top of page

MED-ITAT-ION 
Gelişim yolundaki üç ana eksenden biridir.

Bu sayfada grup meditasyonlarımıza ait detayları bulabilirsiniz. 

Büyük Işık Fenerinin Desteklenmesi Meditasyonu.jpg

Büyük Işık Fenerinin Desteklenmesi Meditasyonu

Meditasyon bir çeşit buluşma anıdır. Öğrenciye arayışıyla ilgili olarak ipuçları verir. Böyle bakıldığında neden meditasyon yapmalıyız sorusu da sorulabilir. Eğer ipin ucu dışarıdaysa ve dışarıdaki bir şeyi arıyorsak gözümüzü kapamamız pek işe yaramaz sanırım.

 

Çünkü göreceğim şey gündüz zamanında veya ışık altındadır. Peki, dışarıda bir şey aramıyorsak, dışarıdan gelen ve yine dışarıyı aydınlatacak bir ışık yoksa? Kendini, yolu arayan öğrenci ne yapmalı? Gözlerini kapamalı ve içerideki karanlığa ışık bulmalı. İşte bu nedenle Büyük Işık Fenerinin Desteklenmesi meditasyonu bizimle.

Solar Pleksus.jpg

Solar Pleksus Merkezinin Dönüştürülmesi Meditasyonu

Solar Pleksus, bireyselliğin ifadesidir. İrade gücü ve kişisel kimliğin yeridir. Egosal davranış, gurur, kibir baskın davranışlarla yakından ilgilidir. Aynı zamanda, bir birey olarak kendi içinde tam olarak uyanmak ve kişinin dünyadaki yerini bilmesiyle de ilgilidir.

Gelişim yolunda yapılması gereken ilk şeylerden biri de, solar pleksus merkezini astral düzlemden gelen güçlerin girişine kapatmak ve onu baş merkezi aracılığıyla daha yüksek seviyelerinden gelen güçlerin girişine açmaktır. Bu gelişim ve enerjilerin doğru yükseltilmesi ancak doğru meditasyon ve doğru nefesle mümkündür.  

Yaratıcı Ateş İle Dönüşüm Meditasyonu.jpg

Yaratıcı Ateş İle Dönüşüm Meditasyonu

Ateş dönüşüm için gerekli olan bileşimlerden biridir. Yeterince ısınmadan, form ortadan kalkmaz, bir halden diğer bir hale geçiş sağlanmaz. Peki yoldaki öğrenci için dönüşüm nasıl mümkün olur? Yaratıcı Ateş İle Dönüşüm Meditasyonunda deneyimleyeceğiniz şey işte

budur. Gelişim yolunda ilerledikçe bulunduğumuz mekanlar daha ahenkli hale gelir, güzel kokular bize eşlik eder. Dönüştüren yaratıcı ateş ile birlikte yalınlaşır ve özümüze yakın hale geliriz. Kişi daha sonra bu değerli özü Budha'ya sunar. Siz yanıp kül olurken, etrafınızdaki insanlara da kötü, kaba ve bencil düşüncelerini yakıp kül etmeye çalışmalarını hatırlatıyorsunuz. Zaman geçtikçe onlar da sizin gibi olmaya çabalayacaklardır, bencil davranışlarını yakıp kül edecekler ve dünyaya güzel koku ve mutluluk getirme yoluna gireceklerdir. Herkesin dünyaya verdiği her nefes tatlılık ve sevgiyle dolu olsun. 

Üçgen Meditasyonu.jpg

Üçgen Meditasyonları

Üçgenler, yeniden bağlantıyı kurmaya çalışan ve dünya çapında birçok insanın dahil olduğu bir meditasyondur. Üçgenler, spiritüel enerjinin insan zihinlerine ve kalplerine akabileceği birleştirici bir ışık ve iyi niyet ağı yaratmak için meditasyon ve görselleştirme tekniklerini kullanma fikridir. Bu şekilde birbirine bağlanan ışık ve sevgi, üçgene dökülerek, ona enerji vererek, parıldayan, ışık yayan üçgen haline gelene kadar canlandırılır ve görselleştirilir. Daha sonra enerji serbest bırakılır, ışık ve iyi niyet olarak üçgenin her noktasından dışarı yönlendirilir ve dünyanın her yerinden insanlar tarafından yaratılan üçgenler ağı boyunca akmaya başlar. Bu okült meditasyon kişinin hem bireysel sevgi ve iyi niyetin parlak ışıklarını hem de  yarattığı ışığı insanlık için paylaşma kapasitesini geliştirecektir.

Güneş Günü Meditasyonu.jpg

Güneş Günü Meditasyonu

Bu özel meditasyon insanlığı aydınlatan Güneş ile yakınlaşmamıza olanak verecek bir çalışmadır. Yoldaki öğrenciler olarak güncel dünya olaylarının ışığında “görevlerinizi” daha önce düşündünüz mü? Peki ya karmanızı? Dünyanın içinde olduğu "bu zamanlarda" öğrenciler olarak görevimiz nedir? Işıklı gelecek için hangi rolü oynuyoruz? Artan bilgiyle daha fazla sorumluluk üstlendiğimizi biliyoruz. Aldığımız bilgileri insanlık adına nasıl kullanıyoruz? Kendi etki alanınızda, burada ve şimdi, bu zamanda insanlığın karşı karşıya olduğu sorunları netleştirmeye hangi yollarla yardımcı oluyorsunuz? Davranışınızı değerlendirin ve hedefinizin yetersiz kaldığı yerlerde onu değiştirmeye karar verin: Sorunları mümkün olduğunca açık bir şekilde düşünmek için aklınızı kullanıyor musunuz?  Bu çalışma bizi daha yüksek spiritüel ilkelere ve prensiplere bağlayacak bir pratiktir. 

Antahkarana Meditasyonu.jpg

Antahkarana Meditasyonu

Tüm izlenimler sembollerle, kelime formlarıyla veya resimsel temsillerle tercüme edilmeli ve yorumlanmalıdır. Yüksek izlenimlerin kaydedilmesi ve yorumlanması temel bir okült bilimdir ve mükemmelleştirilmesi için çok fazla öğrenme ve uygulama gerekir.  Bu iki süreç yavaş yavaş geliştikçe, üçüncü aşama da otomatik olarak giderek daha etkili hale gelir.  İşte bu Antahkarana’dır. Gökkuşağı köprüsünün kurulması, izlenimlerin doğru alınması. Bu uçurum geçilmesi ve iki büyük düzlem arasındaki iletişim kurulması demektir. Öğretilerin hedefleri, yukarısı ve aşağısı olarak tanımlanan ilişkinin kesiştiği merkezdir.

Mavi-Nefes-Meditasyonu__.jpg

Mavi Nefes Meditasyonu

Işığın Mücevherleri olarak günlük hayatın sıkışıklığında bize destek olacak Mavi Nefes çalışmasına sizleri de davet ediyoruz. Bu kompleksin serin, sakin, huzurlu ve rahatlamış olmasına fayda sağlayacak bir çalışmadır. Mavi gezegende yaşayan gelişim yolundaki öğrenciler olarak yapacağımız bu pratik eğer günlük olarak tekrarlanırsa auraya bir koruma olarak yerleşir. 

 

Bir süre sonra mavinin doğasını deneyimledikçe Dünya gezegeninin titreşimlerine uyumlu hale geldiğimizi fark ederiz. Bu bizi ahenge ve yüksek ilhamlara açık yapabilir. Gün içinde telaşlı olduğumuzda, dikkatimizi kaybettiğimizde ve olayların içine daldığımızda mavi bizi soğutmak için gelecektir.   

Buda'nın Işığı.jpg

Budha'nın Işığı Meditasyonu

Işığın Mücevherleri olarak Budha'nın doğasını (sugatagarbha) deneyimleyebileceğiniz bu meditasyona sizleri de davet ediyoruz. 

Bu çalışma ışığın ve aydınlanmanın sağlanması, karanlığın (avidya) giderek azalmasına destek olan bir çalışmadır. Önce kendimizi bir ışık olarak görürüz ve sonrasında ışık meditasyon boyunca gelişir ve deneyimler oluşmaya başlar. Altın ışığınız bilgeliğin parlaklığı gibidir. Şimdi cehaletin karanlığını uzaklaştırmak için olabildiğince parlak bir şekilde ışıdığını fark ediyorsunuz. Işığınız Budha'nın öğretisini sembolize etmektedir. Kötü davrandığımızda ve öfkelendiğimizde, sanki karanlıktaymışız gibi olur. Onun öğretileri karanlıkta olduğumuzda bize yardım eder ve yol gösterir. Aydınlığı yeniden çağırmak için, Budha'nın altın ışığında buluşalım.

Solar Angel Meditasyonu.jpg

Solar Angel Meditasyonu

Bu çalışma çok boyutlu insanın sevgi yönünü, içsel güneş olarak tanımlanan yönünü keşfetmesine destek olur. Solar Angel, aynı zamanda Mevcudiyet meleği olarak da geçer ve insan ünitelerinin kozal bedenleridir. 

 

​İnsan ruhu, güneş meleği ve yansıması, kişiliği ile ilgili olarak süreci tekrarlar. Bu, ruhun yaratıcı çalışmasının bir parçasıdır. Ama buna karşılık, insan da zihinsel anlamda yaratıcı olmak zorundadır ve süreci tekrar etmelidir, çünkü mikrokozmos her noktada makrokozmosu andırır. Meditasyonda ruhumuzun daha fazla sesini duymak, ondan rehberlik almak ve hayat amacımızı biraz daha iyi anlamaya başlayabiliriz. 

Nefesin Yolculuğu Meditasyonu.jpg

Nefesin Yolculuğu Meditasyonu 

Nefes yaşam gücüdür. Nefes almak bize hayat verir; nefes aldığımız hücrelere oksijen gider; nefes verdiğimizde atık ürünleri karbondioksit şeklinde salarız. Farklı nefes türleri vücudumuzu farklı şekilde etkiler; örneğin ritmik nefes alma sinir sistemini dengeler.

 

Dikkatli nefes alma, herkes için mevcut olan basit bir uygulamadır. Düzenli olarak buna dahil olmak, stresin azalması, artan sakinlik ve netliğin yanı sıra mutluluğun teşvik edilmesi gibi faydalar sağlayabilir. Derin nefes alma egzersizleriyle yakından bağlantılı olan dikkatli nefes alma, onu bir adım öteye taşır ve derin nefes almanın faydalarını farkındalık süreci ve teknikleriyle ilişkilendirir. Farkındalık ve nefes alma tekniklerini birleştirmek, her anı mümkün olduğu kadar eksiksiz yaşayarak, şimdiki andaki deneyiminiz hakkında farkındalık geliştirmeyi içerir.

Yeni Ay Meditasyonları.jpg

Yeni ay Meditasyonu

Yeni ay da,  insan yaşamında büyük bir değişikliğin habercisidir ve serbest bıraktığı enerji zihinsel ve duygusal bir başlangıç düğmesi görevi görür. Kendinizi ayın titreşim frekansıyla uyumlu hale getirmek için  temsil ettiği Anne,dişil enerjinin su elementi ile duygularımızın,  gösterdiğiniz amaçlı çaba ile Yeni Dünya hizmetkarlarının ışıklı hizmetinin desteklenmesinin sağlanması değişimi hızlandırmaya yardımcı olur.

 

Yeni ay meditasyonu, yeni niyetleri filizlendirmek için beden ve ruhu uyumlu hale getiren bir çalışmadır. Yeni başlangıçlar, yeni ilişkiler, yeni anlayışlar ,yeni fikirler ve Gelecek olanın yeni yollarını hazırlamanın aracıdır. Meditasyonlar, derinlemesine düşünmek, kişisel anlayış, onaylama, niyet belirlemek ve salıvermek için zaman ayırmanın bir yoludur.  

Dolunay Meditasyonları.jpg

Dolunay Meditasyonu

Dolunay gününde, dünya güneş ve ay arasına girer ve üçü düz bir çizgi oluşturur. Güneşin ışığını tamamen yansıtan Ay, gümüşi parlaklığı ve serinliği ile meditasyonlarımızda bize bulunmaz fırsatlar sağlar. Örneğin daha sonra Buda olarak bilinecek Siddhartha Gautama, dolunayda doğmuştur. Dolunayda aydınlanmış ve sonunda dolunay altında dünyadan ayrılmıştır.

 

Dolunay meditasyonu, ayın serin ışınlarıyla bedeninizi ve zihninizi genişleten, iyileştiren ve sakinleştiren meditasyondur. Meditasyonun fiziksel, duygusal ve zihinsel koşullarınız üzerindeki muazzam etkileri, dolunay meditasyonu sırasında doruk noktasına ulaşır. Ayrıca dolunay meditasyonu fiziksel ve zihinsel enerjiyi artırır.

Raja Yoga Meditasyonları.jpg

Raja Yoga Meditasyonu

İnsan doğası gereği iki kutupludur. İnsanın Spiritüel yönü, yüzlerce enkarnasyonu kapsayan evrimsel bir yolculuktadır ve bunun amaçlarından biri, alt tabiatında bulduğu dualiteyi ortadan kaldırmak ve ahenkten olmaktır. Bunun için Işığın Mücevherleri olarak ayda bir Raja Yoga meditasyonları düzenleriz. Yoga, birleşmenin bilimidir ve bunun yollarını inceler. "Ne ile birleşmek?" Belki de bu sorunun cevabı, "Hangi yogayı yapıyoruz?" sorusunun cevabıdır. Grup olarak biz bu cevabı, Kova Çağı’nın tesirleriyle birleşmek olarak algılıyoruz ki bu da Raja Yogadır.

Kalpteki Üstat Meditasyonu.jpg

Kalpteki Üstat Meditasyonu

Gelişim yolunda ilerleyen öğrenci, meditasyonunda sebat ettikçe, kendisini doğru titreşime dahil etme kabiliyetini artırdıkça, onu doğrudan Üstadı'na götüren bir yol inşa eder. Bu, insanlık ailesi için aktif hizmetle birlikte meditasyonda verimli çalışmayı gerektirir. Bu temaslar başlangıçta nadirdir, ancak ilerleme başarıldıkça buluşma daha sık hale gelir. Öğrenci Üstadı tarafından söylendiği gibi belirli cümleleri hatırlayacak ve önerilen çalışmayı veya tavsiyeyi günlük hayatında hatırlamaya başlayacaktır. Bu, öğrencinin, meditasyonda inşa edilen yetenek yoluyla, Üstada erişmede başarılı olduğunun göstergesi olan yöntemlerden biridir.

Beyaz Lotus Meditasyonu.jpg

Beyaz Lotus Meditasyonu

Lotus saflık, yeniden doğuş ve kutsallıkla ilişkilendirilmiştir. Lotus çiçeği, karanlık bir yerden güzelliğe ve yeniden doğuşa yükselmeyi sembolize eder, çünkü bir lotus çiçeği tam olarak böyle büyür. Lotus, doğrudan çamurlu ve bulanık sulardan yükselip güneşe ulaşır ve güzel renklerde çiçek açar. Meditasyonda inşa ettiğimiz Budist değer: Toprakta büyüyen ve çamurlu su yüzeyinin üzerinde açan bir nilüfer çiçeği gibi, hayatın zorluklarının ve acılarının üstesinden gelebileceğimize olan inançtır. 

Rainbow Meditation.jpg

Rainbow Meditasyonu ile Yedi Renk Çalışması

Gökkuşağı meditasyonu, Budist meditasyonları arasında en bilinenlerinden biridir. Kırmızıdan Violete kadar uzanan yedi renk içinde yaşayacağımız bu deneyim bize kendi doğamıza dair farkındalık getirecektir. Her bir renk ayrı bir psikoloji ve deneyimdir. Örneğin; belki kırmızıda fazla kalamayacak ve birden turuncuya geçmek isteyeceksiniz ya da belki sarıda çok kalacak ancak mavide bir hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Işığın Mücevherleri olarak bu çalışma ile renklerin doğasına giriş yapacağız ve kendi renklerimizi de keşfedeceğiz. 

Her bir rengin farklı anlamlara geldiği, farkı seviyelere bağlandığı fark edeceğimiz deneyim olacak. Bunun için sizleri meditasyonumuza davet ediyoruz. 

Hangi Meditasyon?

Işığın Mücevherleri Meditasyon Üyeliği

bir ay boyunca katılacağınız meditasyonlar için indirimler sunuyor.

Meditasyon programınızı beraber oluşturmak için

bizimle iletişime geçin!

0 533 142 70 22

Meditasyon Takvimi

MEDİTASYON TAKVİMİ

meditasyon-takvimi-eylül-2023.jpg
bottom of page