top of page
Raja Yoga Meditasyonları.jpg

Raja Yoga Meditasyonu

Işığın Mücevherleri olarak ayda bir Raja Yoga meditasyonları düzenleriz. 

İnsan doğası gereği iki kutupludur. İnsanın Spiritüel yönü, yüzlerce enkarnasyonu kapsayan evrimsel bir yolculuktadır ve bunun amaçlarından biri, alt tabiatında bulduğu dualiteyi ortadan kaldırmak ve ahenkten olmaktır. Bunun için Işığın Mücevherleri olarak ayda bir Raja Yoga meditasyonları düzenleriz. Yoga, birleşmenin bilimidir ve bunun yollarını inceler. "Ne ile birleşmek?" Belki de bu sorunun cevabı, "Hangi yogayı yapıyoruz?" sorusunun cevabıdır. Grup olarak biz bu cevabı, Kova Çağı’nın tesirleriyle birleşmek olarak algılıyoruz ki bu da Raja Yogadır.

Eğer siz de Raja Yoga meditasyonu yolculuğuna katılmak istiyorsanız, bağlantıya tıklayıp katılım formunu doldurabilirsiniz.

Yoga, birleşmenin bilimidir ve bunun yollarını inceler. “Ne ile birleşmek?” Belki de bu sorunun cevabı, hangi yogayı yapıyoruz sorusunun cevabıdır. Grup olarak biz bu cevabı Kova Çağı’nın tesirleriyle birleşmek olarak algılıyoruz ki bu da Raja Yogadır.

 

İnsan doğası gereği iki kutupludur. İnsanın Spiritüel yönü, yüzlerce enkarnasyonu kapsayan evrimsel bir yolculuktadır ve bunun amaçlarından biri, alt tabiatında bulduğu dualiteyi ortadan kaldırmak ve ahenkten olmaktır. 

 

Akıl öncelikle diğer insanlara veya insanlığa fayda sağlamak için kullanılıyorsa, iyi bir yaşam sürdüğünü söyleyebiliriz. Ama öte yandan, akıl bencilce ve acımasızca, maddi çıkar ve güç elde etmek için kullanılıyorsa, o zaman hayatın daha büyük iyiliğine katkıda bulunmadığını söyleyebiliriz ve böyle durumlarda, kişi kötü eylemler içinde olabilir.

 

Evet, çevre ve kişisel deneyimler karakter üzerinde değişikliklere neden olabilir veya psikolojik bozukluklara neden olabilir. Ama nihayetinde, manevi anlamda, bir insanın ne olduğu tamamen onun sorumluluğundadır. O ve yaşadığı hayat, aklındaki tüm düşüncelerin ve şimdiki ve önceki hayatında yaptığı tüm seçimlerin doğrudan sonucudur. Bilinci geliştirmek için insanlığa yogalar veya birleşme yöntemleri verilmiştir. Üç kadim insan ırkının her biri için büyük yoga yöntemi vardır: Lemurya, Atlantis ve Aryan ırkları. Her yoga, farklı yaklaşım tarzlarını vurgular, ancak hepsi İlahi Olana götürür. Diğer tüm yogalar bu üçünün içinde bulunabilir. Kısaca bahsetmek gerekirse;

 

Karma Yoga: Fiziksel düzlemle ilgili eylem yogası

En iyi bilinen ifadeleri şunlardır: Hatha Yoga. Üçüncü kök ırkına verilmiştir ve  kullanımı fiziksel bedeni geliştirmiştir. Bu yoganın en uç şekli - normalde bağımsız olarak çalışan çeşitli vücut organlarının bilinçli kontrolünü ele geçirmek olmuştur. Günümüz için tavsiye edilmeyen bir uygulamadır ve geriye dönük bir adım olduğu için uygun değildir. Vücudu germek için asanalar içeren normal batı hatha yoga sınıfı ise, sağlıklı bir “fiziksel beden” oluşturur ve faydalıdır.

 

Laya Yoga : Çakralar üzerine odaklanan yoga

Dördüncü kök ırkta, eterik bedeni stabilize etmiş ve astral doğayı geliştirmiştir. Belirli merkezleri uyandırmak için yoğun meditasyon uygun değildir. (Kundalini Yoga gibi). Bunun nedeni, vücut dokusu ateşli uyarıyı kaldıramadan vücudun ateşini erken yükseltmenin ciddi tehlikeleri olmasıdır.

 

Bhakti Yoga: Kalbin yogası

Bu, adanmışların, mistiklerin yogasıdır ve astral düzlemle ilgilidir. Sadece İlahi Aşk var olana kadar tüm küçük aşklardan vazgeçilir veya reddedilir. Dördüncü kök ırkının "krallık" bilimidir.

 

Jnana Yoga: Bilgi yogası

Bu, bhakti'den çok daha hızlı ve sade bir yoldur. Sadece Brahma kalana kadar kişinin tüm fikirleri incelenir ve reddedilir.

 

Kriya Yoga: Paramahansa Yogananda tarafından tavsiye edilir.

“Bütün yogalardan alır” demiştir. Raja Yoga ile temel fark nefesin kullanımındadır. Her ikisi de ruhsal gücü uyandırmak için nefesi kullanır. Raja Yoga, aşağı doğru ruhsal ilhamı tezahür ettirerek; Kriya ise eterik kanalları uyararak ve 'kundalini'yi uyandırarak bunu yapar. Bu yöntem, güvenlik nedenleriyle Raja Yoga öğrencileri için önerilmez.

 

Raja Yoga: Zihnin veya iradenin yogası

Zihinsel düzlemle ilgilidir. Aryan uygarlığımızın büyük bilimidir. İnsana zihin üzerinde nasıl kontrol sahibi olunacağını öğretir. Genel olarak konuşursak, özgürleşmenin iki yolu vardır:

 

1. Bhakti Yoga, Saf Adanmışlığın Yogası veya Mistik Yol

2. Raja Yoga, İrade Yogası veya Okült Yol

 

Mistik yol veya adanmışlığın yolu, Raja Yoga'nın Okült Yolu güvenli bir şekilde uygulanmadan önce izlenmeli ve kalp geliştirilmelidir. Adanmışlık Yolunda, yoğun hayranlık ve ilahi olana tam bir adanma yoluyla aday, ruhun gerçekliğinin bilgisine ulaşır. Zihnin gelişimini büyük ölçüde göz ardı eder ve yoğun hissetmenin yoludur.

 

Bu bir önceki kök ırkın ana yolu olmasına rağmen, bugün artık öyle değildir. Bilinç açısından bir önceki kök ırkın, güçlü bir rasyonelleştirme yeteneği olmaksızın duygusal temelli olduğu kabul edilir. İnsanlığın çoğu, gelişimlerinin (evrimlerinin) bu noktasındadır. Batılılar için bugün hedef, bilinçte Kova Çağının gerekliliğini yerine getirmektir; yani zihinsel olarak odaklanmaktır.

bottom of page