top of page
Image by Jan Kopřiva

eskimeyen bilgelik

Işığın Mücevherleri tarafından sunulan çalışmalar; kurslar ve içerikler, Teosofi'nin derin perspektiflerini ve görüşlerini anlamak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Bu eğitimler, Teosofi'nin temel prensiplerini kapsayarak, ruhsal arayışı olan bireylerin bilgelik yolculuklarında rehberlik etmektedir. Teosofi'nin felsefi ve mistik öğretileri, insanın evrensel bilincini genişletme ve derinleştirme amacını taşır.

Işığın Mücevherleri'nin sunduğu içerikler, bu öğretileri anlaşılır bir şekilde hazırlayarak bireylerin ruhsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Bu kaynaklar, aynı zamanda pratik uygulamalarla desteklenerek öğrenme sürecini zenginleştirir. Bu çalışmalar ile birlikte, bireyler kendi ruhsal potansiyellerini keşfetme ve evrensel bilgelikle derin bir bağ kurma imkanına sahip olurlar. Işığın Mücevherleri, ruhsal arayış içinde olan herkesi, Teosofi'nin ışığında bilgelik yolculuğuna davet etmektedir. Çalışmalarımız, bireylerin ruhsal dönüşüm sürecine rehberlik ederken, aynı zamanda evrensel bir anlayış ve içsel denge kazanmalarına yardımcı olur. 

Reenkarnasyon Üzerine.jpg

Ve sonra bir başkası: doğum, olgunluk, yaşlılık ve ölüm bir yaşamdaki büyüme döngüsüdür.

Ölüm o zaman sadece fiziksel bir aracın dinlenmek üzere bir kenara bırakılması ve deneyimlerin ruhun başka bir enkarnasyona başlayabileceği kapasitelere ve daha olgun bilgeliğe özümsenmesi olarak gelir. Böylece yaşam döngüsel bir düzende ilerler; deneyim toplamak için yeryüzündeki varoluşu diğer yaşam alemlerindeki varoluş takip eder. Ebedi amaçlarımız kendilerini zaman içinde yansıtır ve kullandığımız geçici araçlar -zihinsel, duygusal ve fiziksel- ilahi doğamızın ve amacımızın bilincine vardığımız deneyimleri bir araya getirir.

Bir İlham Kaynağı

Reenkarnasyon gerçeğinin farkına varmak bize ilham vermelidir, çünkü o zaman dünyanın büyük kadın ve erkeklerinin kendi kişiliklerinde ve başarılarında bize çabayla ne olabileceğimizi anlattıklarını biliriz. Çünkü gelecek, neden-sonuç yasası uyarınca geçmişin toplanmış momentumundan akar. Spiritüel Benlik veya ebedi ego, dünyevi kişiliklerden geçerken, tüm ayrı yaşamları birbirine bağlayan kalıcı bir iplik olarak kalan bir bireysel karakter fonu biriktirir.

Mevcut yaşamın, her bireyin görkemli bir sonuç için sonsuz deneyim turuna çıktığı büyük bir seriden yalnızca biri olduğunu bilmekte görkemli bir tatmin vardır. Bu bir transmigrasyon (hayvan formunda geri dönüş) değildir ve asla bu teoriyle karıştırılmamalıdır çünkü bireyselleşmiş ruh bir kez insan formuna girdikten sonra asla insanın altındaki krallıkta daha alt bir ifadeye geri dönemez. Savurgan oğul babasının evine ulaşmadan önce pek çok gezintiye çıkabilir ama insanlık yoluna girdikten sonra bir daha asla insandan daha az olamaz.

Reenkarnasyonun en büyük dersi, güçlerimizin sonsuz, fırsatlarımızın ebedi ve hedefimizin tanrısal olduğudur. Hayata büyüme fırsatları açısından, olduğumuz ölümsüz varlığın bakış açısından baktığımızda, spiritüel yaşamın hava yollarını kullanarak yolumuza devam etmek için istekli oluruz. Bu kadar yüksek bir hedef yoktur, her ne kadar kazanmak için birçok yaşam gerekse de, ısrarlı bir çabayla bir gün ona ulaşabiliriz. Hayatta yeniden deneme cesaretinin olmaması dışında gerçek bir başarısızlık yoktur. Fırsatlar hayattan hayata bize geri döner. Tırmanmak için zaman vardır, büyümek için zaman vardır.

Reenkarnasyon varoluşun ritmidir. Her an bir başkası doğabilsin diye ölür. Bu evrensel döngüsel ritim yasasının farkındalığıyla yaşamak, korku ve şüpheden arınmak, şimdiki zamanın fırsatları tam olarak yaşandıkça geleceğin tüm olasılıkları barındırabileceğinden emin olmaktır. Reenkarnasyon tüm yaşamın anlamlı olduğunu, her şeyin bir önemi ve kalıcı değeri olduğunu teyit eder. Bizi geçici kişiliğin hapishanesinden kurtararak ebedi amaçlarımızın asil vizyonuna ve gerçekleşmesine götüren büyük özgürleştiricidir. Yaşam büyük bir romantizm, evrimin yüksek macerasıdır. Doğum ve ölüm sadece yol üzerindeki işaretlerdir.

Reenkarnasyonun ışığında, her deneyimi daha büyük bir gelişim için bir fırsat olarak kullanarak, zamanın her anında ölümsüzlüğe açılan kapıyı görerek daha fazla ve daha eksiksiz yaşamak için bir teknik keşfedebiliriz. Doğayı gözlemledikçe, evrendeki döngüsel varoluş düzeninin farkına varırız. Mevsim mevsimi, gece gündüzü ritmik bir sırayla takip eder. Gündüze dönmeyen bir gece ya da başka bir bahara dönüşmeyen bir kış hayal edemeyiz. Ayın evreleri, büyüyen bitkilerin ve ağaçların döngüleri, yıldızların dönen dansı, yaşamın evrimsel ilerleyişinde evrensel döngüsel bir varoluş modeline işaret eder.

Döngüsel Modeller

Kendi yaşamlarımızda da benzer bir döngüsel örüntünün izini sürebiliriz. Her günün yirmi dört saatinde, dinlenme dönemleri faaliyet dönemleriyle dönüşümlü olarak gerçekleşir. Tıp bilimi bize vücudun kendi döngüleri olduğunu söyler; kalbin sistol ve diyastolü, hücre yaşamının büyümesi ve yenilenmesi. Beynin de ritimler halinde işlediği keşfedilmiştir. Psikoloji, bireyin yaşamındaki diğer döngülere işaret eder - depresyon döngülerinin ardından gelen coşku dönemleri, zihinsel faaliyet döngülerinin ardından gelen sessiz tefekkür zamanları. Fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak, her birimiz için faaliyet dönemleri ile nispeten dinlenme dönemleri arasında bir geçiş vardır. Tarihçiler ve sosyologlar dünya olaylarında döngüsel bir modelin izini sürerler. Savaşların, dünya buhranlarının, iklim değişikliklerinin, ticaret dalgalanmalarının, ışık ve ses dalgalarının (frekanslarının) döngülerinin, suç döngüsünün, salgın hastalıkların tekrarlanmasının, jeolojik dönemlerin, hepsinin haritası çıkarılabilir. Döngüler Araştırmaları Vakfı (Foundation for the Study of Cycles, Inc.) tarafından onlarca yıldır sürdürülen araştırmalar, bu ilkeye uygun olarak olayların örüntüsünü haritalama konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

Evrim Döngüsü

Evrimsel modelin büyük döngüsünde, tekrarlayan veya döngüsel tezahür yasası da işler. Yaşam bir dizi ritmik ve yinelenen kalıplar aracılığıyla evrimleşir (ortaya çıkar). Kendimizi özdeşleştirebileceğimiz büyük Yaşam Ritmi vardır. Ölümsüz benlik dönüşümlü dinlenme ve eylem dönemlerine, yaşamın nabzının nefes alıp vermesine sahiptir. Benlik kendini düşüncede, arzuda ve eylemde, yani varoluş arenasında ifade etmeye çalışır. Ancak, benliğin varoluş deneyimlerini gözden geçirebilmesi ve bunları yeni kapasitelere ve güçlere dönüştürebilmesi için dinlenmeye ve yenilenmeye de ihtiyaç vardır. Bu faaliyet ve dinlenme döngüsü reenkarnasyon olarak adlandırılır. Bu, ölümsüz benliğin tüm yeteneklerini ve ebedi niteliklerini keşfettiği tekniktir.

Reenkarnasyon basitçe ruhun yok edilemezliğinin güvencesi ve ebedi benliğimizin ortaya çıkması için tüm zamanın emrimizde olduğunun kesinliğidir. Yeniden bedene bürünmek, maddede yeni bir mesken edinmektir; "beden" kelimesi Anglo-Sakson bodig veya "mesken" kelimesinden türetilmiştir.

Ulaşım Yöntemi

Reenkarnasyonu evrim yoluyla ulaşım yöntemimiz olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla bir amaçtan ziyade bir araçtır. Örneğin Chicago'dan New York'a gidiyorsak, yolculuk için seçebileceğimiz çeşitli ulaşım yöntemleri vardır. Uçmaya karar verebiliriz, trene binebiliriz ya da daha yavaş bir yolculuğu tercih ederek arabamızı doldurabilir ve başlangıç ve varış noktalarımızı kapsayan geniş otoyollar boyunca araba sürebiliriz. Eğer zaman bizim için önemli değilse otostop bile çekebiliriz. Mesafe her zaman aynı kalır, ancak bu mesafeyi kat etmek için harcanan zaman yolcunun istek ve arzusuna göre değişir.

Dolayısıyla yaşam yolculuğunda, büyük evrim yolculuğunda, kat etmemiz gereken mesafe herkes için aynıdır, ancak ilerleme hızımızı seçebiliriz. Seçimimiz pek çok faktöre dayanır: arzularımız, düşüncelerimiz, eylemlerimiz, birikmiş kapasitelerimiz (kısacası karmamız). Spiritüel yaşamın hava yollarında seyahat edebiliriz ya da yol boyunca otostop çekebilir, istikrarlı bir ilerleme için kendi çabalarımızı göstermemiz gerektiğini öğrenene kadar başkalarının sağladığı araçlarla bir süre seyahat edebiliriz. Tıpkı çevremizdeki seyahat olanaklarında olduğu gibi, yaşam yolculuğunda da uyulması gereken kurallar vardır. Örneğin denizaşırı uçtuğumuzda bagajımızı sınırlamamız gerekir ve böylece yanımıza almak isteyebileceğimiz şeyler konusunda arzularımızı disipline ederiz. Spiritüel evrimin hava yollarında da disiplinler vardır, çünkü bu alemde "bagajımız" yarattığımız karmadır - düşüncelerimiz, arzularımız ve eylemlerimiz yoluyla eylem ve tepki birikimidir. 

Fırsat Olarak Reenkarnasyon

O halde reenkarnasyon, her birimizin kendi benzersizliğimize göre yol almamız için bir fırsat olarak karşımıza çıkar. Belirli sayıda yaşamdan ziyade, spiritüel amacımızın gerçekleşmesi için bir dizi fırsattır. Bu, yaşamın deneyim kazanmak için, benliğin nasıl yaşayacağını öğrenmesi için kullandığı bir tekniktir. Bunu anladığımızda, kendimizi ne seyahat şekliyle ne de seyahat edenle değil, yaşam yolunda yürümeyi seçen Ölümsüz Spirit ile özdeşleştirmeyi öğreniriz. O halde reenkarnasyon gelecekteki başarının kesinliği ve şimdiki eylemin meydan okuması olarak karşımıza çıkar.

İnsanlığı, alt kısmı zamanın başlangıcındaki alacakaranlıktan çıkarken ve üst kısmı İlahiliğin görkeminde kaybolurken görülebilen dev bir merdivenden çıkıyormuş gibi hayal edebiliriz. Her an bu merdivenin her noktasında varlıklar bulunmalıdır. 

Ruhun Ölümsüzlüğü

O halde reenkarnasyonun ilk temel gerçeği, ruhun ya da bilinçli benliğin doğumdan önce var olduğu ve ölümden sonra da devam edeceğidir. Doğumdan önceki varoluş, ölümden sonraki varoluşun zorunlu bir sonucudur. İkinci temel gerçek ise ruhun büyüyen bir şey olduğu ve ilk uyanışından görkemli olgunluğunu kazanmasına kadar olan gelişiminin muazzam bir zaman dilimine yayıldığıdır. Reenkarnasyon bilgisiyle yaşamı, evrimimizin insan aşamasının mükemmelliğine doğru yol aldığımız bir hac yolculuğu olarak görürüz.

O halde ruhun bu hayata yeni bir yaratılış olarak değil, kendine has özelliklerini kazandığı uzun bir önceki varoluş sürecinden sonra girdiğini ve bu varoluşun şu anda şekillendirmekte olduğu gelecekteki dönüşümlere doğru yol aldığını görüyoruz. Bebek, üzerine her şeyin yazılabileceği boş bir kâğıt ya da atomik güçlerin bir araya gelmesinden ibaret değildir. Uzak bir geçmişe kadar uzanan ataların tarihleriyle yazılıdır. Şu anda sahip olduğumuz beden, zihin ve ruha ait tüm nitelikler, önceki varoluşlarımızdaki fırsatları kullanmamızın sonucudur ve mevcut fırsatlarımızı nasıl kullandığımız gelecekteki karakterimizi ve kapasitemizi belirleyecektir.

Reenkarnasyon Süreci

Ölümsüz benlik yolculuğuna başlar. Kendisini mükemmel bir varlık, ilahi yaratıcısının bilinçli bir yansıtıcısı haline getirecek deneyimlere susamış olan ruh, varoluşun akışına girer. Etrafında evrim aşamasına uygun zihinsel ve duygusal bir alan toplar ve kalıtım yasalarına göre ve geçmiş yaşamından geliştirdiği ihtiyaçlarına uygun olarak fiziksel bir araç şekillendirir. Ruh, varoluş deneyimleri boyunca önce bu dersi öğrenerek hareket eder.

bottom of page