sunulabilen bir cesaretle; Gezegensel Logos'un amacına uygun, aydınlanmış ve akıllı bir amaçla karakterize edilirler.

Çalışma iki ay sürecektir ve toplamda sekiz ders olarak planlanmıştır.  

Hiyerarşinin kıdemli üyeleri Bilgelik Üstatlarıdır.

Bir Bilgelik Üstadı beşinci inisiyasyondan geçmiş olan kişidir. Bu gerçekten de bilincin öyle bir genişleme geçirdiği anlamına gelir ki, artık beşinci ya da spiritüel krallığı, ruhların krallığını içerir.

Dört alt krallıkta - mineral, bitki, hayvan ve insan - ilerlemiş olan Üstadın bilinç merkezi, meditasyon ve hizmet yoluyla, şimdi Spirit düzlemini içerene kadar genişlemiştir. Bu, birbirini izleyen enkarnasyonlar yoluyla Üstadın alt zihni saf ve katıksız zihne dönüştürdüğü, arzuyu sezgiye dönüştürdüğü ve bilinci saf Spirit'in ışığıyla ışınladığı anlamına gelir. Bilgeliğin Üstatları gezegenimizde kalmayı ve evrim dalgasında ilerlemekte olan kadın ve erkeklerin iyiliği için kendilerini sınırlamayı seçerler. Meditasyon ya da düşünce maddesinin manipülasyonu yoluyla ve insanlığın zihinsel bedenleri üzerinde çalışarak evrimsel sürece hizmet ederler. Hiyerarşi yalnızca ruhsal doğayla ya da insanlığın ruhuyla çalışır ve Üstat için form, nispeten önemsiz olarak kabul edilir.

Planın Koruyucuları

Hiyerarşi, insan özgür iradesinin izin verdiği ölçüde, gelişen bilincin kendisini uygun sosyal, siyasi, dini ve ekonomik formlar aracılığıyla ifade edebilmesi için dünya olaylarını yönlendirir.

Hiyerarşi, bilinç yönünü tüm formlarda uyandırma görevinde sürekli olarak çalışır, böylece uyanır, genişler ve akıllıca kullanılır.

Hiyerarşi, insanlığın izin verdiği ölçüde (çünkü insanlığın özgür iradesi ve özgür kararı göz ardı edilemez) dünya olaylarını yönlendirir, böylece ortaya çıkan bilinç kendini gelişen ve yeterli sosyal, politik, dini ve ekonomik dünya formları aracılığıyla ifade edebilir. Yön verirler; ışık saçarlar; kendileriyle temas halinde olanları etkilerler ve fikirlerin akışı ve vahiy yoluyla insan ilişkilerinin gidişatını kesinlikle etkilerler.

Hiyerarşi gelişmekte olan döngüsel kültürleri ve bunların sonucu olan uygarlıkları fark edilenden çok daha fazla yönlendirir ve kontrol eder. Bunlar daha sonra insanlığın gelişmekte olan ruhu için geçici olarak yararlı, uygun formlar sağlayabilir. Kültürlerin ve uygarlıkların biçimine özel bir dikkat gösterilmektedir.

İnsanlık için bir Plan vardır ve bu Plan her zaman var olmuştur. Geçmiş çağların evrimsel gelişmeleri ve zaman zaman büyük sezgisel kişiler ve öğretmenler tarafından verilen özel itici güç sayesinde işlemiştir.  

Planın acil hedefleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

  1. İnsan bilincinin seviyesini yükseltmek, böylece akıllı düşünen erkek ve kadınların bilinçli bir şekilde fikirler dünyası ve sezgisel algı dünyasıyla temas halinde olmalarını sağlamak.  Bu da onların gerçekliğe yönelecekleri anlamına gelmektedir. 

  2. Uluslararası durumu açıklığa kavuşturmak. Her ulus, düzen, istikrar ve hepsinden önemlisi özgürlük üreterek ulusal yaşamını güzelleştirmek için kendi işiyle ilgilenmeli; aynı zamanda diğer tüm uluslara karşı sorumluluğunun ve dünyamızın yaşamının tüm parçalarının karşılıklı ilişkisinin farkına varmalıdır. Her yerdeki halklara yeterli gıda, giyecek ve barınma imkânlarının sağlanması, yapıcı ve sağlam bir şekilde değişen bir dünya psikolojisini beraberinde getirecek ve derinden arzulanan barış ve bolluk çağını başlatacaktır.

  3. Grup fikrinin grup iyiliği, grup anlayışı, grup karşılıklı ilişkisi ve grup iyi niyetine genel bir vurgu yaparak büyümesi. Bu dördü, fiziksel düzlemde çalışan ve Dünya Hizmetkarları Yeni Grubu olarak adlandırdığımız öznel grubun idealleridir.

bottom of page