top of page
Image by Jan Kopřiva

eskimeyen bilgelik

Işığın Mücevherleri tarafından sunulan çalışmalar; kurslar ve içerikler, Teosofi'nin derin perspektiflerini ve görüşlerini anlamak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Bu eğitimler, Teosofi'nin temel prensiplerini kapsayarak, ruhsal arayışı olan bireylerin bilgelik yolculuklarında rehberlik etmektedir. Teosofi'nin felsefi ve mistik öğretileri, insanın evrensel bilincini genişletme ve derinleştirme amacını taşır.

Işığın Mücevherleri'nin sunduğu içerikler, bu öğretileri anlaşılır bir şekilde hazırlayarak bireylerin ruhsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Bu kaynaklar, aynı zamanda pratik uygulamalarla desteklenerek öğrenme sürecini zenginleştirir. Bu çalışmalar ile birlikte, bireyler kendi ruhsal potansiyellerini keşfetme ve evrensel bilgelikle derin bir bağ kurma imkanına sahip olurlar. Işığın Mücevherleri, ruhsal arayış içinde olan herkesi, Teosofi'nin ışığında bilgelik yolculuğuna davet etmektedir. Çalışmalarımız, bireylerin ruhsal dönüşüm sürecine rehberlik ederken, aynı zamanda evrensel bir anlayış ve içsel denge kazanmalarına yardımcı olur. 

Psişizm ve Spiritiüalizm.jpg

Psişik güçler doğal olmayan bir şey olarak değil, kişiliğimizin duyusal süreçlerinin normal bir uzantısı olarak görülmelidir. 

İnsanın spiritüel yolculuğunda psişizmin çeşitli yönleri de dahil olmak üzere pek çok güç geliştirilir. Genellikle duyular dışı algılama olarak adlandırılan psişizm en iyi şekilde spiritüellikle karşılaştırılarak anlaşılabilir. İnsanın yapısını incelediğimizde ikisi arasındaki fark daha da netleşir. Teosofi üzerine yapılan bir çalışma, üç ana alanda işlev gördüğümüzü öne sürer: spirit, ruh ve beden.

Dahası, bir insanın tezahür edebileceği, dört 'alt' yönden oluşan bir kişilik ve üç 'yüksek' yönden oluşan bir bireysellik içeren yedi katlı bir doğası vardır. Bu yönler katmanlı olmayıp iç içe geçmiştir. Kişilik Aşağıdakilerden oluşur:

  • Yoğun fiziksel beden

  • Bazen sağlık aurası olarak da adlandırılan eterik kılıf

  • Duygusal bir araç (bazen astral araç veya beden olarak da adlandırılır)

  • Zihnin etrafımızdaki dünyanın farkında olan olgusal veya analitik yönü

Fiziksel beden ve onun yaşamsal eterik kılıfı, birbirine çok yakın işlev görür. Ancak, anestezi altında ve derin uykuda fiziksel duyularımızın işleyişi durur ve eterik olan fiziksel olandan biraz ayrılır. Bireysellik aşağıdakilerden oluşur:

  • Zihnin yüksek, spiritüel yönü, doğası gereği öznel, teosofik öğretilerde 'Manas' olarak bilinen gerçek 'bilişin' merkezi

  • İçgörü, sezgi, şefkat ve anlayış, teozofik öğretilerde 'Budhi' olarak bilinir

  • Teosofik öğretilerde 'Atma' olarak bilinen, her şeyi kapsayan spiritüel prensip, her şeyin kaynağı.

 

Bireysellik bu nedenle varlığımızın kalıcı spiritüel özüdür ve yine de Yüce Spirit, Tek Yaşam veya tüm varoluşun kaynağı ile birdir. Evrim süreci boyunca, bireysellik kendini kişilik aracılığıyla tam olarak ifade etmeyi öğrenir ve evrimleşmek için her yaşamda yeni bir kişilik kullanarak birçok kez reenkarne olur.

Dengeli Gelişim

Spiritüel ve fiziksel/psişik doğanın dengeli bir şekilde gelişmesi evrimsel gelişimimiz için çok önemlidir. Ancak bu ikisi her zaman birlikte işlev görmez ve her biri diğerinden bağımsız olarak gelişebilir. Psişik yetenekler spiritüel gelişimle birlikte gelişirse, evrenimize dair farkındalığımızı genişletmek için değerli araçlar olabilirler. Psişik güçler doğal olmayan bir şey olarak değil, kişiliğimizin duyusal süreçlerinin normal bir uzantısı olarak görülmelidir.

Gerçek spiritüel doğamız göz ardı edilirse, psişik fakültelerin eğitimi dengesiz bir gelişime neden olur ve tehlikeli olabilir. Fiziksel ve eterik beden birbirine çok yakın çalışır, ancak anestezi altında ve derin uykuda bu duyuların işleyişi durur ve bedenin beyin bilincine ulaşmaz.

Uyanık olduğumuz saatler boyunca fiziksel duyularımız sürekli olarak uyarılır, ancak gördüklerimiz veya duyduklarımız konusunda çok seçici oluruz. Bununla birlikte, duyular daha keskin bir şekilde görmek (bir sanatçının renk tonlamalarını görmek için eğitilmesi gibi) veya daha hassas bir şekilde duymak (bir müzisyenin tondaki hafif değişiklikleri duymak için eğitilmesi gibi) için eğitilebilir. Diğer duyular da - tat, koku, dokunma - benzer şekilde eğitilebilir. Psişik fakültelerin kullanımını düşündüğümüzde bu tür bir eğitim çok önemli hale gelir.

Duyu Ötesi Algı

Duyu ötesi algı (ESP) veya psişizm fiziksel duyuların bir uzantısıdır. Analitik zihni içerir. Bununla birlikte, bu tür psişik algılar genellikle duygulardan etkilenir ve renklenir ve bu nedenle yanlış olabilir. ESP durugörü, duruişitme, telepati, psiko-kinesis ve benzeri fenomenleri içerir. Duyu ötesi veya psişik algı geliştirmek, bireyi bu tür fakültelerin uyanmasından önceki aynı karakter özellikleriyle bırakabilir - aynı açgözlülük, aynı benmerkezcilik veya aynı dar kafalılık. Spiritüel vizyon veya içgörü, eğer gerçekten spiritüel ise, insan doğasını tamamen değiştirebilir, bireyi daha sevecen, sevgi dolu ve şefkatli bir insana dönüştürebilir.

Durugörü

Durugörü kelime anlamıyla 'net görme' demektir. Ancak, daha yüksek bir seviyede 'görülen' şeyin başkalarına iletilebilmesi için fiziksel seviyeye getirilmesi gerekir. Bu kaçınılmaz olarak rasyonelleştirici zihnin ve dilin kullanımını içerir ki bunların hepsi durugörü sahibinin kişiliğine göre algıyı renklendirecektir. Bu nedenle, aynı fenomeni gözlemleyen durugörürler birbirleriyle aynı fikirde olmayabilirler ve böyle oldukları da bilinmektedir.

Farklı insanların sahip olduğu durugörü niteliği ve türünde büyük farklılıklar vardır. Genel olarak iki ana tip vardır. İlk olarak, genellikle psişik yeteneklerini tam olarak kontrol edemeyen ve bazen yarı trans halinde çalışan pasif durugörürler vardır. İkinci olarak, psişik kapasitelerini aktif olarak kontrol altında tutan ve günlük yaşamla bütünleştirenler. Bu medyumlar kendilerinin daha fazla farkındadır ve genellikle dış zihni sakinleştirmek için meditasyon kullanarak istikrarlı, kontrollü bir zihin geliştirmişlerdir. Bu nedenle psişik algıları daha doğrudur.

Psişik Algının Pratik Kullanımları

Yeterince eğitildikleri takdirde, uyanmış psişik yeteneklerin pratikte kullanılabileceği çeşitli yollar vardır. Örneğin, eğitim alanında, çocuklarla ilgili daha zor sorunların birçoğu ya önlenebilir ya da olumlu ve akıllıca ele alınabilir. Bir başka kullanım alanı da, eğitimli durugörü uzmanlarının, rahatsızlıkların psikolojik mi yoksa fizyolojik kökenli mi olduğunu belirlemede sağlık pratisyenlerine yardımcı olduğu tıp alanıdır. Dünyanın dört bir yanındaki polisler zaman zaman suçların izlerini bulma konusunda yardım almışlardır.

Spiritüel Vizyon

Spiritüel ve psişik algı arasında bir fark vardır. Spiritüel ilham bireyselliğimiz aracılığıyla akar. Bu şekilde yaşamımızı dönüştürebilecek spiritüel vizyon ve aydınlanma kazanırız. Gerçek ve derin spiritüel algı, yaşamı her düzeyde anlamamızda paha biçilemez bir değere sahipken, psişik algının kapsamı daha sınırlıdır. Spiritüel algı gelişirse, bilincimizi diğer insanlarınkiyle birleştirir ve onları gerçekten anlarız, böylece insan olarak ortak zeminimizi keşfedebiliriz.

 

Spiritüel içgörü, tüm yaşamın birliğinin önemine dair farkındalığımızı artırır, zihinlerimizi dönüştürür ve dünya ve tüm yaşam formları için derin bir bütünlük, özen ve sorumluluk duygusu getirir.

Özümüzde İlahi olduğumuzu hatırlayarak, içimizde uyanan ve spiritüel vizyonla aydınlanan psişik fakültelerimizi sorunlu dünyamıza barış ve mutluluk getirmek için kullanmayı öğrenebiliriz.

bottom of page