top of page
Image by amit kumar

derlemelerimiz

Bu derlemeler, insanlığın bilincini yükseltme hizmetine adanmıştır. Alice A. Bailey ve Tibetli (O zamandan beri bilgeliğin üstadı Djwhal Khul olarak bilinmektedir) tarafından başarılan iş ne kadar övülse azdır, çünkü Mavi Kitaplarda Eskimeyen Bilgeliğin büyük bir kısmını dünyaya ulaştırmayı başarmışlardır. Berraklık içinde büyük bir düzende ustalıkla sunulan kitaplar, insanlığın bilimleri, dinleri ve felsefeleri boyunca akan ve hepsini kozmik yasa altında birleştiren temel öğretinin bir sunumunu temsil etmektedir. Işığın Mücevherleri olarak, Eskimeyen Bilgeliğe ait çalışmalara tam anlamıyla giriş yapma amacıyla derlemelerimizi hazırlama çabamız devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz beşinci kök ırk olan Aryan ırkının hedefi, aklın geliştirilmesidir. Bu hedef, çok katmanlı insan üniteleri olarak "aklı" anlamak için öncelikle mental düzlemin anlaşılmasını gerektirir. Bu zorlu yolda ilerlerken, doğru referansları ve argümanları hazırlama görevi öğrencilere düşmektedir. Işığın Mücevherleri olarak hazırladığımız derlemelerin, varlıksal gelişimimizde bizlere destek olacağını ummaktayız.

 

Derlemeler, Alice A. Bailey'in yirmi dört serilik Eskimeyen Bilgelik kitaplarından alıntılar içermekte olup, her bir bölümde alıntılanan kitabın kısaltılmış adı ve sayfa numarası yer almaktadır.

bottom of page