top of page
Image by Jan Kopřiva

eskimeyen bilgelik

Işığın Mücevherleri tarafından sunulan çalışmalar; kurslar ve içerikler, Teosofi'nin derin perspektiflerini ve görüşlerini anlamak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Bu eğitimler, Teosofi'nin temel prensiplerini kapsayarak, ruhsal arayışı olan bireylerin bilgelik yolculuklarında rehberlik etmektedir. Teosofi'nin felsefi ve mistik öğretileri, insanın evrensel bilincini genişletme ve derinleştirme amacını taşır.

Işığın Mücevherleri'nin sunduğu içerikler, bu öğretileri anlaşılır bir şekilde hazırlayarak bireylerin ruhsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Bu kaynaklar, aynı zamanda pratik uygulamalarla desteklenerek öğrenme sürecini zenginleştirir. Bu çalışmalar ile birlikte, bireyler kendi ruhsal potansiyellerini keşfetme ve evrensel bilgelikle derin bir bağ kurma imkanına sahip olurlar. Işığın Mücevherleri, ruhsal arayış içinde olan herkesi, Teosofi'nin ışığında bilgelik yolculuğuna davet etmektedir. Çalışmalarımız, bireylerin ruhsal dönüşüm sürecine rehberlik ederken, aynı zamanda evrensel bir anlayış ve içsel denge kazanmalarına yardımcı olur. 

Meditasyon Sanatı.jpg

Meditasyonun veya yoganın nihai amacı, kişisel benliğin, daha büyük benliği, evrensel ilahi bilinç, doğa veya 'Tanrı' olarak düşünebileceğimiz birliği deneyimlemesine izin vermektir.

İçsel Huzur Merkezi

Dünyanın baskıları arttıkça ve çoğaldıkça, birçok insan meditasyonu daha sakin bir yaşama ve kendi içlerindeki güç ve huzur kaynağının doğrudan farkına varmaya yönelik bir adım olarak görmektedir.

Bunun içsel bir yolculuk olduğu gerçeğini gözden kaçırmamalıyız. Tıpkı okyanusun yüzeydeki çalkantılardan etkilenmeyen sessiz derinlikleri olduğu gibi, her insanın da böyle derinlikleri vardır. Bu derinliklerde - olduğumuz her şeyin gerçek merkezi ve kaynağı - durgunluk, huzur ve güzellik vardır. Ve biz bu içsel merkeze ulaşabiliriz.

Meditasyonla engelleri ortadan kaldırabiliriz, böylece bilincin bu spiritüel seviyelerine giden kapı açılabilir. O zaman yaratıcılık ve ilham hayatımıza akar, sorunlarımızın aciliyetini azaltır ve yaptığımız her şeyde sevgi ve barışı ifade etmemizi sağlar.

Meditasyon mükemmel bir dinginliktir - bedenin sessizliği, konuşmanın sessizliği ve zihnin sessizliği.

Zihin dinginliğini bulmak için eylemlerimize, düşüncelerimize ve duygularımıza oldukları gibi izin vermenin hassas sanatını öğrenmeliyiz, ancak bunların bizi kontrol etmesine izin vermemeliyiz.

Asırlık Bir Bilim

Meditasyon çoğu spiritüel geleneğin ana odağı olmuştur ve günümüzde birçok yöntem geliştirilmiştir. Bunlar arasında yürüyüş meditasyonu, kum Mandala yaratımı ve diğerleri yer almaktadır. Bazıları mantra kullanımını içerirken bazıları içermez. Bunların hepsi fiziksel ve duygusal doğayı sakinleştirmenin ve uyumlu hale getirmenin yollarıdır ve zihnin dinginleşmesine yol açar. Bu, Patanjali'nin hedefe ulaşmak için sekiz aşama tanımladığı ünlü Yoga Sutraları'nda ulaşılan son aşamadır.

Patanjali, etik bir yaşam tarzının ve fiziksel ve astral bedenlerin dinginleştirilmesinin gerekliliğini belirttikten sonra meditasyon yapan kişiye, zihnin "değişimini" engellemesinin ya da yavaşlatmasının - uyaranlarla özdeşleşmeyi ya da bunlara karşılık vermeyi durdurmasının - talimatını verir. Daha sonra meditasyon sanatında ustalaşmak için gerekli olan aşağıdaki dört adımı sıralar:

Gözlem (Farkındalık)

Bölünmemiş bir dikkatle derinlemesine gözlem yapmak, meditasyonda esas olan farkındalığı veya "bilinçliliği" geliştirir. Düşünce ve duygularımızın ardında yatan koşullanmanın sürekli olarak farkında olmalı ve gerçek benliğimiz olan dinginlik merkezinden giderek daha fazla hareket etmeye çalışmalıyız.

Konsantrasyon

Konsantrasyon "maymun zihni" disipline etmek için gereklidir. Zihni fiziksel bir nesne, bir fikir ya da saygı duyulan bir figür üzerinde sabit tutmayı ve uzaklaştığında geri getirmeyi öğrenmeliyiz. Zihin kontrolü ele geçirmeye çalışır, ancak düşünme sürecini dikkatle izleyerek bilincimizin içeriğini ve faaliyetini zihnin değil bizim belirlediğimizden emin olmayı öğrenebiliriz.

Meditasyon

Gerçek meditasyon, aktif düşüncenin sona erdiği ve kişinin meditasyon nesnesinin içsel anlamının farkına vardığı yerde başlar. Bu, tek noktadan hiçbir noktaya gitmek ve böylece bütünlüğü deneyimlemek gibidir.

Tefekkür

Bu son aşamada meditatör meditasyon nesnesiyle tamamen bir olur. Bu, kişiyi küçük benlikten daha büyük benliğe yükselten bir bilinç genişlemesine yol açar. Artık üzerinde meditasyon yapılan bir "ben" ve bir "o" yoktur. Yalnızca tek bir gerçeklik vardır.

Hedefe Ulaşmak

Evrensel bilinçle birliği deneyimlemek bir bireyin elde edebileceği en büyük spiritüel başarıdır.

bottom of page