top of page
Image by Jan Kopřiva

eskimeyen bilgelik

Işığın Mücevherleri tarafından sunulan çalışmalar; kurslar ve içerikler, Teosofi'nin derin perspektiflerini ve görüşlerini anlamak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Bu eğitimler, Teosofi'nin temel prensiplerini kapsayarak, ruhsal arayışı olan bireylerin bilgelik yolculuklarında rehberlik etmektedir. Teosofi'nin felsefi ve mistik öğretileri, insanın evrensel bilincini genişletme ve derinleştirme amacını taşır.

Işığın Mücevherleri'nin sunduğu içerikler, bu öğretileri anlaşılır bir şekilde hazırlayarak bireylerin ruhsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Bu kaynaklar, aynı zamanda pratik uygulamalarla desteklenerek öğrenme sürecini zenginleştirir. Bu çalışmalar ile birlikte, bireyler kendi ruhsal potansiyellerini keşfetme ve evrensel bilgelikle derin bir bağ kurma imkanına sahip olurlar. Işığın Mücevherleri, ruhsal arayış içinde olan herkesi, Teosofi'nin ışığında bilgelik yolculuğuna davet etmektedir. Çalışmalarımız, bireylerin ruhsal dönüşüm sürecine rehberlik ederken, aynı zamanda evrensel bir anlayış ve içsel denge kazanmalarına yardımcı olur. 

Teosofik açıdan ölüm nedir .jpg

"İnsanlar ölümden korkar," der Lord Bacon, "çocukların karanlıktan korktuğu gibi." Ölüme korku ve itişle bakarız çünkü hayatımızdaki sürekliliği bozar. Oysa basitçe ve sessizce düşünürsek, aslında doğum kadar doğal bir olgu değil midir? Etrafımızda her an gerçekleşiyor. Yapraklar ağaçlardan düşer ve yerlerine taze yapraklar çıkar. Vücuttaki hücrelerin milyonlarcası ölür ve yerlerine yeni hücreler üretilir.

 

Her yaşam formu yok olur ve yerini yenisine bırakır. Bu kadar evrensel, doğal ve görünüşte gerekli bir olgu derin bir anlamdan yoksun olamaz. Yaşam ölümün ortasında var olur. İster bir hayvan, ister bir ağaç ya da bir insan olsun, yaşayan herhangi bir forma bakın. Bu formda her zaman birikime neden olan güçler ve parçalanmaya ve düşüşe neden olan güçler vardır.

Hiçbir form sonsuza dek sürmez. Mevcut formların ölümü sayesinde doğa başka ve daha iyi formlara doğru ilerleyebilmektedir. Yaşamın yukarı doğru hareket edebilmesi için her form yerini yeni bir forma bırakır.

Bu düşünülebilir: Bir bütün olarak yaşamın sürekliliği ve bunun da ötesinde ilerlemesi söz konusudur. Peki ya birey - siz ve ben? Biz nereye gidiyoruz?

Doğa ne kadar çok incelenirse, en yüksek formlarında yaşamın her tezahürünün bir şekilde kendine özgü bir bireyselliğe sahip olduğu ve bu bireyselliğin kendisinin de diğerlerinden izole edilmiş sürekli bir süreçle evrimleşmesi gerektiği o kadar çok ortaya çıkmaktadır. En büyük filozofların, tüm çağların en derin zihinlerinin spekülasyonları, olumlamaları ve sezgileri, bireysel insan yaşamının sürekliliği teorisi veya gerçeği üzerinde hemfikirdir; bu süreklilik ölümle kesintiye uğramaz, ancak başka bir düzeyde başka yollarla devam eder.

Bergson'un açıklamaya çalıştığı gibi, yaşamın bir akış ya da hareket olduğunu, akarsuyun biçimden biçime geçerken, kendisine gelen bazı deneyimlerin akarsu üzerinde etkili olduğunu, sularının bir şekilde bu deneyimlerle renklendiğini düşünmek hayalperestlik değildir. Akış ya da süreklilik, bireyselliği nedeniyle farklı bir akış olarak kalan her bir tekil akıştır. İnsan söz konusu olduğunda, bu gerçekten de insanın hayatta kalması gerçeğini ifade etmenin başka bir yoludur; insanın içindeki doğanın ya da kendisinin temel parçası olan bir yönün nihai olarak hayatta kalmasıdır; buna ruh diyebiliriz.

Hem Hindu felsefesinde hem de Teozofi'de şu görüş bulunur: Beden için ölüm ve evrensel olan ve yine de her ayrı şeyde mevcut olan spirit için ölümsüzlük varken, arada bireysel yaşam, hem yaşam yıldızı olan spiritin çekimi hem de maddenin güçleri tarafından yönetilen periyodik bir akış ve geri akışın olduğu bir bilinç vardır. Bilincin yayılması, dış koşullara doğru bir ilerleme ve bunu takip eden bir geri çekilme söz konusudur. Bu, doğada pek çok örneğini gördüğümüz yineleme ya da tekrarlama olgusudur, başka bir deyişle reenkarnasyondur. Doğum ve ölüm dışa ve içe doğru hareketlerden başka bir şey değildir. İleri gidiş ve geri çekiliş uyanma ve uyumaya benzer.

Eğer yaşamı esasen üzerimizdeki bedenden bağımsız olarak görürsek, o zaman bu bedenin arızalanması onun yok olması anlamına gelmez. Zihinsel bir varlık olarak birey farklı bir duruma geçebilir. Duyguları ve dürtüleri, aldığı izlenimler, oluşturduğu imgeler ve tüm tepkileriyle hala hafızasında olan aynı bilinç vardır. Tüm zihinsel imgelerimiz yenilenen temaslarla canlı tutulduğundan, temaslar sona erdikten bir süre sonra bunların çoğunun kaybolması gerekir. Dolayısıyla, bireysel varlık, bilinçli varlık, tüm zihninin şekillendiği sahnelerden uzaklaştığında, eğilim, önce bu sahnelerin bilincinden kaybolması ve ardından çeşitli eğilimlerin yok olması, en azından kapsam eksikliği ve uyaran eksikliği nedeniyle faaliyetlerinin sona ermesi olacaktır. Varlık, uyum içinde olduğu ve tepki verdiği koşullardan uzaklaştırıldığında, doğal olarak daha fazla içine kapanma ve kendi dünyasında yaşama eğiliminde olacaktır. Ölümden sonraki durum uyku ve rüya görmeye benzer olmalı, bilinçli egonun uykuda olduğu gibi kendi fikirleriyle sınırlandığı ve çevrelendiği, aynı zamanda rüyalarda olduğu gibi canlı deneyimlerin yaşandığı bir geri çekilme hali olmalıdır. Ünlü "Ölüm ve kız kardeşi uyku" sözleri, bir şairin mantıksal temelini kendisinin de bilmediği bir gerçeği nasıl sezebileceğini göstermektedir.

Sonra yeniden doğuş gelir. Kişi sık sık sorar: Birey neden yeniden doğar? Belki şu cevabı verebiliriz: "Bu sefer hangi nedenlerle doğduysanız, bir sonraki sefer de aynı nedenlerle doğacaksınız." Bilimsel bir bakış açısına göre, sonucu üretmek için işleyen güçlerin bir sonucu dışında hiçbir şey gerçekleşemez. Belli ki bilinçli varlığa ait güçler - eğer onu bedenin bir ürünü olarak görmeyeceksek, doğumdan önce var olduğu kabul edilmelidir - bu kez enkarnasyona getirilmemize neden olan dürtüler aracılığıyla olmuştur. Bu güçler işlemeye devam ettiği sürece tekrar bir bedene girmek zorundayız.

Önceki anılarımız olmadan yeni bir fiziksel bedene geri döneriz. Her seferinde eski varlık olarak değil, pratikte yeni bir kişi olarak başlarız. "Hayatımız bir uyku ve unutuştan ibarettir." Yeni bir bölüme başlamak, yeni karakterlerle daha iyi bir hikaye yazmak için tatlı masum bir çocuk olarak geri geliriz. Eski eğilimler hala orada olabilir, ancak kışkırtılıp uyandırılana kadar uykuda kalırlar.

Ölüm bizim için bir yenilenme aracı olabilir, ama ya sevdiklerimizden, bağlı olduklarımızdan ayrılmak? Ayrılığın gizemini, nasıl ortaya çıktığını ve ne öğretmek istediğini çözmeliyiz. Fiziksel olarak bir değiliz, zihinlerimizde de bir değiliz, ancak zihnin ötesine geçersek bir olabiliriz. Kendisi için hiçbir şey istemeyen sevgide ayrılığın gölgesi olamaz. Ölüm bir zaman meselesidir ve yalnızca zaman süreçlerinin ötesinde birlik vardır.

 

- N. Sri. Ram.

bottom of page