top of page
Astral Alem ve Astral Beden Çalışmaları Udemy.jpg
logos_edited.jpg

Astral Alem ve Astral Beden Çalışmaları

Işığın Mücevherleri olarak bu kursu oluşturmamızın nedeni doğru kaynakları kullanarak Astral Alem ve Astral Beden hakkındaki teosofik bilgileri sizlerle buluşturmaktır.

Astral Alem ve Astral fenomenler çalışması sizlere astral ışığın doğasını tanıtacaktır. Bu çalışma Arthur E. Powell ve diğer teosofik kaynaklardan faydalanılarak hazırlanmıştır. Kitap Hermes Yayınları tarafından basılmıştır ve kurs süresince baş ucu kitabı niteliğindedir. Arthur E. Powell'ın Astral Beden kitabından önce Eterik Beden kitabı bu konuda derinleşmek isteyenlerin ilk başlayacağı kitaptır. Hem teosofik alt yapıyı sağlar hem de insanın çok boyutlu dünyasıyla sizleri tanıştırır. On bölümden oluşan kursumuz, doğru kaynakları kullanarak sizi teosofik bilgilerle buluşturur. Gelişim yolculuğunda ilerleyenler için önemli bir adım olan astral alemi anlamak konusu ile ilgilenenler için kadim bilgiler sunar.

Eğer siz de Astral Alem ve Astral Beden Çalışmaları kursumuza katılmak istiyorsanız, bağlantıya tıklayarak Udemy kurs sayfasına ulaşabilirsiniz.

Kursumuz on bölümden oluşmaktadır ve astral alemin temel başlıklarına değinmektedir. Astral alem, fiziksel olanın üzerindeki bir sonraki kozmik düzlemdir. Bu haliyle, yaşam güçlerinin - kozmik olarak jiva ve bireysel olarak prana - taşıyıcısı ve fiziksel tezahüre giden veya fiziksel tezahürden gelen kozmik enerjilerin deposudur. Astral ve fiziksel düzlemlerdeki tüm olayların silinmez bir kaydını tutar, iki düzlem arasında sürekli bir etkileşim vardır. İster zihinsel, ister psişik ya da fiziksel olsun, hiçbir doğal fenomen onsuz açıklanamaz; onsuz fiziksel dünya parçalanarak toz haline gelir. 

 

Astral ışığın kendisi de alt düzlemlere bölünmüştür; alt bölgeler, özellikle bu kalıntılarla ilişki ahlaki ve fiziksel zayıflık veya cahilce deneylerle teşvik edildiğinde, yaşayanlar üzerinde olumsuz bir etki yaratan, kötücül varlıklardan gelen psişik kalıntılar da dahil olmak üzere, yeryüzünden gelen kaba emanasyonlarla doludur. 

 

Astral ışığın simyasal etkisi ve fiziksel alanla olan yakın bağlantısı, ister fiziksel ister psikolojik olsun, salgın hastalıkları da açıklar. Düşünceleri ve duyguları aktardığı için, karma ile bağlantısı açıktır. Astral ışık fiziksel dünyanın anasıdır, tıpkı akaşanın astral ışığın anası olması gibi. Astral ışık, Paracelsus'un ve onu takip eden diğer Ortaçağ mistik filozoflarının sidereal ışığı ile hemen hemen aynıdır. 

 

Bu kozmik düzleme astral veya sidereal denmesinin nedeni, tüm doğanın geniş ve karmaşık bir şekilde iç içe geçmiş bir organizma olması, yıldızların ve gezegenlerin birbirlerine kendi göksel enerjilerini ve maddelerini yaymalarıdır. Dolayısıyla, farklı gök cisimlerinden yayılan tesirlerin alışverişi olduğu için, astral ışık teriminin ezoterik bilimsel gerçeklere dayanan bir temeli vardır. Özellikle ikinci kozmik düzleme uygulanır çünkü fiziksel düzleme en yakındır ve fiziksel düzlemde yaşayan varlıklar zaman zaman yıldızlı ışık parlamaları veya parlaklık hisleri vasıtasıyla ikinci kozmik düzlemin varlığının farkına varırlar. Dolayısıyla, bu yıldızlı maddenin kaynağını bilen kadim inisiyeler ona astral ya da sidereal ışık ya da benzer bir ifade kullanmışlardır. 

 

Astral Alemi anlamak gelişim yolculuğunda ilerleyenler için çok önemli bir adımdır ve bu adımı birlikte atmaya sizleri davet ediyoruz.

bottom of page