top of page
Image by Jan Kopřiva

eskimeyen bilgelik

Işığın Mücevherleri tarafından sunulan çalışmalar; kurslar ve içerikler, Teosofi'nin derin perspektiflerini ve görüşlerini anlamak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Bu eğitimler, Teosofi'nin temel prensiplerini kapsayarak, ruhsal arayışı olan bireylerin bilgelik yolculuklarında rehberlik etmektedir. Teosofi'nin felsefi ve mistik öğretileri, insanın evrensel bilincini genişletme ve derinleştirme amacını taşır.

Işığın Mücevherleri'nin sunduğu içerikler, bu öğretileri anlaşılır bir şekilde hazırlayarak bireylerin ruhsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Bu kaynaklar, aynı zamanda pratik uygulamalarla desteklenerek öğrenme sürecini zenginleştirir. Bu çalışmalar ile birlikte, bireyler kendi ruhsal potansiyellerini keşfetme ve evrensel bilgelikle derin bir bağ kurma imkanına sahip olurlar. Işığın Mücevherleri, ruhsal arayış içinde olan herkesi, Teosofi'nin ışığında bilgelik yolculuğuna davet etmektedir. Çalışmalarımız, bireylerin ruhsal dönüşüm sürecine rehberlik ederken, aynı zamanda evrensel bir anlayış ve içsel denge kazanmalarına yardımcı olur. 

Okült ve Teosofi.jpg

Kült kelimesi Latince colere'den gelir ve "yetiştirmek" ya da "tapınmak" anlamına gelir. İlk başta oldukça masum bir şekilde "belirli bir dini ibadet sistemi" anlamına gelmekteydi. Daha sonra "bir kişiye veya davaya aşırı ve mantıksız bağlılık" anlamına geldi. Günümüzde genellikle üyelerinden tam bir itaat talep eden dini bir grup için kullanılmaktadır.

Bu yeni anlamıyla kültler, insanlara ne düşüneceklerini ve nasıl davranacaklarını söyleyen dini gruplardır. Kült lideri sorgusuz sualsiz itaat ve sadakat talep eder. Kült üyelerinden ailelerini geride bırakmaları, paralarını kült liderine vermeleri ve kendilerini sadece kültün hizmetine adamaları beklenebilir. Genellikle, onları istekli ve uysal takipçiler haline getirmeyi amaçlayan bir tür beyin yıkamaya tabi tutulurlar.

Ancak kült davranışı sadece uç organizasyonlarla sınırlı değildir. Kutsal metinlerini dogmatik ve yanılmaz bir şekilde yorumlama hakkını iddia eden, otoritesini tüm üyelerine dayatan ve başka hiçbir yoruma izin vermeyen her dini grup bir kült gibi davranmaktadır. Tarikatlar tek tip inanç ve eylem talep ederler. Vicdan özgürlüğünü bastırırlar.

Teosofistler kendi yaşam görüşlerinin bazı temel yazılarda ifade edildiğini görürler, ancak Teosofi Cemiyeti'nin resmi politikası, tüm yazılarının ve öğretilerinin bireysel yoruma açık olduğu ve hiç kimsenin başkalarının neye inandığını veya ne yaptığını dikte etme hakkına sahip olmadığıdır.

Bu nedenle Teosofi, kült davranış ve kült zihniyetinin gerçek maneviyatın tam tersi olduğunu öğretir. Teosofi geleneğine göre, her birimiz içimizde ilahi yaşamın, evrendeki her varlıkta kendini ifade eden tek yaşamın bir kıvılcımına sahibiz. Dolayısıyla tüm insanlar kendilerini keşfetmek üzere çıktıkları büyük yolculukta yol arkadaşlarıdır. Teosofistler Teosofi geleneğinin bilgeliğine saygı duyup ondan yararlansalar da, her birimizin kendi yolumuzu kendimiz keşfetmemiz gerektiğini kabul ederler. Ve başkalarının da aynı şeyi yapma hakkını onurlandırmalıyız. 

Sadece aklımızı ve vicdanımızı kullanarak büyüyebilir ve ilerleyebiliriz. Doğru eylem için tek emin rehberimiz, bize birbirimizi sevmeyi, saygı duymayı ve onurlandırmayı öğreten içimizdeki bilgeliktir. Teosofi, özgeciliğin ya da başkalarının iyiliğini düşünmenin doğru yaşamın anahtarı olduğunu söyler. Başkalarının refahı için endişeleniyorsak, onlara hükmederek veya inançlarımızı dayatarak değil, özgeci ilkelerimizi günlük hayatta yaşayarak onlarıa destek olmaya çalışırız.

Okült

Okült kelimesi Latince occulere'den gelir ve "örtmek, saklamak, gizlemek" anlamına gelir. Başlangıçta basitçe "gizli" anlamına gelmekteydi. Daha sonraları, sıradan duyulara veya akıl yürütmeye açık olmayan, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar derin veya büyük, aşkın bir şeyi ifade etmek için kullanılmıştır. Teosofistler bazen kelimeyi bu son anlamda kullanırlar.

Teosofi, dünyanın (Hamlet'in arkadaşı Horatio'ya söylediği gibi) "gökte ve yerde sizin felsefenizde hayal edilenden çok daha fazla şeyin" bulunduğu olağanüstü karmaşık bir yer olduğunu öğretir. Bugün etrafımızdaki atmosferin doğrudan göremediğimiz ya da duyamadığımız radyo ve televizyon dalgalarının yanı sıra gözlerimizden ve kulaklarımızdan kaçan pek çok başka enerji türüyle dolu olduğunu biliyoruz. Tüm bu dalgalar ve enerji "okülttür" -yani sıradan duyularımızdan gizlidir- ama yine de bizi etkilerler ve onları kullanmayı öğrenebiliriz.

Bir şeyin " okült " olduğunu söylemek sadece onun bizim algı veya anlayış alanımızın ötesinde olduğunu söylemektir - doğaüstü (doğanın dışında) veya hatta anormal olduğunu değil. Bir kişinin düşüncelerinin bir başkasını etkilemesi ya da bazı insanların geleceği tahmin etme yeteneği gibi, doğanın bizim için açık olmayan bir parçasıdır. Okültizm, doğanın bu tür gizli yönlerinin incelenmesidir.

Ancak son zamanlarda okült ve okültizm kelimelerine yeni, aşağılanmış ve hatta uğursuz anlamlar yüklenmiştir. Bunlar genellikle düşük seviyeli işlerle ve diğer çeşitli olgularla ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, bir yazıdaki "okült" bölümünün, bazıları için saygın, bazıları için aptalca ve bazılarına da gerçekten kötü olmasa bile değersiz olan bir dizi konuyla ilgili gelmesi muhtemeldir. 

Sadece son birkaç yıldır bir gecede mantar gibi biten okültün bu yeni anlamıyla Teosofi'nin hiçbir ilgisi yoktur. Teosofi ayrıca ruhsal ilerlemenin ilk adımının temiz bir yaşam olduğunu öğretir. Pek çok Teosofist vejetaryendir ve hayvanları gereksiz yere öldürmenin ahlaki açıdan yanlış olduğuna inandıkları için hayvansal gıdalara ve ürünlere karşı mesafelidirler. Teosofi bilincimizi yapay yollarla değiştirmemeye çok dikkat etmemiz gerektiğini öğretir, bu nedenle pek çok eskimeyen bilgelik takipçisi alkol ve tütün de dahil olmak üzere şuur hallerini değiştiren maddelerden doktor tavsiyesi dışında uzak durur.

 

Teosofi

Teosofi yaşamın gizli yanlarını - tüm canlı varlıkları çevreleyen enerji alanları, düşünce gücü, sezgisel anlayış ve benzeri - kabul eder ve bunlara saygı duyar ve insanoğlunun bir gün bu şeylerle şimdi olduğundan daha doğrudan ilgilenmeyi öğreneceğini bekler. O gelecek zamanda, bir zamanlar "okült" olan şey gizli olmaktan çıkacak, bunun yerine bilinçli bilgimizin bir parçası haline gelecektir.

Teosofi, gelecekteki bilgiye doğru ancak kendi eylemlerimizle evrimleşip gelişebileceğimizi ve hiç kimsenin kendi kararlarımızı verme ve hakikati kendimiz keşfetme hak ve sorumluluğumuza müdahale etmemesi gerektiğini öğretir. Bu tutum Teosofik deyişte ifade edilmiştir : "Hakikatten daha yüce bir din yoktur."

Bu sloganda sözü edilen "din" sadece dinlerin inançları ve dogmaları değildir. Bunun yerine, insan zihnini sınırlayan ve hapseden herhangi bir inanç sistemidir. Bilimden, politikadan, kendi önyargılarımızdan ve hatta Teosofi'nin kendisinden bir din yaratabiliriz.

Teosofi tüm yaşamın birliğini, evrenin temel düzenini ve varoluşun amacını öğretir. İnsanoğlunun kendi içinde sınırsız bir potansiyele sahip olduğunu, potansiyelimizi gerçekleştirme yeteneğine sahip olduğumuzu ve bu gerçekleşmeye giden yolun hepimiz için mevcut olduğunu öğretir. Teosofi'nin temel fikirleri çeşitli şekillerde özetlenebilir, bunlardan biri "Beyaz Lotus'un Üç Gerçeği" olarak adlandırılır:

  1. İnsan ruhu ölümsüzdür ve onun geleceği, büyümesinin ve ihtişamının sınırı olmayan bir şeyin geleceğidir.

  2. Hayat veren ilke içimizde ve çevremizde yaşar, ölümsüzdür ve ebediyen faydalıdır, işitilmez, görülmez veya koklanmaz, ancak algılamayı arzulayan kişi tarafından algılanır.

  3. Her birimiz kendi mutlak yasa koyucumuz, kendimize şan ya da kasvet dağıtan, yaşamımızın, ödülümüzün, cezamızın karar vereniyiz.

 

Eskimeyen Bilgelik takipçileri; Hristiyan ve Yahudiler, Müslümanlar ve Zerdüştler, Hindular ve Budistler, agnostikler ve özgür düşünenlerdir. Evrenin iyiliğini kabul eder, her insanın içindeki potansiyeli onurlandırır ve her insanın çeşitliliğine ve sorumluluğuna saygı duyarlar. Büyük Hint öğretmeni Gautama Budha'nın ölüm döşeğindeyken takipçilerine söylediği sözlerin her kültürden tüm insanlara ilham verebileceğine inanırlar: "Kurtuluşunuz için gayretle çalışın."

bottom of page