top of page
Image by Jan Kopřiva

eskimeyen bilgelik

Işığın Mücevherleri tarafından sunulan çalışmalar; kurslar ve içerikler, Teosofi'nin derin perspektiflerini ve görüşlerini anlamak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Bu eğitimler, Teosofi'nin temel prensiplerini kapsayarak, ruhsal arayışı olan bireylerin bilgelik yolculuklarında rehberlik etmektedir. Teosofi'nin felsefi ve mistik öğretileri, insanın evrensel bilincini genişletme ve derinleştirme amacını taşır.

Işığın Mücevherleri'nin sunduğu içerikler, bu öğretileri anlaşılır bir şekilde hazırlayarak bireylerin ruhsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Bu kaynaklar, aynı zamanda pratik uygulamalarla desteklenerek öğrenme sürecini zenginleştirir. Bu çalışmalar ile birlikte, bireyler kendi ruhsal potansiyellerini keşfetme ve evrensel bilgelikle derin bir bağ kurma imkanına sahip olurlar. Işığın Mücevherleri, ruhsal arayış içinde olan herkesi, Teosofi'nin ışığında bilgelik yolculuğuna davet etmektedir. Çalışmalarımız, bireylerin ruhsal dönüşüm sürecine rehberlik ederken, aynı zamanda evrensel bir anlayış ve içsel denge kazanmalarına yardımcı olur. 

Karma.jpg

Karma, günlük yaşamdaki her eylemle ilişkilendirilebilen spiritüel dinamiklerin bir yasasıdır. "Karma" Sanskrit bir kelime olup eylem anlamına gelir ve tüm sebep-sonuç döngüsünü ifade eder. Yasa, özellikle geçmişteki tutum ve eylemlerimizle harekete geçirilen nedenlerin yol açtığı etkilerin birikimine atıfta bulunur ve şimdiki zamanda başlatılan ve gelecekteki etkilerle sonuçlanacak yeni nedenleri de içerir.

Fizik, hiçbir enerji parçacığının, ardından doğal bir sonuç gelmeden yayılamayacağını göstermektedir. Havaya fırlatılan bir taş yerçekimi yasasının bir sonucu olarak yeryüzüne geri döner. Benzer şekilde, yaşamda eylemleri, düşünceleri ve duyguları bir araya getirdiğimizde, belirsiz faktörlere göre sonuç hemen gelebilir veya ertelenebilir. Tüm düşünce, arzu ve eylemler, bir yeniden ayarlama süreci aracılığıyla dengeyi bir ölçüde bozar. Bu yasanın işleyişi fiziksel olduğu kadar gerçek ahlâki bir yasadır ve doğrudan gözlemlenebilir.

Karmayı Biz Seçeriz

Yasa, bilincinde olsak da olmasak da işler. Yasanın devam eden eylemi yalnızca bizim özgür irademizden doğar ve ona bağlıdır. Ölüm, yeni bir şehre taşınmanın eski şehirde yapılan borçları iptal etmesinden daha fazla, hesabı kapatmaz.

Gerçekte tüm koşullar bizim için birer fırsattır; çünkü bunlar geçmiş yaşamımızın doğal sonuçlarıdır ve gelecekteki gelişimimiz için birer basamak olarak görülmelidir. Kaderimiz bize dayatılmaz; onu kendimiz yaratırız.

Neden  ve Sonuç

Bazen sonuç, önceki neden olmadan tek başına görülür ve bu nedenle tamamen açıklanamaz görünür. Ya da nedene tanık olunur ve sonuç yokmuş gibi görünür. Ancak birbirini izleyen yaşamlar boyunca var olan Ölümsüz Yaşam modelinden bakıldığında, tüm olayların doğal nedenleri ve mantıksal sonuçları olduğu algılanır. Spiritüel dinamikler yasasını anlamak bizi, çevremizin özbilinçli efendileri haline gelebilen, kendine güvenen varlıklar haline getirir. Bu, arzu edilen etkileri üretecek nedenleri harekete geçirerek ve arzu edilmeyenleri etkisiz hale getirerek, yasayla birlikte çalışmayı gerektirir.

Kader Değildir

Karma ne önceden belirlenmişlik ne de kaderdir. Kadercilik ya da alın yazısı, koşullara ya da kendi dışımızdaki bir güce öylesine bağlı olduğumuzu ima eder ki, hiçbir çabamız bizi özgür kılamaz. Karma yasasının işleyişi altında, şu anda geleceğimizi değiştirme gücüne sahibiz.

 

Temel Prensipler

Yasanın işleyişi çok karmaşık olabilir; insan yaşamlarında neredeyse sonsuz permütasyon ve kombinasyon söz konusu olsa da, bazı temel ilkeler hemen kavranabilir ve uygulanabilir. Normalde üç dünyada yaşarız - fiziksel, duygusal ve zihinsel - her bir dünyaya uygun araçlarda. Bu dünyaların her birinde hareket ederken enerjiler ya da güçler üretiriz. Bu enerjiler kendi seviyelerinde karşılık gelen sonuçlar doğurur. Fiziksel eylemler veya işler fiziksel çevreyi yaratır, arzular aile ve sosyal bağları belirler ve düşünceler zihinsel yetenekler veya yetersizliklerle sonuçlanır. Tüm bunların toplamı karakteri değiştirir.

Fiziksel Düzeyde Eylem

Yasa kişisel değildir, ne iyi ne de kötüdür. Evrimci bakış açısından iyi ya da doğru, evrimin ilerlemesine uygun olan her şey olarak tanımlanabilir; kötü ya da şeytani olan ise mükemmelliğe doğru ilerlemeye karşı çıkan her şeydir. Kötü eylemler söz konusu olduğunda bile, yasa cezalandırma değil öğretme işlevi görür. 

Duygusal Düzeyde Eylem

Duygusal düzeyde üretilen güç arzu ya da duygudur. Arzu peşinde koşmak çabayı harekete geçirir. Belirli bir arzunun bilgeliğini, onun tatmin edilmesinin sonuçlarını deneyimleyerek yargılayabiliriz. Arzu aynı zamanda fırsatlar yaratır. Bu ilkeyi bir kez algıladığımızda, herhangi bir uğraş alanında gelecekte fırsatlara sahip olmak istiyorsak, yalnızca şimdiki arzuyu geliştirmekle kalmayıp, bu arzuyu mümkün olduğunca şimdi eyleme geçirmeye çalışmamız gerektiğini anlayacağız.

Zihinsel Düzeyde Eylem

Üçüncü güç ise düşüncedir. Düşünmede üretilen güç, düşünme yeteneğimizi arttırır ve bir araç olarak zihnin gücünü yükseltir. Düşünce aynı zamanda hem alışkanlık hem de alışkanlıklarımızın toplamı olan karakteri inşa edebileceğimiz büyük yaratıcı bir güçtür. Bu bizim güç anahtarımızdır. Ne düşünürsek o olduğumuzu bilerek, kendimizi bilinçli bir şekilde sahip olmak istediğimiz erdemleri ve nitelikleri düşünmeye yönlendirebiliriz. Bu süreç, egzersizle kasları geliştirmek kadar doğaldır ve bilimsel olarak uygulanabilir.

Reenkarnasyon Gerekli Bir Araçtır

Her insan sürekli olarak bu üç tür gücü üretir - fiziksel, duygusal ve zihinsel. Bunlar yalnızca başarıları veya başarısızlıklarıyla şu andaki yaşam tarzımızı ve ölümden sonraki bilinç durumumuzu değil, aynı zamanda çevremizi ve sonraki enkarnasyonlarda başkalarıyla olan ilişkilerimizi de belirler. Açıkçası adalet dengesi her zaman tek bir yaşamın sınırları içinde sağlanamaz. Reenkarnasyon döngüleri karmanın işlemesi için gerekli zaman uzatımını sağlar.

 

Eylem ve Güdü

Karmayı anlamak için güdünün eylemden ayrılması gerektiğinin farkına varmak önemlidir; eylemler çevreye tepki verir; güdü ise niteliğe tepki verir.

 

Fırsatlar

Zaman zaman, gerçekleştirmemizin imkânsız olduğunu düşündüğümüz bir fırsat önümüze çıkar. Ancak yasa onu geçmişteki arzu ve çabanın bir sonucu olarak getirmemiş olsaydı, o fırsat orada olmazdı. Bu tür fırsatlar cesurca değerlendirilmelidir. Eğer bir şeyi neredeyse yapabilecek durumdaysak, geçmişte bunun için çalışmışız demektir. Geçmişteki çabalarımızın gücüne, gizli bir gücü aktif ifadeye kavuşturmak için son adımı ekliyor olabiliriz.

Çoğu zaman karmanın etkisi hemen hissedilmez. Tıpkı uykuda duran ama sonunda filizlenen, olgunlaşan ve hasat edilen bir tohum gibidir. Fiziksel, duygusal ve zihinsel doğamızın verimli topraklarına geleceğimizin tohumlarını eker ve geçmişte yaptığımız pek çok ekimin zengin hasadını yanımızda taşırız. Karakter, geçmişin görünür kaydı ve geleceğin vaadidir. Bugünün nitelikleri ve kapasiteleri, dünlerimizin sonuçları ve daha büyük yarınlara uzanan merdivenin basamaklarıdır. Tırmandıkça bugünü geleceğin imgesine daha yakın bir biçimde yeniden şekillendiririz. Başarısızlıklar, mükemmelliğe giden merdivenin basamakları haline gelir ve tüm zaman sonunda Sonsuz Şimdi olarak görülür.

bottom of page