top of page

Kova Çağıyla entegrasyonu mümkün kılmanızı sağlayacak yaklaşan eğitimlerimizi bu sayfada bulabilirsiniz. 

Sessizliğin Sesi Çalışmaları.jpg

Sessizliğin Sesi Çalışmaları

Sessizliğin Sesi "HPB" olarak bilinen Madam H. P. Blavatsky tarafından yazılan son eserlerden biridir. HPB bize bu küçük kitabın içeriğinin, Himalayalar'ın ötesindeki ezoterik okullarda mistik öğrenciler tarafından okunan bir eser olan Altın Öğütler Kitabının bir parçası olduğunu söyler. Sessizliğin Sesi paha biçilmez bir spiritüel rehberlik kaynağıdır, çünkü talip olana Büyük Bilinmeyene yolculuk için kendini nasıl hazırlamaya başlayacağını anlatır. Talibin bu yolda belirli adımlar atmaya hazır olup olmamasının pek bir önemi yoktur; çünkü önemli olan, bu yaşamda ya da bir sonraki yaşamda öğrenciye patikasız yolda rehberlik edecek işaret levhalarıyla tanışmaktır. Bu kuralları anlamak öğrencinin spiritüel bilim dağarcığına çok şey katacaktır.
 

Aşramlar ve Spiritüel Hiyerarşi Üzerine.jpg

Aşramlar ve Spiritüel Hiyerarşi Üzerine

Spiritüel Hiyerarşi insan faaliyetinin, arzusunun ve başarısının sonucudur; insanlık tarafından ve insanlık için yaratılmıştır. Bu Hiyerarşi, madde üzerinde zafer kazanmış ve bugün bireylerin yürüdüğü aynı adımlarla hedefe ulaşmış olanlardan oluşur. Bu spiritüel kişilikler, üstatlar ve öğretmenler, fiziksel düzlemde zafer ve ustalık için mücadele etmiş, savaşmış ve günlük yaşamın miasmaları, sisleri, tehlikeleri, sıkıntıları, üzüntüleri ve acılarıyla mücadele etmişlerdir. Acı çekme yolunun her adımına basmışlar, her deneyimi yaşamışlar, her zorluğun üstesinden gelmişler ve kazanmışlardır. Kişisel benliğin çarmıha gerilişini deneyimlemiş ve her şeyden tamamen vazgeçmeyi bilmişlerdir.

ezoterik-astroloji-yedi-ışın-bilimi.png

Ezoterik Astroloji : Yedi Işın Bilimi

Evrende yedi büyük ışının var olduğu bilinmektedir. Güneş sistemimizde bu yedi büyük ışından sadece biri faaliyettedir. Yedi alt bölüm, Güneş Logos'umuz tarafından kullanılan "yedi ışını" ve O'nun dünyalar sisteminde sonsuz varyasyonlarının temelini oluşturur. Bu yedi ışın, O'nun güneş sistemindeki, tüm varlıkların aktığı yedi kanal, yaşamın yedi baskın özelliği veya değişikliği olarak tanımlanabilir, çünkü bu ışınların yalnızca insanlık için değil, yedi krallık için de geçerli olduğu söylenebilir. Aslında, tüm güneş sisteminde, evrimin hangi aşamasında olursa olsun, yedi ışından birine ya da diğerine ait olmayan hiçbir şey yoktur. Işın, oluşturduğu form yönüne değil, bu kuvvetin sergilediği kaliteye vurgu yapan, belirli bir kuvvet veya enerji türü için, bir isimdir. Bu, ışının gerçek bir tanımıdır. Yedi ışın, gezegensel formumuz boyunca dolaşan enerjilerin bütününü somutlaştırır ve ifade eder.

wi_800 (1).jpeg

​Astral Beden ve Diğer Astral Fenomenler

Astral bedenin ve onunla ilişkili fenomenlerin ayrıntılı bir çalışmasına geçmeden önce, öğrencinin anlayışına bu çalışmanın neleri kapsadığının, tüm konunun ve birkaç parçasının göreceli nasıl bağlantıda olduğuna dair bakış açısını vermek faydalı olabilir.

Kısaca, insanın astral bedeni bir araçtır, duru görü açısından fiziksel bedenden farklı olarak, yanıp sönen renklerden oluşan bir aura ile çevrili, fiziksel maddenin daha süptil bir düzeyinde oluşan, duyguların, tutkuların, arzuların ve hislerin ifade edildiği ve fiziksel beyin ile zihin arasında bir köprü veya iletim aracı olarak hareket eden, sonrasında daha yüksek araçların - mental beden- fonksiyon görmesine yardım eden bir araçtır.

Teosofiye Giriş.jpg

Teosofiye Giriş

Nasıl minik bir meşe palamudundan görkemli dev bir meşe ağacı yükseliyorsa, yolun başındaki gelişmemiş kişi de zar zor kazanılan kutsallığın içinde ışıldayan mükemmel insana eninde sonunda dönüşecektir.  Teosofi her şeyin varoluşunun nedenini açıklar. Yaşamımızı aksatıyor gibi görünen adaletsizlikleri bize gösterir. Görünürde bunu "hak" etmiyor gibi görünen birisinin neden hayattaki güzel şeylerle çevrelendiğini, yolunun güllerle donatılmış olduğunu ve gelişim yolunda bir şeyler yapmak için uğraşan, "hak" eden iyi niyetli olan diğer birinin neden sadece çok büyük ve acı veren dikenleri topladığını anlamamızı sağlar. Teosofi, şüphesiz, adalet ile yeryüzündeki çeşitli sosyal düzensizliklerin nedenleri arasındaki bağlantıyı açıklar.

Meditasyon Bilimi  İlk Adımlar.jpg

Meditasyon Bilimi : İlk Adımlar

Meditasyon, modern yaşamın materyalist değerlerine bir alternatif sunar. Yaşamın manevi ve maddi yönleri arasındaki bariz çatışmayı uyumlaştırma veya çözme aracıdır. Meditasyon gerçeklikten bir kaçış değil, gerçek Benliği (ruhsal varlık, ruh) keşfetmenin bir yoludur.

Meditasyonun temel amacı, bireyin içsel gerçeklikte neyse, dış tezahürde de o olmasını sağlamaktır. Meditasyon, olma yolunda, ruhsal olma, bilme ve yapma yeteneğine doğru yol alır. Bu nedenle meditasyon, öznel ve nesnel tüm yaşam ifadesini içerir. İnsanlık planına uygun olarak eylemi başlatmak için ruhun aklı kullanması ile ilgilidir. Bu Plan merkezli süreç içinde, meditasyon yapan birim uyarılır, aydınlanır ve her birinin potansiyel olarak içerdiği bireysel zenginliğin gezegensel evrime katkıda bulunması için doğru fırsat verilir. Gerçek okült meditasyon insan ırkına bir hizmet olarak uygulanmaktadır.

bottom of page