top of page
ezoterik-astroloji-yedi-ışın-bilimi.png

Ezoterik Astroloji : Yedi Işın Bilimi

Işığın Mücevherleri olarak “Ezoterik Astroloji: Yedi Işın Bilimi” çalışmalarımıza kayıtlar devam etmektedir. 

Işın, Logos'un yedi güç akışından biridir; yedi büyük ışık. Her biri büyük bir kozmik varlığın somutlaşmış halidir. Yedi ışın, Ruh-Bilinç-Form'un ilahi üçlülüğünün ilk farklılaşmasıdır. Onlar tezahür etmiş ilahi olan için, tüm ifade alanını sağlarlar. Yedi ışın, bize İlahiyat'ın yedi niteliğini gösteren, yedi tür gücün somutlaşmış halidir. Bu yedi niteliğin, kâinatın her yerinde bulunan madde ve formlar üzerinde dolayısıyla yedi kat etkisi vardır. Ayrıca kendi aralarında yedi katlı bir ilişki vardır.

Çalışma iki ay sürecektir ve toplamda sekiz ders olarak planlanmıştır.  

Yedi ışın tek Yaşamın yedi nefesidir, yedi temel enerjidir; İlahi olanın iradesinin, ilahî cevher üzerindeki etkisinin oluşturduğu merkezden fışkırdılar ve yedi kuvvet akıntısına bölündüler. Bu yedi akımın etkisinin yarıçapı, bir güneş sisteminin faaliyetinin kapsamını veya sınırını belirledi ve enkarne kozmik Mesih'in formunun sınırlarının "ana hatlarını çizdi". Bu yedi enerji akışının veya yayılımının her biri ilahi bir nitelik, sevginin bir yönü tarafından renklendirildi ve hepsine gizli ve açığa çıkmamış amacın nihai mükemmelleştirilmesi için ihtiyaç duyulmuştur.

Işın, Logos'un yedi güç akışından biridir; yedi büyük ışık. Her biri büyük bir kozmik varlığın somutlaşmış halidir. Yedi ışın, Ruh-Bilinç-Form'un ilahi üçlülüğünün ilk farklılaşmasıdır. Onlar tezahür etmiş ilahi olan için, tüm ifade alanını sağlarlar.

Yedi ışın, bize İlahiyat'ın yedi niteliğini gösteren, yedi tür gücün somutlaşmış halidir. Bu yedi niteliğin, kâinatın her yerinde bulunan madde ve formlar üzerinde dolayısıyla yedi kat etkisi vardır. Ayrıca kendi aralarında yedi katlı bir ilişki vardır.

Işınların İsimleri

Yedi Işın; üç veçhe/yön Işını ve dört nitelik Işını olarak aşağıdaki gibi ayrılabilir:


Yön Işınları

  1. İrade veya Güç Işını.

  2. Sevgi-Bilgelik Işını.

  3. Aktivite Işını veya Uyarlanabilirlik.

Nitelik Işınları

  1. Uyum, Güzellik, Sanat veya Birlik Işını.

  2. Somut Bilgi veya Bilim Işını.

  3. Soyut İdealizm veya Bağlılık Işını.

  4. Ritüelik Büyü veya Yasa Işını. 

bottom of page