top of page

agni yoga

Agni Yoga, 1920'lerde Nicolas Roerich ve Helena Roerich tarafından Batı dünyasına tanıtılan ve Sanskrit dilinde "Ateşlerin Birliği" veya "Kutsal Ateş ile Birleşme Yolu" anlamına gelen bir öğretidir. Temelinde, Agni Yoga günlük hayatta uygulanabilen bir yaşam tarzı olarak kabul edilir ve bilinçli, sorumlu ve yönlendirilmiş düşünceye, ateşin enerjisine ve evrensel bilince odaklanır.

Agni Yoga'nın kökleri kadim Hint felsefelerine dayanmakla birlikte, evrenin yaratıcı ateşi ve insanın zihin ve kalbinin güçleri, özellikle sevgi, düşünce ve yaratıcılıkta kendini gösteren "spiritüel enerji" kavramları üzerine kuruludur. Helena Roerich'e göre Agni Yoga, tüm yogaların sentezidir ve zamanımızın atmosferini doyuracak Agni – Ateş'in, tüm yogaların ateşli bir sentezine dönüşeceği yaklaşan Ateşli Çağ'ı öngören antik Hindu metinlerine dayanır.

Agni Yoga, evrensel bilgelikle bağlantılı olarak, bireysel çaba ve insanlık için erişilebilir bir hedef olarak gezegen bilincinin evrimini vurgular. Bu öğreti, Teosofi (Madam Blavatsky) ile ilişkilendirilen okullara aittir ve Alice A. Bailey tarafından da desteklenmiştir.

Agni Yoga öğretileri, kişisel ve toplumsal dönüşüme odaklanır ve "içsel ateş" aracılığıyla her türden ayrımcılığın aşılmasını ve daha yüksek bir bilinç durumuna ulaşılmasını öğretir. Bu disiplin, kişisel yaşamı insanlık ailesinin iyiliğine adamanın yanı sıra, düşünce, hissetme ve eylemde disiplinli bir sürece katılmayı gerektirir.

Agni Yogaya Giriş

nroe86-Nicholas-Roerich,-St-Sophia-the-Almighty-Wisdom-arthipo-1100x757.jpg

Böylece, ateşli yaşamı gülümseyerek düşünelim. 

Agni Yoga ile önceki yogalar arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu görelim. Karma Yoga, yeryüzünün elementleriyle hareket ettiğinde onunla pek çok benzerliğe sahiptir. Ancak Agni Yoga uzak dünyaların idrakine giden yollara sahip olduğunda, o zaman ayrım görünür olur. Raja Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoganın hepsi çevreleyen gerçeklikten soyutlanmıştır ve bu nedenle geleceğin evrimine giremezler. Elbette, Agni Yogi aynı zamanda Jnani ve Bhakti olmalıdır ve Spirit'inin güçlerinin gelişimi onu Raja Yogi yapar. Spirit’in geçmiş fetihlerini reddetmeden gelecekteki evrimin görevlerine karşılık verme olasılığı ne kadar güzeldir! Kimse yenilikle övünmemelidir, çünkü yalnızca unsurların birleşimi olasılıkları yeniler. 

Her tehlike aynı zamanda bir avantaj da sağlar. Boğaz merkezi sentezi etkiler. Böylece kılıç ateşte sertleştirilir. Kuşkusuz her alev bir tehlikedir, ancak formun alıcılığı ve süptilliği alev tarafından onaylanır. Bu nedenle Agni Yoga, hayat veren ve iradenin yaratıcısı olan ateşin tezahürü üzerine yaratılmıştır. 

Yüzmek isteyen kişi korkusuzca suya dalmalıdır

Ve Agni Yogada ustalaşmaya karar veren kişi, tüm yaşamı boyunca onu dönüştürmelidir. İnsanlar neden yogaya boş saatinin bir bölümünü ayırabileceklerini ve geri kalan zamanda saf olmayan düşünceler içinde kalabileceklerini düşünüyorlar? Şüphesiz, tüm eylemler arındırıcı ateşli çabayla aşılanmalıdır. Agni Yogaya erişmeye sizinle nasıl başladığımı hatırlayın. Aynı şekilde, öğrencilerinizi de ateşli yoganın ustalık alanına getirin.

 

Heykeltıraşlar gibi, ham maddenin farklı yüzeylerine dokunmaya başlayın.  Böylece aniden ve sürekli olarak kaosun yüzeyinden yaşam ateşinin kıvılcımları sıçrar. 

Büyük Anne'nin oyunu Fohat'ın enerjisinin spiral kıvrımlarında güç toplarken, insanlara korkusuzca, beklenmedik olsa da sonsuzun gerçekleşmesinde tüm yaşamı birleştirmenin tam bir anlayışını verir. Spirit'in iniş ve çıkışları sizi endişelendirmesin. 

 

Bunlar yalnızca hareket sarmalının kıvrımları olabilir. Daha kötüsü sürekli kayıtsızlık ve kibirdir. Agni Yoganın, kozmik oluşumların ebedi anlayışının benzerliğini ortaya koyan bir alev tasarımı vasıtasıyla yol göstermesine izin verin. Bu en birleştirici yoga, tüm yaşamı dışarıdan algılanamayan bir disipline uygun olarak inşa etme zorunluluğu getirir. Bu yeri doldurulamaz disiplin zinciri olarak görülmeyip sorumluluğun sevincine dönüşürse, ilk kapıların açık olduğunu düşünebiliriz. Ne zaman ki uzak dünyalarla iş birliği gerçekleşir, işte o zaman ikinci kapılar da aralanmış olur. Ve evrimin temelleri anlaşıldığında, üçüncü kapıların sürgüleri düşecektir. Ve nihayet yoğunlaştırılmış astral bedenin üstünlüğü fark edildiğinde, o zaman dördüncü kapıların kilitleri açılacaktır. Bu yükselişe paralel olarak bilgi merkezlerinin ateşleri tutuşur ve en süptil enerjilerin şimşekleri arasında doğru bilgi ortaya çıkar. Böylece, bilgi ateşini besleyin ve büyüyen gücü koruyun. 

Herkes yoga ile uyumludur

Herkes, sadece temel bir aşamada veya çarpıtılmış bir biçimde olsa bile, bir tür yogayla uyum sağlamıştır. İnsanlar elementlere göre sınıflandırılabileceği gibi, yogalara göre de sınıflandırılabilirler.  Genellikle bir bağnazda Bhakti Yoga'nın; dayanılmaz bir atlette Hatha Yoga'nın; bir fanatikte Raja Yoga'nın ve dürüstlük kuralı zayıf olanda da Jnana Yoga'nın sapkınlığını bulursunuz. Ama dünyevi bilinci kozmik nabızla birleştiren gerçek yoganın katkısını aşan nedir? Reenkarne olmuş Spirit'in temel çabasının yerini alabilecek herhangi bir şey hayal edilebilir mi; astral anlayışla aşılanabilecek bir şey, insanoğlunun varlığını haklı çıkaracak bir şey? Ancak Agni Yoga çalışması insanı uzak dünyalara yaklaştırır.

 

Bana Agni Yogada hangi fiziksel egzersizlerin yararlı olduğunu sorabilirsiniz. Sabahları beş dakikadan uzun olmayan kısa pranayama öneririm. Tütsülenmiş etler dışında etten uzak durulmalıdır. Sebze, meyve, süt ve tahıllar her zaman kabul edilebilir. Tedavi amaçlı olanlar hariç tüm şaraplar da yasaklanmıştır. Afyon Agni Yoganın düşmanıdır. Gökyüzündeki bulutlar bir Agni Yogiye ağırlık verir. Ayakkabıları kauçukla yalıtmayı ve sabahları dumandan kaçınarak yürümeyi tavsiye ediyorum. Hayatın çeşitli iletişimleri cesaretle karşılanmalıdır. Aksi takdirde nerede iyi nerede kötü olduğuna karar vermek imkansızdır.  Gerçek yogayı hayata aktaran kişi büyük görevini yerine getirmiş olur. Böylece, önümüzde Agni Yoganın temeli durmaktadır. 

Ateş her şeyi kucaklar

Bir insan kendi başına yükselip maddeye inebilir mi? Şüphesiz, hiçbir varlık çevresini etkilemeden hareket edemez. Her hareketiyle atmosferin çeşitli katmanlarını karıştırmakla kalmaz, kelimenin tam anlamıyla yakınlarını da beraberinde sürükler. Dolayısıyla, insan evrene karşı sorumluluğunun farkına varmalıdır. 

Anlayışında yükselen insan bu sayede birine önemli bir yardımda bulunur. Bir insan Spirit'te düşer ve böylece belki de birini öldürür. Bilinçli düşüncenin dışında, karma yasasına ve auraya bağlı geniş çevreleri kucaklayan sürekli bilinçdışı iş birliği akar.  Birinin ne zaman katil ya da hayırsever olduğuna karar vermek kolay değildir. Sadece Agni Yoganın ışıkları kaotik düşüncelerimizin çalışmalarını adaletle aydınlatabilir. Ancak bunun için kişinin kendini Agni Yogaya feda etmesi gerekir ve çok az kişi kendini feda etmenin tehlikelerinden hoşlanır.  Bu nedenle, söylenenler sadece birkaç kişi tarafından anlaşılabilir. 

Ancak Asya'da çılgına dönen bir adamın Avrupa'da bir adamın mahvolmasına neden olması ya da Amerika'da Spirit olarak yükselen bir adamın Mısır'da bir başkasını iyileştirmesi gibi sayısız örnek gösterilebilir. Dolayısıyla hayırsever düşüncelerin çiçek açması, Spirit'in alevli çiçeğidir. 

Ateşin her şeyi kucaklayan bir ilke olması gibi, Agni Yoga da yaşamın tamamına nüfuz eder. Bilincin nasıl yavaş yavaş keskinleştiği, çevrenin gerçek değerlerinin nasıl ortaya çıktığı, dünyaların iş birliğinin değişmezliğinin nasıl büyüdüğü fark edilebilir. Böylece yaşam en yüksek anlayışın işaretleriyle dolar. Gerçek bir kavram olarak hakikat günlük yaşama girer.  Agni Yoganın cesur arayışçılarına yalnızca merkezlerin ateşlerinin tehlikesi değil, adaletsizliğe karşı acı verici duyarlılık da eşlik eder. Ancak gerçek özgürleştirici yolun gerçekleştirilmesi düşünüldüğünde bu tehlikeler ne anlama gelir! Agni Yogayı ışığın yaklaştığını müjdeleyen Sabah Yıldızı ile karşılaştırabiliriz. 

Eğer Agni Yogayı hayata dahil etmek istiyorsak, onun tezahürleri en alışılmış işaretlerle süslenmelidir. Öğrenciye öğretmenin desteğini almak isteyip istemediğini sorun. Manevi ve maddi yardım almak istiyor mu? Elbette bunu dileyecektir. O zaman deneme yoluna girelim. Soğuk ve açlığın ani sınavları yararlıdır; inançsızlığın, ihanetin, yalanın ve batıl inancın ani sınavları yararlıdır. Zayıf bir Spirit’in rüzgâr altında nasıl eğildiğine, yiyecek için nasıl çırpındığına ve dudakların en kutsal ilkeleri nasıl ihlal ettiğine dikkat edin. Ama o burada yürüyor, yoksul, özverili, soğuğa ve açlığa gülümsüyor, yükselişinde kozmik ilkelerin gücüne güveniyor; ebediyen genç, aydınlanmanın başarısını üstlenmeye hazırdır. Yoganın yaşamda uygulanmasını talep ettiğinizde, o zaman gerçek öğretmenler olacaksınız. 

bottom of page