top of page
Image by Jan Kopřiva

eskimeyen bilgelik

Işığın Mücevherleri tarafından sunulan çalışmalar; kurslar ve içerikler, Teosofi'nin derin perspektiflerini ve görüşlerini anlamak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Bu eğitimler, Teosofi'nin temel prensiplerini kapsayarak, ruhsal arayışı olan bireylerin bilgelik yolculuklarında rehberlik etmektedir. Teosofi'nin felsefi ve mistik öğretileri, insanın evrensel bilincini genişletme ve derinleştirme amacını taşır.

Işığın Mücevherleri'nin sunduğu içerikler, bu öğretileri anlaşılır bir şekilde hazırlayarak bireylerin ruhsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Bu kaynaklar, aynı zamanda pratik uygulamalarla desteklenerek öğrenme sürecini zenginleştirir. Bu çalışmalar ile birlikte, bireyler kendi ruhsal potansiyellerini keşfetme ve evrensel bilgelikle derin bir bağ kurma imkanına sahip olurlar. Işığın Mücevherleri, ruhsal arayış içinde olan herkesi, Teosofi'nin ışığında bilgelik yolculuğuna davet etmektedir. Çalışmalarımız, bireylerin ruhsal dönüşüm sürecine rehberlik ederken, aynı zamanda evrensel bir anlayış ve içsel denge kazanmalarına yardımcı olur. 

Ölümden sonra yaşam anlayışı nedir.jpg

Ölüm, bir son olarak düşünülmediği takdirde olumlu bir deneyim olarak görülebilir. Ölümsüzlük kavramı, aksi takdirde umutsuzluk hissi yaratan şeye bir çözüm gibi görünmektedir. Ölümsüzlükle kastedilen, uyanık bilincin ölümden kurtulan temel bir unsurudur - birçok değişiklik yaşayabilir, ancak bilincin sürekliliği devam eder.

Artan Kanıtlar

İnsan bilincinin devam eden varlığını kanıtlamak hala zor olsa da, bilim disiplinleri içinde BDD (beden dışı deneyimler) ve ayrıca DDA (duyu dışı algılama) üzerine yapılan araştırmaların sonucu olarak buna ilişkin kanıtlar artmaktadır.

Pek çok insanın hala yatakta olan fiziksel bedeninin dışında ya da "ölüme yakın" deneyimler söz konusu olduğunda ameliyat masasında ya da hurda bir arabanın içinde kendilerinin farkına vardıkları görülmüştür. Bu tür deneyimler bize "normal" olarak kabul ettiğimiz bilinç aralığının genişletilebileceğini göstermektedir, ancak bilincin temel doğasını açıklamak teosofik kavramlara bırakılmıştır.

İçkin Spirit

Eskimeyen Bilgelik (Teosofi) doğumdan önce var olan ve ölümden sonra da var olmaya devam eden bir spiriti onaylar.

Ayrıca, öz doğamız itibariyle bu içkin spiritin bir parçası olan her birimiz, spiritüel potansiyelimizi geliştirmek için pek çok yaşam gerektiren evrimsel bir yolculuktayız. Dolayısıyla hepimiz doğum ve ölüm kapılarından pek çok kez geçtik.

Dr. Ian Stevenson ve diğerlerinin, birçok insanın (özellikle çocuklukta) dünyadaki önceki yaşamlarına dair sahip oldukları anılarla ilgili araştırmaları, reenkarnasyona ve dolayısıyla varoluşun devam ettiğine dair kanıtlar sunmaktadır.

Bilinç Alanı

Kişinin bedeninden daha fazlası olduğuna dair içgüdüsel bir farkındalığı olmasına rağmen, fiziksel dünyanın, duyularımızın erişemeyeceği yere kadar uzanan, inceliği veya titreşim hızı artan büyük bir madde sürekliliğinin yalnızca bir parçası olduğunu fark etmek zordur. X-ışınları, radyo ve televizyon bilgisi, görünmeyen dünyanın gerçekliğini kabul etmemizi kolaylaştırmaktadır. Bilim, madde ve enerjinin doğasına ilişkin giderek genişleyen kavramlarla uğraşmakta ve meslekten olmayan kişiler, görünen güçlerin yanı sıra görünmeyen güçleri de içeren fikirleri daha iyi kavrayabilmektedir.

 

Ölüm ve Uyku

Fiziksel bedeni terk ettikten sonra varoluşun devam ettiğini kabul etmek, ölümü uykudan çok da farklı kılmaz. Uykuya daldığımızda veya anestezi aldığımızda, bilinç geçici olarak bedenden çekilir; ancak uyandığımızda sıklıkla hatırladığımız duygusal ve zihinsel maceralar yaşamaya devam ederiz. Rüya halimizde, uyanık olduğumuz saatlerde deneyimlediklerimizin ötesindeki bilinç alemlerini gösteren derinliklere iner ve yüksekliklere ulaşırız. Teosofi, ölümle birlikte, beden kalıcı olarak terk edildiğinde, bilincin uykudayken girilenlerden çok daha yüce alemlere doğru bir yolculuğa başladığını öne sürer. Beden dışı deneyimler sırasında kişi genellikle kendini fiziksel bedenine gümüş bir süptil enerji kordonuyla bağlı olarak görür. Ölüm anında durugörü sahibi yaşam gücünün aynı kordonla başın tepesinden ince bir gümüş akıntısı olarak bedeni terk ettiğini görebilir, ancak fiziksel ve fizikötesi arasındaki bağlantı o zaman kalıcı olarak kopar.

Nereye Gidiyoruz?

Teosofiye göre, bilinç fiziksel maddenin daha ağır titreşimlerinden aşamalı olarak kurtulduğu için, ölümle birlikte artan bir özgürlük deneyimi yaşarız. Ruh yolculuğunun bir sonraki aşamasını tamamlamadan önce bir arınma süreci gerçekleşir. Benzer şekilde, deniz suyundan tuz çıkarıldığında, su buharlaşırken saf tuz olmayan, ancak çıkarılması gereken safsızlıklar içeren bir kalıntı bırakır; hala bir arıtma sürecinden geçmesi gerekir. Ardından kişi zihin dünyasına girer ve yaşam deneyimlerini daha da arıtmaya devam eder. Kişi ister derin bir düşünür olsun, ister yalnızca günlük varoluşun ayrıntılarıyla ilgilensin, kişinin dünyadaki yaşamını motive eden şey, kişinin yaşam çabalarının özünü çıkarmaya başlayabileceği zihinsel dünyanın düzeyini belirler.

Ölüme Yakın Deneyimler

Son yıllarda "klinik ölümü" tecrübe etmiş yüzlerce kişinin ifadeleri tıbbi araştırmacılar tarafından toplanmış ve yayınlanmıştır; bunların en bilinenleri Life After Life kitabının yazarı Dr. Raymond Moody ve On Death and Dying kitabının yazarı Dr. Kubler Ross'tur. "Öldüklerinde" başlarına gelenleri anlatmak için yaşayan insanların deneyimleri çarpıcı bir şekilde benzerdir. Çoğu için ilk deneyim, bilinçleri yeniden odaklanmadan ve tanımlanması zor bir "spiritüel" bedende kendilerinin farkına varmadan önce karanlık bir bölmeden geçmektir; bu bölmeden ameliyat masasındaki fiziksel bedenlerinin yeniden canlandırılmasını veya hurdaya dönmüş bir arabadan kurtarılmalarını bağımsız bir şekilde izlerler. Birçoğu daha sonra kendilerini mükemmel anlayış ve mükemmel sevgi yayan bir "ışık varlığı" ile karşılaştıkları bir ışık ve özgürlük dünyasında bulurlar. Çoğunlukla yaşamlarının inanılmaz derecede canlı bir anlık incelemesini veya tekrarını deneyimlerler ve bu reenkarnasyonun bitmemiş işini tamamlamak için geri dönmeleri gerektiğini anlarlar. Birçoğu bunu yapmakta tereddüt etmiş ve hepsi de bu deneyimin hayatlarını tamamen değiştirdiğini ve artık ölüm korkusu yaşamadıklarını ifade etmişlerdir.

bottom of page