top of page

Şeylerin gerçek durumunu ayırt etme ve insanların gerçek renklerini görme yeteneği, Yol'a girmek için temel gerekliliktir.

Helena Roerich

Agni Yoga.jpg

'Flowers of Timur (The Lights of Victory)' was created in 1933 by Nicholas Roerich.

Agni Yoga Nedir?

Maitreya çağının ortaya çıkışında, tüm yaşamın özünü içeren, her şeyi kucaklayan, hiçbir şeyden kaçınmayan bir yogaya ihtiyaç vardır, tıpkı İncil'deki efsanede cesurca kendilerini ateşli fırına kurban eden, orada yanmadan kalan ve böylece güç kazanan gençler gibi. Yaşam yogası için bana bir isim önerebilirsiniz. Ama en doğru isim Agni Yoga olacaktır. Bu kendini feda etme yogasına adını veren şey tam olarak ateş unsurudur. Diğer yogalarda tehlikeler egzersiz yoluyla azaltılırken, ateş yogasında tehlikeler arttırılır. Çünkü ateş, her şeyi bağlayan bir unsur olarak, her yerde kendini gösterir ve böylece en süptil enerjilerin farkına varılmasını sağlar. Ateş yaşamdan uzaklaştırmaz; uzak dünyalar için güvenilir bir rehber görevi görür. Ölçülemez uzayı kaplayan nedir? 

Agni Yoga : Aklın Aleviyle Aydınlanma Yolu

Çağrı, Aydınlanma ve Topluluk kitaplarını bizlere Helena Roerich aracılığıyla veren Kutsanmış Mahatma, Agni Yoga'nın işaretleri de dahil olmak üzere birçok kitap vermiştir. Bu pratik göstergeler, bilgi arayanların kullanımı için tarafımızdan bir araya getirilmiştir. Sanskrit ve Senzar dilleri, açıklamalara özel bir tat katmaktadır ve her zaman diğer dillerde karşılıklarını bulamadıklarını da belirtmek gerekir. Bununla birlikte, ifadelerin anlamı aynen korunmuştur. Çağdaş yaşamın içinde yer alanlar, yüzyılların deneyiminden yayılan bu bilgece öğretiyi dikkatle okuyacaklardır. 

İnisiyasyon ve Ateş Yolu

İnsanın arzusunun ve Spiritüel arzusunun yükselişi ve bekleyen kudretlerin inişi vasıtasıyla, tüm geçmişin sadece hazırlayıcı olduğu bazı büyük değişimlerin gerçekleşmesi mümkün olamaz mı? Gizli Öğreti'de ateşten ilahi bir madde olarak söz edilir - Tek Alev'in gökte ve yeryüzündeki en mükemmel ve katıksız yansıması. Alevli fedakârlıktan tüm antlaşmalarda bahsedilir ve pek çok kişi Kutsal Kitap'ta Tanrı'ya ya da Spirit’e "tüketen bir Ateş" olarak atıfta bulunulduğunu bilir. Vedalardaki Ateş Tanrısı Agni, Hindistan'daki Tanrıların en eskisi ve en saygı duyulanıdır.

Sage-Nicholas Roerich.jpg

'Blessed Soul (Bhagavan Sri Ramakrishna)' was created in 1924 by Nicholas Roerich.

Neden Agni Yoga Çalışmalıyız?

Yoga -kozmik kazanımlara sahip o yüce yol olarak- tüm çağlar boyunca var olmuştur. Her öğreti, evrimin basamaklarına uygulanabilen kendi yogasını içerir. Yogalar birbirleriyle çelişmezler. Bir ağacın dalları gibi gölgelerini yayar ve sıcaktan bitkin düşmüş yolcuyu ferahlatırlar. Gücünü yeniden kazanan yolcu yoluna devam eder ve bunu kendisine ait olmayan hiçbir şeyi kabul etmeden, çabasını da saptırmadan yapar. Mekânın dışında tezahür eden iyiliği kucaklar; önceden belirlenmiş güçleri özgürleştirir. Tek noktalı aidiyet içinde ustalaşır. Yoganın güçlerini reddetmeyin, ama aynı ışık gibi henüz gerçekleşmemiş emeğin alacakaranlığını aramalarına izin verin.

Gelecek için, uykudan uyanırız. Gelecek için giysilerimizi yenileriz. Gelecek için, kendimizi ayakta tutarız. Gelecek için, düşüncelerimizle çabalarız. Gelecek için güç toplarız.  Önce yaşam öğütlerini uygulayacağız. Sonra yaklaşan zamanın yogasının adını telaffuz edeceğiz. Ateş elementinin sesini duyacağız, ama alevin dalgalanmalarında ustalaşmaya çoktan hazır olmalıyız. Bu nedenle, kadim olan Raja Yogayı selamlıyoruz. Ve geleceği onaylıyoruz -Agni Yogayı.

Agni Yoga Çalışmalarına Nasıl Katılabilirim?

Agni Yoga çalışmalarımız hem yüz yüze hem de online olarak devam etmektedir. Öğretinin daha iyi anlaşılabilmesi için; -Mahatma Nedir?-Hiyerarşi Nedir? -Master M. Kimdir? -Helena Roerich Kimdir? -Yedi Işın Nedir? -Lord Agni Nedir? gibi bazı temel kavramların verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kayıt formunu doldurduktan sonra ilk adım atılmış olur. Sonrasında sınıfa ve ders kabul süreciyle devam eder. Temel verildikten sonra dönüştüren ateşin yolculuğu kendi hızında başlamış olur.

Kadim Yorum'un sözleriyle, "Yanan ateş yaşam yolunu tıkayan her şeyi serbest bırakır. Mutluluk ateşten sonra gelir ve onu takip eder.... Doğan güneşin parlaklığı ve hakikatin mükemmel bilgisi ortaya çıkar.... Ateşler yolcuyu geride tutmaya çalışan engelleyici formları yakar ve böylece özgürlüğü getirir.... Ateşler Baba'nın yüzünü gizleyen perdeyi yok eder."

Karanlığın Yanışı-Nicholas Roerich.jpg
bottom of page