top of page

agni yoga

Agni Yoga, 1920'lerde Nicolas Roerich ve Helena Roerich tarafından Batı dünyasına tanıtılan ve Sanskrit dilinde "Ateşlerin Birliği" veya "Kutsal Ateş ile Birleşme Yolu" anlamına gelen bir öğretidir. Temelinde, Agni Yoga günlük hayatta uygulanabilen bir yaşam tarzı olarak kabul edilir ve bilinçli, sorumlu ve yönlendirilmiş düşünceye, ateşin enerjisine ve evrensel bilince odaklanır.

Agni Yoga'nın kökleri kadim Hint felsefelerine dayanmakla birlikte, evrenin yaratıcı ateşi ve insanın zihin ve kalbinin güçleri, özellikle sevgi, düşünce ve yaratıcılıkta kendini gösteren "spiritüel enerji" kavramları üzerine kuruludur. Helena Roerich'e göre Agni Yoga, tüm yogaların sentezidir ve zamanımızın atmosferini doyuracak Agni – Ateş'in, tüm yogaların ateşli bir sentezine dönüşeceği yaklaşan Ateşli Çağ'ı öngören antik Hindu metinlerine dayanır.

Agni Yoga, evrensel bilgelikle bağlantılı olarak, bireysel çaba ve insanlık için erişilebilir bir hedef olarak gezegen bilincinin evrimini vurgular. Bu öğreti, Teosofi (Madam Blavatsky) ile ilişkilendirilen okullara aittir ve Alice A. Bailey tarafından da desteklenmiştir.

Agni Yoga öğretileri, kişisel ve toplumsal dönüşüme odaklanır ve "içsel ateş" aracılığıyla her türden ayrımcılığın aşılmasını ve daha yüksek bir bilinç durumuna ulaşılmasını öğretir. Bu disiplin, kişisel yaşamı insanlık ailesinin iyiliğine adamanın yanı sıra, düşünce, hissetme ve eylemde disiplinli bir sürece katılmayı gerektirir.

Master Morya: Doğunun Mahatması

Master Morya.jpeg

Morya (sıklıkla kısaca M. olarak anılır), H. P. Blavatsky'nin Üstadı ve Teosofi Cemiyeti'nin kuruluşuna ilham veren Mahatmalardan biriydi. Mahatma K.H. ile brlikte Mahatma Mektupları yayınlanmıştır. Master M. aynı zaman Helena Roerich'in de üstadıdır ve Agni Yoga kitaplarını verendir. Işığın Mücevherleri olarak Master Morya için hazırladığımız derlemeye buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki derleme Alice A. Bailey'in 24 Ciltlik Eskimeyen Bilgelik kitaplarından derlenmiştir.

(DINA II 597)

 

Bu hazırlık çalışmasında beş Üstat ve beş Aşram yer almaktadır.  Her şeyden önce, Üstat K.H.'nin Aşramı vardır; ikinci ışın Aşramı olması ve dolayısıyla Mesih'in kendisininki ile aynı enerji çizgisi üzerinde olması nedeniyle bu çalışmada başkanlık eden Aşram budur; diğer bir neden de Üstat K.H.'nin uzak bir gelecekte Mesih daha yüksek ve daha önemli bir işe geçtiğinde Dünya Öğretmeni rolünü üstlenecek olmasıdır. Daha sonra Üstat Morya'nın Aşramı gelir; bunun nedeni tüm prosedürün Şambala'dan yansıtılması ve Üstat Morya'nın Aşramının bu dinamik merkezle her zaman yakın temas halinde olmasıdır. Uygarlığın Efendisi olarak Üstat R. de yakından ilgilidir; o aynı zamanda -ve bu büyük önem taşımaktadır- Avrupa'nın naibidir. 

Aşramı ve Öğrencileri

İki İngiliz Üstat hakkında çok az şey söylenebilir.  Her ikisi de Üstat K. H. ya da Üstat M.'nin öğrenci kabul ettiği anlamda öğrenci kabul etmemektedir. Onlardan biri, Büyük Britanya'da ikamet eden, Anglosakson ırkının rehberliğini elinde tutmakta ve gelecekteki gelişimi ve evrimi için planlar üzerinde çalışmaktadır. O, tüm dünyadaki İşçi hareketinin arkasındadır, onu dönüştürmekte ve yönlendirmektedir ve şu anda yükselen demokrasi dalgasının üzerinde O'nun yönlendirici eli vardır. 

 

Demokratik huzursuzluğun, mevcut kargaşa ve kaosun dışında, temelinde rekabet değil iş birliği, merkezileşme değil dağıtım olan gelecekteki dünya durumu ortaya çıkacaktır.

(RI 644)

 

Üstatlardan beşi ve onların beş Aşramı öncelikle bu hazırlık çalışmasında yer almaktadır. Her şeyden önce Üstat K.H.'nin Aşramı vardır; bu Aşram, ikinci ışın Aşramı olması ve dolayısıyla Mesih'in kendisiyle aynı spiritüel enerji ve iniş çizgisi üzerinde olması nedeniyle, bu çalışmada başkanlık eden Aşramdır. Bir başka neden de Üstat K.H.'nin uzak bir gelecekte Mesih insanlığın bilinciyle ilgilenmekten daha yüksek ve daha önemli bir işe geçtiğinde Dünya Öğretmeni rolünü üstlenecek olmasıdır.  Daha sonra Üstat Morya ve Aşramı gelir, çünkü tüm prosedür Şambala'dan yansıtılır ve o bu dinamik merkezle yakın temas halindedir.  Üstat R., Uygarlığın Efendisi olarak, bu hazırlık çalışmasıyla zorunlu olarak yakından ilgilidir ve ayrıca o, Avrupa'nın Naibi olarak adlandırılan kişidir. Başka bir Aşram da bu çalışmayla çok derinden ilgilenmektedir; zaman zaman emeğin organize edilmesinden sorumlu olan Üstada atıfta bulundum. Bu işi on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında yapmaya başladı, ancak Rusya sahaya girdiğinde ve devrim sırasında ve yirminci yüzyılın ilk çeyreğinin son yıllarında proletaryaya aşırı bir vurgu yaptığında kendi ivmesiyle ilerlemeye bıraktı. 

Ben (D.K.) bu özel çalışmayla ilgilenen beşinci Üstadım ve deyim yerindeyse, dış ilişkiler dünyasında çalışan aktif ve bilinçli öğrencilerle, arzu edilen hazırlık çalışması için doğrudan Mesih'e karşı sorumlu olanlar arasındaki irtibat görevlisiyim. Bu beş Aşram veya gruptan bazı öğrenciler halkla temas kurma çalışmaları için özel olarak eğitilmişlerdir (ve eğitileceklerdir).

(DINA I 33)

 

Yeryüzündeki dış formun üretimi, kitaplar, ezoterik okullar ve kamuoyunun eğitilmesi yoluyla iç dünya hükümetinin bir parçasını oluşturan bir gruba bağlanmıştır ve bu grupta ben (Üstat Djwhal Khul) sekreter ve irtibat sorumlusu olarak rol oynuyorum. Bahsettiğim bu grup iki doğulu inisiyeden (ki ben de onlardan biriyim) ve beş batılı inisiyeden oluşuyor.

(HIS 44)

 

Bu naipler, kıtaların ve ulusların yönetim dizginlerini ellerinde tutarlar, böylece bilinmese bile, onların kaderlerine rehberlik ederler; Devlet adamlarını ve yöneticileri etkiler ve onlara ilham verirler.

(HIS 54)

 

Manu'nun başı olduğu ilk büyük grubun altında iki Üstat bulunabilir: Üstat Jüpiter ve Üstat Morya.   Her ikisi de beşinci inisiyasyondan fazlasını almıştır ve aynı zamanda Hindistan Naibi olan Üstat Jüpiter, tüm Üstatlar Locası tarafından aralarındaki en yaşlı kişi olarak görülür.  

 

Güney Hindistan'daki Nilgherry Tepelerinde yaşamaktadır ve genellikle öğrenci alan Üstatlardan biri değildir, çünkü öğrencileri arasında yüksek dereceli inisiyeler ve çok sayıda Üstat vardır.  Hindistan'ın yönetim dizginleri O'nun elindedir ve Hindistan'ı mevcut kaos ve huzursuzluğundan kurtarmak ve farklı halklarını nihai bir sentezde birleştirmek gibi zorlu bir görev ona verilmiştir.  Doğulu üstatların en tanınmışlarından biri olan ve öğrencileri arasında çok sayıda Avrupalı ve Amerikalı bulunan Üstat Morya bir Rajput Prensidir ve onlarca yıl boyunca Hindistan işlerinde yetkili bir konumda bulunmuştur. 

(HIS 44)

 

Manu'nun altında farklı dünya bölümlerinin naipleri çalışır; örneğin, şu anda insanlık için fiziksel bedenlerde çalışan Üstatların en yaşlısı olan ve Hindistan'ın naibi olan Üstat Jüpiter ve Avrupa ve Amerika'nın naibi olan Üstat Rakoczi gibi.  Burada hatırlanmalıdır ki, örneğin Üstat R. yedinci ışına ait olmasına ve dolayısıyla Maha Chohan'ın enerji bölümüne girmesine rağmen, Hiyerarşik çalışmada geçici olarak Manu'nun altında görev yapabilir ve yapmaktadır. 

(HIS 44)

 

Üçüncü grubun başkanı Maha Chohan'dır. Grup üzerindeki egemenliği iki kardeşininkinden daha uzun süre devam eder ve birkaç kök-ırkın süresi boyunca görevde kalabilir. O, zekâ yönünün toplamıdır. 

 Şimdiki Maha Chohan, Lemurya günlerinde Hiyerarşinin kuruluşunda bu makamı elinde tutan orijinal kişi değildir- o zamanlar bu makam Sanat Kumara ile birlikte enkarne olan Kumaralardan ya da Alevin Lordlarından biri tarafından yürütülmekteydi- ama O, Atlantis kök ırkının ikinci alt ırkı sırasında bu makamı devralmıştır. Ay zincirinde Üstatlığa ulaşmıştır ve şimdiki daha ileri insan varlıklarının büyük bir kısmının Atlantis kök ırkının ortasında enkarnasyona girmesi onun aracılığı ile olmuştur. Onunla olan karmik bağlılık, bu olasılığı mümkün kılan hazırlayıcı nedenlerden biriydi.

(CF 871)

 

Bu nedenle, genel olarak konuşmak gerekirse, bilgi yapraklarının organize edildiği ve açıldığı egoik grupların Maha Chohan'ın birincil etkisi altına girdiği; sevgi yönünün veya ikinci yaprak çemberinin açıldığı grupların Bodhisattva'nın birincil etkisi altına girdiği ve bilgi açılımının çalışmaya paralel olduğu; üçüncü katmanın açıldığı grupların ise Manu'nun enerji yönetimi altına girdiği ve diğer iki güç türünün eşgüdümlü olduğu söylenebilir.  Dikkatli bir okuyucu, Maha Chohan'ın neden iki kardeşinden daha uzun süre görevde kaldığının ve bunu tüm dünya dönemi boyunca sürdürdüğünün sırrının bu gerçekte saklı olduğunu görecektir. Bu döngülerin anahtarı şu düşüncelerde yatar: Bodhisattva ve Manu daha sık değişir ve her biri bir tür üçlü gücü somutlaştırdığı için başka işlere geçer, oysa Maha Chohan her biri doğası gereği üçlü olan beş tür enerjinin odak noktasıdır.

(HIS 54)

O (Üstat Morya) Manu ile yakın iş birliği içinde çalışır ve sonunda kendisi altıncı kök-ırkın Manu'su olarak görev yapacaktır.  

(HIS 54)

 

Üstat K. H., Dünya Öğretmenliği makamının şimdiki sahibi daha yüksek bir iş için bu makamı boşalttığında ve altıncı kök-ırk meydana geldiğinde, bu makam için sıradadır.  İkisinin de yaşadığı evler birbirine yakındır ve zamanlarının çoğunu en yakın birliktelik içinde geçirirler.

(IHS 46)

 

Bu üç kişilik arasında yakın iş birliği ve birlik vardır ve her hareket, plan ve olay onların birleşik önbilgisinde mevcuttur. Şambala'daki Dünyanın Efendisi ile her gün temas halindedirler ve işlerin tüm rehberliği onların ve dördüncü kök-ırkın Manu'sunun elindedir. Dünya Öğretmeni hem dördüncü hem de beşinci kök-ırklarla bağlantılı olarak görev yapar.

(DINA II 135)

 

Son zamanlarda Üstat R. Maha Chohan konumunu aldı ve bu başarı, giren gücü beşinci inisiyasyonu almış olan Üstatların saflarına taşıdı ve böylece onların Şambala gücünü kendi bireysel Aşramlarına indirmelerini sağladı.  Bu olay, beraberinde getirdiği tüm fırsatlar, tezahürler ve tehlikelerle birlikte muazzam bir uyarılma yaratmıştır. 

 

Benim gibi Üstatlar bu büyük kudretle başa çıkmayı öğrenmek ve aynı zamanda bu kudretin olabildiğince çoğunu (güvenli ve akıllıca) kıdemli öğrencilerimizin kullanımına sunmak zorundaydılar.

(HIS 54)

Üstat M. ilk Işın, İrade veya Güç Işını üzerinde olduğundan, O'nun işi büyük ölçüde şimdiki Manu'nun planlarının gerçekleştirilmesiyle ilgilidir. Dünyanın devlet adamlarının ilham kaynağı olarak hareket eder, Maha Chohan aracılığıyla ırksal evrimin ilerlemesi için arzu edilen koşulları ortaya çıkaracak güçleri manipüle eder.  

(HIS 55)

 

Üstat M.'nin eğitimi altında geniş bir öğrenci kitlesi vardır ve ezoterik ve okült açıdan birçok organizasyonla bağlantılı olarak ve dünyanın politikacıları ve devlet adamları aracılığıyla çalışır.

 

(LOM 12)

 

Üstatlardan birine bağlı olarak çalışan her birinizin arkasında, doruğa ulaşmış iki yaşam yatmaktadır: Dünyevi tanrısallaştırma yaşamı ve mistik ya da duygusal-içgüdüsel çizgi boyunca en yoğun meditasyon yaşamı. Bu meditatif yaşam ya Orta Avrupa'da Üstat İsa ve öğrencileriyle bağlantılı olanlar tarafından bir manastır veya rahibe manastırında ya da Hindistan, Tibet veya Çin'de Üstat M. veya Üstat K. H.'nin öğrencileri tarafından benimsenmiştir.

IHS Initiation, Human and Solar

LOM Letters on Occult Meditation

CA The Consciousness of the Atom

TCF A Treatise on Cosmic Fire

LS The Light of the Soul

SIM The Soul and Its Mechanism

ITI From Intellect to Intuition

TWM A Treatise on White Magic

BC From Bethlehem to Calvary

DNAI Discipleship in the New Age, Vol.I

DNAII Discipleship in the New Age, Vol II

PH Problems of Humanity

RC The Reappearance of the Christ

DN The Destiny of the Nations

GWP Glamour: A World Problem

TEV Telepathy and the Etheric Vehicle

UA The Unfinished Autobiography

ENA Education in the New Age

EXH The Externalisation of the Hierarchy

A Treatise on the Seven Rays

EPI Esoteric Psychology, Vol I

EPII Esoteric Psychology, Vol II

EA Esoteric Astrology

EH Esoteric Healing

RI The Rays and the Initiations

bottom of page