top of page
Image by Jan Kopřiva

eskimeyen bilgelik

Işığın Mücevherleri tarafından sunulan çalışmalar; kurslar ve içerikler, Teosofi'nin derin perspektiflerini ve görüşlerini anlamak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Bu eğitimler, Teosofi'nin temel prensiplerini kapsayarak, ruhsal arayışı olan bireylerin bilgelik yolculuklarında rehberlik etmektedir. Teosofi'nin felsefi ve mistik öğretileri, insanın evrensel bilincini genişletme ve derinleştirme amacını taşır.

Işığın Mücevherleri'nin sunduğu içerikler, bu öğretileri anlaşılır bir şekilde hazırlayarak bireylerin ruhsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Bu kaynaklar, aynı zamanda pratik uygulamalarla desteklenerek öğrenme sürecini zenginleştirir. Bu çalışmalar ile birlikte, bireyler kendi ruhsal potansiyellerini keşfetme ve evrensel bilgelikle derin bir bağ kurma imkanına sahip olurlar. Işığın Mücevherleri, ruhsal arayış içinde olan herkesi, Teosofi'nin ışığında bilgelik yolculuğuna davet etmektedir. Çalışmalarımız, bireylerin ruhsal dönüşüm sürecine rehberlik ederken, aynı zamanda evrensel bir anlayış ve içsel denge kazanmalarına yardımcı olur. 

Büyük Öğretmen H.P. Blavatsky.jpg

Madam Blavatsky 'olağanüstü kadın', Albay H.S. Olcott ile birlikte Teosofi Cemiyeti'nin kurucularındandı. Rusya'da Ekaterinoslav'da 30-31 Temmuz 1831 gece yarısı doğdu. Babası Albay Peter Hahn, aslen Almanya'nın Mecklenburg kentinden olan ancak yaklaşık 300 yıldır Rusya'ya yerleşmiş olan soylu bir aileden geliyordu. Annesinin ailesi de soylu bir aileydi ve kökenleri dokuzuncu yüzyılda yaşamış bir ataya dayanıyordu.

H.P.B'nin durugörü yeteneği öylesine gelişmişti ki, daha çocukken bile soylular tarafından özel işleri hakkında, polis tarafından da işlenen suçlar hakkında kendisine danışılıyordu. Yetenekli bir piyanistti ve genç bir kızken Londra'da Clara Schumann ve Arabelle Goddard ile çalmıştı.

1848 yılında, on yedi yaşındayken, yaşı büyük General Blavatsky ile evlendi ve kısa süre sonra ondan ayrıldı. 1848 ve 1849 yıllarında Mısır'da yaşlı bir Kopt ile maji çalıştı ve gizli bir topluluk olan Lübnan Dürzileri'ne katıldı. 

1851'de babasıyla birlikte Londra'da yürürken, çocukluğundan beri gördüğü vizyonlarda bildiği bir koruyucu olarak tanıdığı uzun boylu ve görkemli bir Rajput gördü. Bu kişi ona Doğu'da hazırlandıktan sonra kendi yönetimi altında gelecekte yapacağı işlerden bahsetti.

1852-54 yıllarında Tibet'e girmeye çalıştı ama 1867-70 yıllarına kadar başarılı olamadı. Aradan geçen sürede spiritüalizmle temas kurdu, 'istediği zaman fenomenler üretme konusundaki olağanüstü gücünü kontrol altına almayı' öğrendi ve 'çeşitli ticari girişimlerde' bulundu (yüksek sınıf ahşap ticareti, yapay çiçek fabrikası müdürlüğü, vs.) Tibet'te, bize söylendiğine göre, okült güçleri manipüle etmeyi öğrendi. 1871'de Kahire'de fenomenler temelinde spiritüel bir cemiyet kurmak için başarısız bir girişimde bulundu. Daha sonra 'Madam Laura' olarak İtalya ve Rusya'da konser turları yaptı. 1873'te Paris'te erkek kardeşiyle birlikte yaşadı, resim yaptı ve yazdı (diğer başarılarının yanı sıra iyi bir ressam ve çok zeki bir karikatüristti).

Paris'teyken 'Kardeşler'den talimatları beklemek üzere New York'a gitmesi için kesin emir aldı. 7 Temmuz 1873'te, dolandırılan fakir bir kadın ve çocukları için birinci sınıf biletini en ucuz olan yolcu sınıfıyla değiştirerek, kişisel parası olmadan karaya çıktı. Sandığında efendisi tarafından kendisine emanet edilen 23.000 frank olmasına rağmen, geçimini bir kravat imalatçısının yanında çalışarak sağlamıştır. Yine de emirlere göre hareket ederek sonunda parayı Buffalo kasabasına götürdü ve intihar etmesini önlemek için tam zamanında bilinmeyen bir adama verdi! Long Island'daki bir çiftlikte başarısız bir iş girişiminde bulunmuş, babasının ölümü üzerine aldığı 1.000 rublelik mirası tüketmiştir.

1874 yılında Chittenden'deki Eddy çiftliğine gitmesi emredildi. Burası Albay H.S. Olcott tarafından çeşitli okült olayların araştırıldığı bir yerdi. Onunla birlikte 1875 yılında New York'ta Teosofi Cemiyeti'ni kurdu. Dinin ve bilimin materyalizmine karşı muhteşem eseri olan Isis Unveiled - Peçesis İsis 1877'de yayınlandı. İlk geliri, Rus gazete ve dergilerinde yayınlanan çeşitli makaleleri için aldığı parayla birlikte, savaşlarda yaralananlara yardım etmek için Rusya'daki Kızıl Haç'a gönderdi.

8 Temmuz 1878'de Amerikan vatandaşı oldu. Aynı yılın ilerleyen günlerinde 'emir üzerine' Olcott ile birlikte Hindistan'a yelken açtılar; Şubat 1879'da Bombay'da karaya çıktılar. 1880'de iki kurucu Budizm adına Sri Lanka'yı gezdi ve 19 Mayıs 1881'de kendileri de Budist oldu. 1882'de Cemiyet'in merkezi Adyar, Madras'taki bugünkü yerine taşındı. 1879'daki gelişi ile 1884'teki Avrupa ziyareti arasında Hindistan'da çeşitli turlar yaptı. Kurucuların yokluğunda, Psişik Araştırmalar Derneği'nin tek taraflı raporu, onu bir sahtekar olarak gösterme girişiminde bulundu. O zamandan bu yana S.P.R. kendisine yöneltilen suçlamaları geri çekmiştir. Guru'sunun sağlığını düzeltmek için yaptığı müdahalelere rağmen sağlığı kötüleşti ve o yılın sonlarında yapılan kısa bir ziyaretten daha fazla Adyar'da kalamadı.

Wurzburg'da, Kontes Wachtmeister'e göre gerçek yazarları Üstat Kardeşler olan Gizli Öğreti'de çalıştı. İsis'te olduğu gibi, Kardeşler materyali topladı ve H.P.B.'nin içsel bakışının önüne koydu. 1887'de Ostend'de H.P.B. çok hastalandı ama acı çeken bedeninde birkaç yıl daha çalışmayı 'seçtiğini' açıklayarak garip bir iyileşme daha gösterdi. Davet üzerine, daha sonra Avrupa'daki Teosofi çalışmalarının merkezi haline gelen Londra'ya taşındı. Bu konuda kendisine Kurucu Başkan'ın (Albay Olcott) zaman zaman yaptığı ziyaretler yardımcı oldu. 1888 yılında Gizli Öğreti'nin ilk iki cildi yayınlandı. 8 Mayıs 1891'de Londra'da sahne değiştirdi. Külleri New York, Hindistan ve Londra arasında paylaştırıldı ve bir kısmı Adyar'daki heykelinin altına defnedildi. Vasiyetinde her yıl ölüm yıldönümünde dostlarının bir araya gelerek Asya'nın Işığı ve Bhagavad Gita'dan bölümler okumalarını istemiştir. Albay Olcott'un isteğiyle bu yıldönümü 'Beyaz Nilüfer Günü' olarak bilinmektedir. H.P.B'nin çevresindekilerin yaşamlarında hızlı değişimler yaratmadaki olağanüstü gücünün sırrı Albay Olcott tarafından şöyle özetlenmiştir:

İnanılmaz okült bilgisi ve fenomenlerle ilgili güçleri ve gizli Üstatlarla olan ilişkisi. Sosyal başarıları, geniş seyahatleri ve olağanüstü maceraları ile özellikle bir sohbetçi olarak ışıltılı yetenekleri. Filoloji sorunları, ırksal kökenler, dinlerin temel dayanakları ve eski gizem ve sembollerin anahtarları hakkındaki kavrayışı. Büyük varlıklara olan sarsılmaz adanmışlığı H.P.B.'nin yaşamını aydınlattı ve o her zaman on dokuzuncu yüzyılın 'Işık Saçanı' olarak bilinecektir.

 

Altın Merdivenler

Temiz bir yaşam, açık bir zihin, saf bir kalp, istekli bir zekâ, açık bir spiritüel algı, herkes için kardeşlik, öğüt ve talimat vermeye ve almaya hazır olma, Öğretmene karşı sadık bir görev bilinci, Öğretmene güven duyduktan ve ona sahip olduğuna inandıktan sonra gerçeğin emirlerine istekli itaat; Kişisel adaletsizliğe cesurca katlanma, ilkelerin cesurca ilanı, haksız yere saldırıya uğrayanların cesurca savunulması ve kutsal bilimin tasvir ettiği insani ilerleme ve mükemmellik idealine sürekli bir bakış - bunlar öğrencinin İlahi Bilgeliğin Tapınağına tırmanabileceği Altın Merdivenlerdir. 

-H.P. Blavatsky

bottom of page