top of page
Astral Beden Eğitimi.jpg

​Astral Beden ve Diğer Astral Fenomenler

Işığın Mücevherleri olarak “​Astral Beden ve Diğer Astral Fenomenler” çalışmalarımız 6-7 Mayısta tamamlanmıştır. Bir sonraki eğitim grubu için lütfen kayıt olunuz.

Her insan astral bedene sahip olsa ve kullansa da, nispeten çok daha azı varlığının bilincindedir veya tam bilinçle kontrol edebilir ve işlev görebilir haldedir. İnsanların geneline bakacak olursak çok sayıda kişinin hareketleri ve faaliyetleri, insanın kendisinin (Egosunun) kontrolü altındadır, şu anda egonun kontrolü altında astral beden kaba astral madde kütlesinden daha fazla bir şey değildir. Bununla birlikte, astral beden, kendine ait bir hayata sahip olan ve sahibine birçok faydalı güç veren, iyi gelişmiş ve en ince ayrıntısına kadar organize edilmiş bir araçtır.

Bir insanın astral bedeninde yapmayı öğrendiği ilk şeylerden biri, onunla birlikte seyahat etmektir, astral bedenin hareket etmesi, büyük bir hızla ve uyuyan fiziksel bedenden oldukça uzak mesafelere ulaşmasına olanak vermesidir. 

Bu fenomenin anlaşılması, birçok türden "görünüşleri", fiziksel olarak hiç ziyaret edilmeyen yerlerin bilgisi gibi çok sayıda "okült" fenomene fazlasıyla ışık tutar.

Astral beden, hislerin ve duyguların aracıdır, yapısının ve işleyiş biçimlerinin anlaşılması, hem bireysel hem de kolektif insan psikolojisinin birçok yönünü anlamada önemli bir değere sahiptir ve aynı zamanda modern psikanalizle ortaya konan birçok fenomenin mekanizmasının basit bir açıklamasını sağlar.

Astral bedenin yapısını ve doğasını, olasılıklarını ve sınırlarını net bir şekilde anlamak, insanların fiziksel ölümden sonra geçtiği yaşamın anlaşılması için gereklidir. Sayısız din takipçisinin inandığı pek çok kavram "cennet", "cehennem" ve araf gibi varoluşları koşulları, doğal olarak yerine oturur ve astral bedenin ve astral dünyanın doğasını anladığımız anda anlaşılabilir hale gelir.

Böylece insanın astral bedenini incelemek bizi çok uzağa götürür ve sadece fiziksel dünyaya ve tamamen fiziksel duyulara dayanan yaşam anlayışımızı, büyük bir oranda genişletir. İlerledikçe, fiziksel duyuların, çok değerli oldukları, ancak hiçbir şekilde, insanın diğer bedenlerinin yaşadığı dünyaların sınırını temsil etmediğini göreceğiz.

 

Astral fakültelerin işleyen faaliyetlerini şuurlu olarak fark eden kişi, eski dünyada yeni bir dünya ortaya çıkarır ve bunun önemini doğru okuyabildiğinde, kendi yaşamına ve bütüncül doğasına dair genişletilmiş bir görüş elde eder. Bu elde etme hali insanda neredeyse sınırsız olasılıkları mümkün kılar. 

EĞİTİM ASTRAL BEDEN 2.jpg
bottom of page