top of page

agni yoga

Agni Yoga, 1920'lerde Nicolas Roerich ve Helena Roerich tarafından Batı dünyasına tanıtılan ve Sanskrit dilinde "Ateşlerin Birliği" veya "Kutsal Ateş ile Birleşme Yolu" anlamına gelen bir öğretidir. Temelinde, Agni Yoga günlük hayatta uygulanabilen bir yaşam tarzı olarak kabul edilir ve bilinçli, sorumlu ve yönlendirilmiş düşünceye, ateşin enerjisine ve evrensel bilince odaklanır.

Agni Yoga'nın kökleri kadim Hint felsefelerine dayanmakla birlikte, evrenin yaratıcı ateşi ve insanın zihin ve kalbinin güçleri, özellikle sevgi, düşünce ve yaratıcılıkta kendini gösteren "spiritüel enerji" kavramları üzerine kuruludur. Helena Roerich'e göre Agni Yoga, tüm yogaların sentezidir ve zamanımızın atmosferini doyuracak Agni – Ateş'in, tüm yogaların ateşli bir sentezine dönüşeceği yaklaşan Ateşli Çağ'ı öngören antik Hindu metinlerine dayanır.

Agni Yoga, evrensel bilgelikle bağlantılı olarak, bireysel çaba ve insanlık için erişilebilir bir hedef olarak gezegen bilincinin evrimini vurgular. Bu öğreti, Teosofi (Madam Blavatsky) ile ilişkilendirilen okullara aittir ve Alice A. Bailey tarafından da desteklenmiştir.

Agni Yoga öğretileri, kişisel ve toplumsal dönüşüme odaklanır ve "içsel ateş" aracılığıyla her türden ayrımcılığın aşılmasını ve daha yüksek bir bilinç durumuna ulaşılmasını öğretir. Bu disiplin, kişisel yaşamı insanlık ailesinin iyiliğine adamanın yanı sıra, düşünce, hissetme ve eylemde disiplinli bir sürece katılmayı gerektirir.

Agni Yoga.jpg

Agni Yoga : Aklın Aleviyle Aydınlanma Yolu

Çağrı, Aydınlanma ve Topluluk kitaplarını bizlere Helena Roerich aracılığıyla veren Kutsanmış Mahatma, Agni Yoga'nın işaretleri de dahil olmak üzere birçok kitap vermiştir. Bu pratik göstergeler, bilgi arayanların kullanımı için tarafımızdan bir araya getirilmiştir. Sanskrit ve Senzar dilleri, açıklamalara özel bir tat katmaktadır ve her zaman diğer dillerde karşılıklarını bulamadıklarını da belirtmek gerekir. Bununla birlikte, ifadelerin anlamı aynen korunmuştur. Çağdaş yaşamın içinde yer alanlar, yüzyılların deneyiminden yayılan bu bilgece öğretiyi dikkatle okuyacaklardır. 

İnsanın arzusunun ve Spiritüel arzusunun yükselişi ve bekleyen kudretlerin inişi vasıtasıyla, tüm geçmişin sadece hazırlayıcı olduğu bazı büyük değişimlerin gerçekleşmesi mümkün olamaz mı? Gizli Öğreti'de ateşten ilahi bir madde olarak söz edilir - Tek Alev'in gökte ve yeryüzündeki en mükemmel ve katıksız yansıması. Alevli fedakârlıktan tüm antlaşmalarda bahsedilir ve pek çok kişi Kutsal Kitap'ta Tanrı'ya ya da Spirit’e "tüketen bir Ateş" olarak atıfta bulunulduğunu bilir. Vedalardaki Ateş Tanrısı Agni, Hindistan'daki Tanrıların en eskisi ve en saygı duyulanıdır.

'Flowers of Timur (The Lights of Victory)' was created in 1933 by Nicholas Roerich.

Agni Yoga Nedir?

Maitreya çağının ortaya çıkışında, tüm yaşamın özünü içeren, her şeyi kucaklayan, hiçbir şeyden kaçınmayan bir yogaya ihtiyaç vardır, tıpkı İncil'deki efsanede cesurca kendilerini ateşli fırına kurban eden, orada yanmadan kalan ve böylece güç kazanan gençler gibi. Yaşam yogası için bana bir isim önerebilirsiniz. Ama en doğru isim Agni Yoga olacaktır. Bu kendini feda etme yogasına adını veren şey tam olarak ateş unsurudur. Diğer yogalarda tehlikeler egzersiz yoluyla azaltılırken, ateş yogasında tehlikeler arttırılır. Çünkü ateş, her şeyi bağlayan bir unsur olarak, her yerde kendini gösterir ve böylece en süptil enerjilerin farkına varılmasını sağlar. Ateş yaşamdan uzaklaştırmaz; uzak dünyalar için güvenilir bir rehber görevi görür. Ölçülemez uzayı kaplayan nedir? 

Sage-Nicholas Roerich.jpg

'Blessed Soul (Bhagavan Sri Ramakrishna)' was created in 1924 by Nicholas Roerich.

Neden Agni Yoga Çalışmalıyız?

Yoga -kozmik kazanımlara sahip o yüce yol olarak- tüm çağlar boyunca var olmuştur. Her öğreti, evrimin basamaklarına uygulanabilen kendi yogasını içerir. Yogalar birbirleriyle çelişmezler. Bir ağacın dalları gibi gölgelerini yayar ve sıcaktan bitkin düşmüş yolcuyu ferahlatırlar. Gücünü yeniden kazanan yolcu yoluna devam eder ve bunu kendisine ait olmayan hiçbir şeyi kabul etmeden, çabasını da saptırmadan yapar. Mekânın dışında tezahür eden iyiliği kucaklar; önceden belirlenmiş güçleri özgürleştirir. Tek noktalı aidiyet içinde ustalaşır. Yoganın güçlerini reddetmeyin, ama aynı ışık gibi henüz gerçekleşmemiş emeğin alacakaranlığını aramalarına izin verin.

Gelecek için, uykudan uyanırız. Gelecek için giysilerimizi yenileriz. Gelecek için, kendimizi ayakta tutarız. Gelecek için, düşüncelerimizle çabalarız. Gelecek için güç toplarız.  Önce yaşam öğütlerini uygulayacağız. Sonra yaklaşan zamanın yogasının adını telaffuz edeceğiz. Ateş elementinin sesini duyacağız, ama alevin dalgalanmalarında ustalaşmaya çoktan hazır olmalıyız. Bu nedenle, kadim olan Raja Yogayı selamlıyoruz. Ve geleceği onaylıyoruz -Agni Yogayı.

İnisiyasyon ve Ateş Yolu

İnsanın arzusunun ve Spiritüel arzusunun yükselişi ve bekleyen kudretlerin inişi

vasıtasıyla, tüm geçmişin sadece hazırlayıcı olduğu bazı büyük değişimlerin

gerçekleşmesi mümkün olamaz mı?

 

İnisiyasyon gibi, ateş konusu da karmaşık ve çok boyutludur. Agni Yoga öğretilerinde üç cilt "Ateşli Dünyaya” adanmıştır ve Tibetli Üstat Djwhal Khul bize Kozmik Ateş Üzerine Bir İnceleme başlıklı müthiş bir kitap vermiştir. Bu konular ne kadar zor anlaşılır olsalar da, kardeşlik ve anlayışın Kova Çağında bize sunulan fırsatların merkezinde yer alırlar. Ateşin yolu inisiyasyonun içsel bir yönüdür ve inisiyasyon -bilincin evrimini ve genişlemesini işaret eden bir süreç- yeni bin yılı karakterize edecektir. Kozmik Ateş Üzerine Bir İnceleme'de belirtildiği gibi, "Ay Lordları günlerini doldurdular; şimdi Agni, yaşamın ve enerjinin güneş Lordu olarak, insan yaşamında gereken önemi üstlenecektir."

Gizli Öğreti'de ateşten ilahi bir madde olarak söz edilir - Tek Alev'in gökte ve yeryüzündeki en mükemmel ve katıksız yansıması. Alevli fedakârlıktan tüm antlaşmalarda bahsedilir ve pek çok kişi Kutsal Kitap'ta Tanrı'ya ya da Spirit’e "tüketen bir Ateş" olarak atıfta bulunulduğunu bilir. Vedalardaki Ateş Tanrısı Agni, Hindistan'daki Tanrıların en eskisi ve en saygı duyulanıdır. Ateşin birçok yönüyle çok önemli doğası inkâr edilemez. Doğası zamanın başlangıcından beri yüceltilmiştir ve Agni Yoga öğretileri "neşe ve cesaretin vazgeçilmez olduğunu, ancak Ateş olmadan bu niteliklerin yaratılamayacağını" teyit eder. 

Ezoterik bilgeliğe göre, kozmik ateş üç yönüyle evrimimizin arka planını oluşturur. Tek Kozmik Ateş içinde elektrik ateşi, güneş ateşi ve sürtünme ateşi veya yaratıcı ateş, koruyan ateş ve yok eden ateş tanımlanır. Ateşin bu üç yönü Şambala, Spiritüel Hiyerarşi ve insanlığın üç gezegensel merkezine karşılık gelir. Birey kendi bütünlüğüne - her insanın doğasında var olan üç dönemsel araca - uyandıkça, ilgili gezegensel merkezlerle ve onların yayılan ateşleriyle ilişkiye girer. Bireyde ve dolayısıyla gezegensel merkezlerde kurulan bütünleşmenin derecesini gösteren şey bu üç ateşin dereceli olarak harmanlanması ve birleşmesidir. Bu bütünleşme ve ilişki derecesi inisiyasyonun çeşitli aşamaları tarafından belirlenir. Böylece her bir inisiyasyon genişlemiş bir ufukla, yeni bir "at-one-ment" ile ve "tek benliğin tüm benliklerle olan temel birliğinin" sıralı olarak idrak edilmesiyle sonuçlanır. Sonuç olarak, birey Tanrı'nın dünya için planları hakkında artan bir farkındalık kazanır ve giderek bu planların yerine getirilmesi ve genişletilmesinde işbirliği yapma becerisini geliştirir. Yeni bir bilinç durumuna inisiyasyon, kolay bir süreç değildir. Sürekli bir çaba ve yorucu bir zihinsel ve Spiritüel yaşam gerektirir. Kendini adamış ve disiplinli bir düşünme, hissetme ve eylem sürecidir. Kişisel yaşamın bütünün iyiliğine tabi kılınmasını ve mevcut ring-pass-not'ın sınırlamalarının aşılmasını gerektirir.

Bu nedenle bilincin her genişlemesinden önce, içsel ateş vasıtasıyla bir yanma ve ayıran her şeyin fedâ edilmesi yoluyla bir yıkım gelir. Düşük olan (engelleyen ve sınırlayan) yok edildikçe, daha büyük olan da özümsenir. Ateş yalnızca bir arındırıcı olarak hareket etmekle kalmaz - yavaş yavaş sınırlayıcı duvarları kırar ve yok eder, aynı zamanda büyük bir bağlayıcı olarak da hareket eder. Bilinçte ayrı olan şey şimdi bir bütündür. Tüm enerjilerin özgürce hareket ettiği ve gezegenin ve bireyin eterik bedeni boyunca dağıtıldığı ilahi dolaşım akışı kurulur. Böylece, büyük temas zinciri ve Spiritüel enerji akışı için büyük kanal Şambala'dan insanlığa ve sonra da insanlık aracılığıyla üç insan-altı krallığa ulaşır. Ayırıcı duvarlar artık yoktur. 

 

Kadim Yorum'un sözleriyle, "Yanan ateş yaşam yolunu tıkayan her şeyi serbest bırakır. Mutluluk ateşten sonra gelir ve onu takip eder.... Doğan güneşin parlaklığı ve hakikatin mükemmel bilgisi ortaya çıkar.... Ateşler yolcuyu geride tutmaya çalışan engelleyici formları yakar ve böylece özgürlüğü getirir.... Ateşler Baba'nın yüzünü gizleyen perdeyi yok eder."

Agni Yoga Çalışmalarına Nasıl Katılabilirim?

Agni Yoga çalışmalarımız online olarak devam etmektedir. Öğretinin daha iyi anlaşılabilmesi için; -Mahatma Nedir?-Hiyerarşi Nedir? -Master M. Kimdir? -Helena Roerich Kimdir? -Yedi Işın Nedir? -Lord Agni Nedir? gibi bazı temel kavramların verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kayıt formunu doldurduktan sonra ilk adım atılmış olur. Sonrasında sınıfa ve ders kabul süreciyle devam eder. Temel verildikten sonra dönüştüren ateşin yolculuğu kendi hızında başlamış olur.

Kadim Yorum'un sözleriyle, "Yanan ateş yaşam yolunu tıkayan her şeyi serbest bırakır. Mutluluk ateşten sonra gelir ve onu takip eder.... Doğan güneşin parlaklığı ve hakikatin mükemmel bilgisi ortaya çıkar.... Ateşler yolcuyu geride tutmaya çalışan engelleyici formları yakar ve böylece özgürlüğü getirir.... Ateşler Baba'nın yüzünü gizleyen perdeyi yok eder."

Karanlığın Yanışı-Nicholas Roerich.jpg

Agni Yoga Serisi Kitapları
ve Hazırlık Derlemeleri

AGNİ YOGA SERİSİ

YAYINLAR

Işığın Mücevherlerinin Agni Yoga yayınlarını

"yayınlar" sayfasından inceleyebilirsiniz.

Morya'nın Bahçesinden Yapraklar.jpg
Morya'nın Bahçesinden Yapraklar II Agni Yoga.jpg

AGNİ YOGA SERİSİ'ne HAZIRLIK DERLEMELERİ

DERLEMELER

Işığın Mücevherlerinin Agni Yoga derlemelerini

"derlemeler" sayfasından inceleyebilirsiniz.

Spiritüel Hiyerarşi.jpg
Master Morya.jpg
Aklın Alevi.jpg
Üç Ateş.jpg
Lord Agni.jpg
Agnishvattalar.jpg
Helena-Nicholas Roerich.jpg
bottom of page