top of page

Işığın Mücevherleri olarak ışıklı içerikler üretmeye, yolu arayanlara yolu göstermeye gayret ediyoruz. Bu sayfada üç spiritüel festivali bulabilirsiniz.

Spiritüel Festivaller.jpg
Spiritüel Festivaller QR.jpg

Her yıl, birbirini takip eden üç ayda yoğunlaşan ve bu nedenle, yılın geri kalanını etkileyecek olan uzun süreli bir yıllık spiritüel çabayı başlatan üç büyük Festival olacaktır: Diriliş, Wesak ve İyi Niyet. Bu festivaller Nisan, Mayıs, Haziran dolunaylarında gerçekleşir ve yılın en yüksek manevi notasını oluşturur.

 

Kalan dolunaylar daha küçük festivaller oluşturacak ancak aynı zamanda hayati öneme sahip olduğu da kabul edilecektir. Tıpkı büyük festivallerin üç ilahi yönü tesis etmesi gibi onlar da insanın bilincinde ilahi sıfatları yerleştireceklerdir. Bu yönlere ve niteliklere, belirli bir takımyıldızın veya o ayları etkileyen takımyıldızların doğasının yakından incelenmesiyle ulaşılacak ve belirlenecektir. Böylece, on iki ay boyu devam eden festivaller ilahiliğin açığa vurumu olacaktır. Burada belirtmek gerekir ki ayın kendisinin bu festivaller üzerinde hiçbir etkisi yoktur çünkü dolunay zamanında gezegenimiz ve güneş arasında engelsiz bir uyum vardır; ezoterik olarak kişiliği temsil eden ay aradan çekilmiştir.

 

Üç Festival, her şeyden önce, üç büyük spiritüel Merkez, ilahi Üçlü Birlik'in ifadeleriyle ilişki kurmanın bir yolunu sunacaktır. Küçük festivaller ise Bütün'ün karşılıklı ilişkisini vurgulayacak böylece ilahi sunumu bireysel ve kişisel olandan evrensel ilahi Amaca getirecek; Bütün'ün parçayla ve parçanın da bu Bütün'le ilişkisi bu suretle tam olarak ifade edilecektir.

 

Festivaller, insanlığın ortak spiritüel yaklaşımının -henüz birbirleriyle yeterince ilişkili olmasalar da- bir parçasıdır ve tüm dünyada tutulacakları, onların vasıtasıyla büyük bir manevi birliğin sağlanacağı aynı zamanda bunun insanlığın ortak niyazıyla sabitleneceği zaman yaklaşıyor. Geleceğin dünyasında, düzenlendiğinde, her yerde spiritüel eğilim ve niyet sahibi tüm insanlar aynı kutsal günleri sürdüreceklerdir. Bu, spiritüel kaynakların bir havuzda toplanmasını ve birleşik bir spiritüel çabanın yanı sıra eş zamanlı bir spiritüel niyazı beraberinde getirecektir ki bunun gücü ortaya çıkacaktır.

 

Kitlelerin birleşik çağrıcı düşüncesi ve Yeni Dünya Hizmetkarları Grubunun odaklanmış, yönlendirilmiş düşüncesi, giden bir enerji akışı oluşturur. Bu, bu tür etkilere duyarlı olan spiritüel Varlıklara telepatik olarak ulaşacaktır. Spiritüel enerji olarak gönderilen onların uyandırılmış tepkisi, düşünce enerjisine indikten sonra, insanlığa ulaşacak ve bu formda, insanların zihinlerine gereken etkiyi yapacak, onları ikna edecek ve ilham ve vahiy taşıyacaktır. Dünyanın spiritüel gelişimi tarihinde ve Kutsal Yazıların kaydedilmesi prosedüründe hep böyle olmuştur. Bir arada olmanın ve ortak bir titreşimde olmanın değeri ne kadar gerçek ve açık değil mi? Haliyle dünyadaki dini ritüellerde belirli bir tekdüzeliğin oluşturulması, her yerde insanların birbirlerinin çalışmalarını güçlendirmelerine ve bekleyen manevi hayatlara yönelik düşünce akımlarını güçlü bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olacaktır. İlahi Olana yönelik akımlar güçlendikçe insanlık, Tanrı'nın Krallığının manevi gücünü, Hiyerarşiyi daha etkili çağıracaktır; Hiyerarşi karşılık verecek ve Tanrı'nın planları o zaman yeryüzünde uygulanacaktır. Hiyerarşi, spiralin daha yüksek bir dönüşünde, "Tanrı'nın İradesinin bilindiği Merkezi" bir başka deyişle Tanrı'nın Amacını çağıracaktır ve Tanrı'nın İradesi Sevgi ile uygulanacak, akıllıca tezahür ettirilecektir; çünkü bu insanlık hazır ve Dünya bunun için bekliyor. Dünyayı bekletmemeyi seçip enerjilerin yoğun olduğu bu dönemde bir şeylerin ucundan tutmaya başlayabiliriz.

 

Işık, Sevgi ve Güce!

Wesak Festivali.jpg
Wesak Festivali QR.jpg

Büyük manevi güçlerin etkili bir şekilde mevcut olduğu bir zamanda yaşıyoruz ve dünyanın her yerindeki iyi niyetli insanlar büyük veya küçük grup halinde bir araya geliyorlar ve çalışmalar düzenliyorlar, harekete geçiyorlar. Dünyamızdaki koşulları iyileştirmek ve doğru ve adil ilişkiler kurmak için bunu yapıyorlar. Bununla birlikte insanlık ailesinin rolüne baktığımızda onların yukarıdan gelen ilahi enerjinin, hayvanlara, bitkilere ve mineral krallığına kısaca alt krallıklara dağıtılmasının sorumluluğunu paylaştığını görüyoruz. Yılın başka hiçbir zamanında, dağıtım görevini üstlenen insanlık ailesinin kapasitesi bu kadar artmamıştır.

 

Wesak Festivali olarak bilinen Mayıs ayı dolunayında insanlığın bu dağıtım görevi daha da önemli hale gelir. Eşsiz bir fırsat olan Wesak, aydınlanma güçlerinin yüksek dünyalardan insanlığın zihnine aktığı spiritüel yılın en yüksek noktasıdır.

 

Meditasyon ve duanın yıl dönümü olarak Wesak tüm inançlardan ve geleneklerden insanların kalpleri ve zihinlerinin birbirine bağlandığı ve yaratıcı imajinasyon gücü aracılığıyla yüksek tesirlerin paylaşımına katılabilmek için bir fırsattır.

 

Wesak İlahi olanın bilgeliğinin ifadesi, Işığın somutlaşmış hali olarak Buda'nın Festivalidir. Çağlar boyunca Budistler bu özel zamanda Wesak'ı kutlamışlar ve Buda'nın hayatındaki önemli üç olayı onurlandırmak için meditasyon ritüelleri ve törenlerine milyonlarca insan toplamışlardır.

Bu üç önemli olay şöyledir: Siddhartha Gautama, geleceğin Budası, mayıs dolunayında, Mesih'in dünyaya gelmesinden 500 yıl önce doğdu. Işığın Efendisi, doğudan gelen haberci Bodhi ağacının altında mayıs dolunayında aydınlanmaya ulaştı ve yine 80 yaşında mayıs dolunayında sahne değiştirdi.

 

Eskimeyen Bilgelik öğrencileri açısından baktığımızda Wesak, Yaşayan Buda'nın festivalidir.

 

Wesak giderek artan bir şekilde her yıl insanlığa geri dönen Yaşayan Buda Festivali olarak tanınmaya başlamaktadır. Tüm geleneklerin büyükleri ile birleşerek kutsama getiren ve yayılan aydınlanma enerjileri indiren bu büyük buluşma, dua ve meditasyon yoluyla Buda'ya büyük bir yakınlaşma sağlar.

 

Wesak festivali dünya meseleleriyle bağlantısı olmayan soyut bir etkinlik değildir ve aslında Buda tarafından Wesak'ta serbest bırakılan enerjiler bilinçte meydana gelen değişime ve ruhsal alanda sabit kalabilmemize yardımcı olur. Buda tarafından bu dönemde en yüksek derecede yayılan tesirler eski ve sınırlayıcı düşünce formları yerine yeni ve kapsamlı olanları inşa etmemizde bize destek olur. Bu etkinliğe odaklanarak ve konsantrasyonla ne kadar çok insan katılırsa Buda'nın ışıklı enerjilerinin salıverilmesi de o kadar büyük olur.

İyi Niyet Festivali.jpg
İkizler Dolunayı-İyi Niyet Festivali.jpg

İyi Niyet Festivali; Tanrı'yı özleyen, Tanrı'nın iradesine uygunluk arayan ve doğru insan ilişkilerinin ifadesine adanmış insanlık spiritinin Festivali olacaktır. Derin bir çağrı ve yakarışın, kardeşliğe, insani ve spiritüel birliğe yönelik temel bir özlemin festivali olacak ve Buda'nın ve Mesih'in çalışmalarının insan bilincindeki etkisini temsil edecektir. İnsanlığın spiritüel ve ilahi doğasının tanınacağı bu gün kapsadığı ilkeleri yansıtan bir dizi başka isme sahiptir: Birleşme Festivali, İnsanlık Festivali, Mesih’in Festivali. 


Sevginin saf enerjisi geçmişte dua yoluyla ifade edildiği gibi, şimdi Buda’nın ışık tuttuğu Bilgelik Zihni ile dinamik bir şekilde; zihin ve kalbi harmanlayan bir sentez içinde birleştirilebilir. Bu ikizler burcunun ayırt edici yaratıcı güçlerinden biridir. Karşıt çiftlerin ilişkisi ruh ve formun etkileşimi ve neticede ruhun ışığının galip gelip yansımasıdır. 


İnsanlık Dünya üzerindeki İlahi Planın hızlandırılmasında üzerine düşeni yapmaya hazırlanmaktadır. Bunu yapabiliyor çünkü Mesih doğasının içsel gerçekliği, Vicdan denilen o ‘durgun zayıf ses’ insanın kalbindeki Mesih’in artan ısrarına yanıt olarak yüzeye çıkabiliyor.

 

Bu, özellikle doğru ilişkilerden oluşan yeni bir dünya vizyonunu insanlığın gözleri önünde tutma işinde böyledir. Bu vizyonun temelinde ızdırabı dindirmek, çevreyi iyileştirmek ve tüm kalpleri, zihinleri ilahi olana yaklaştırmak için dünya çapında sayısız girişim aracılığıyla özgürlüğün paha biçilmez armağanı ve iyi niyetin açığa çıkarılması vardır. Bilinçli grup iş birliği ve Büyük Öğretmenler aracılığıyla bu enerjiler, dinin Spirit ve madde arasındaki gerçek bağlantı olarak yerini alabileceği, tüm alt krallıkları birbirleriyle ve İlahi Olanla uzlaştırabileceği gelecekteki bir dünyanın tohumunu demirleyecektir.


Gelecekteki vizyonun, bir bütün olarak insanlığın başarmaya yazgılı olduğu şeyin arketipi olarak Spiritüel Hiyerarşinin (Doğanın zeki güçleri olan ve evrimsel süreçleri kontrol eden iç planlardaki spiritüel varlıklar grubu) önünde Mesih durmaktadır. Bu vizyonu başarabiliriz çünkü ilk olarak o başarmıştır, Dünyada göründüğü zamanlarda kehanet ettiği üzere biz ondan ‘daha büyük şeyleri’ yapabiliriz ve yapacağız. Mesih’in cisimleştirdiği ruhun, sevgi dolu amacın gerçekliğinin her birimizin kalbindeki gerçek olduğunu hatırlayalım.

bottom of page