top of page
Sekiz Katlı Yüce Yol Çalışmalarına Giriş.jfif.jpg
logos_edited.jpg

Sekiz Katlı Yüce Yol Çalışmaları'na Giriş

Işığın Mücevherleri, Udemy kurslarıyla takipçileriyle temel spiritüel anlayışları paylaşmaya gayret eder.

Sekiz Katlı Yüce Yol, samsaradan, yeniden doğuş döngüsünden kurtuluşa götüren Budist yolunun bir özetidir. Budizmde bu uygulamalar bedenin ve zihnin doğru olmayan bir şekilde çalıştığının anlaşılmasıyla (doğru görüş) başlar, ardından kendini gözlemleme, kendine hakim olma ve şefkat ve merhamet geliştirmeye yönelik Budist yoluna girilir ve beden-zihnin gelişimi için bu uygulamaları pekiştiren dhyana veya samadhi ile doruğa ulaşılır. Bu çalışma, doğru ilerlemek için kişinin geliştirmesi gereken ve ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olan şefkat ve bilgelik anlayışına dair Budist yaşam tarzını anlatır.

Eğer siz de sekiz katlı yüce yol kursumuza katılmak istiyorsanız, bağlantıya tıklayıp Udemy kurs sayfasına ulaşabilirsiniz

Theravada geleneğinde bu yol, sila (ahlak), samadhi (meditasyon) ve prajna (içgörü) olarak da özetlenir. Mahayana Budizminde bu yol, Arhatlığın ötesine geçerek tam Budhalığa ulaştığına inanılan Bodhisattva yolu ile özdeşleştirilir. Budist sembolizminde Sekiz Katlı Yüce Yol genellikle dharma tekerleği (dharmachakra) ile temsil edilir ve bu tekerleğin sekiz unsurunu veya kolunu temsil eder.

Buddha'nın 45 yıl boyunca kendini adadığı öğretisinin neredeyse tamamı bir şekilde bu yolla ilgilidir. Bunu farklı insanlara, gelişimlerinin aşamasına ve onu anlama ve takip etme kapasitelerine göre farklı şekillerde ve farklı kelimelerle açıklamıştır. Fakat Budist kutsal metinlerine dağılmış olan bu binlerce söylemin özü sekiz katlı yüce yolda bulunur.

 

Yolun sekiz kategorisinin veya bölümünün yukarıdaki paragrafta verildiği sırayla birbiri ardına takip edilmesi ve uygulanması gerektiği düşünülmemelidir. Ancak her bireyin kapasitesine göre mümkün olduğunca az ya da çok eşzamanlı olarak geliştirilmelidirler. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır ve her biri diğerlerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

 

Bu sekiz faktör Budist eğitim ve disiplinin üç temel unsurunu geliştirmeyi ve mükemmelleştirmeyi amaçlar: 

  1. Etik davranış (sila) 

  2. Zihinsel disiplin (samadhi) 

  3. Bilgelik (panna)

Dolayısıyla, yolun sekiz bölümünü bu üç başlığa göre gruplandırıp açıklarsak, bunların tutarlı ve daha iyi anlaşılması için daha faydalı olacaktır.

Etik davranış (sila), Buddha'nın öğretisinin dayandığı tüm canlı varlıklar için evrensel sevgi ve şefkatin engin anlayışı üzerine inşa edilmiştir. Pek çok kişi Budha'nın öğretisinin bu büyük idealini unutması ve Budizm hakkında konuşup yazarken yalnızca kuru felsefi ve metafizik ilahiyatlara dalması üzücüdür. Buda öğretisini, "çoğunluğun iyiliği için, çoğunluğun mutluluğu için, dünyaya duyduğu şefkatle" vermiştir.

 

Budizm'e göre bir insanın mükemmel olabilmesi için eşit derecede geliştirmesi gereken iki nitelik vardır: bir tarafta şefkat (karuna), diğer tarafta bilgelik (panna). Burada şefkat; sevgi, hayırseverlik, nezaket, hoşgörü ve duygusal taraftaki bunlar gibi yüce nitelikleri veya kalbin niteliklerini temsil ederken, bilgelik ise entelektüel tarafı veya zihnin niteliklerini temsil eder. Kişi yalnızca duygusal yönünü geliştirip entelektüel yönünü ihmal ederse, iyi kalpli bir aptala dönüşebilir; yalnızca entelektüel yönünü geliştirmek [ve] duygusal yönünü ihmal etmek ise kişiyi başkaları için bir şey hissetmeyen katı kalpli bir zekaya dönüştürebilir. Dolayısıyla, doğru ilerlemek için kişinin her ikisini de eşit derecede geliştirmesi gerekir. Budist yaşam tarzının amacı budur: Daha sonra göreceğimiz gibi, bu yaşam tarzında bilgelik ve şefkat ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır.

bottom of page