top of page
Image by Jan Kopřiva

eskimeyen bilgelik

Işığın Mücevherleri tarafından sunulan çalışmalar; kurslar ve içerikler, Teosofi'nin derin perspektiflerini ve görüşlerini anlamak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Bu eğitimler, Teosofi'nin temel prensiplerini kapsayarak, ruhsal arayışı olan bireylerin bilgelik yolculuklarında rehberlik etmektedir. Teosofi'nin felsefi ve mistik öğretileri, insanın evrensel bilincini genişletme ve derinleştirme amacını taşır.

Işığın Mücevherleri'nin sunduğu içerikler, bu öğretileri anlaşılır bir şekilde hazırlayarak bireylerin ruhsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Bu kaynaklar, aynı zamanda pratik uygulamalarla desteklenerek öğrenme sürecini zenginleştirir. Bu çalışmalar ile birlikte, bireyler kendi ruhsal potansiyellerini keşfetme ve evrensel bilgelikle derin bir bağ kurma imkanına sahip olurlar. Işığın Mücevherleri, ruhsal arayış içinde olan herkesi, Teosofi'nin ışığında bilgelik yolculuğuna davet etmektedir. Çalışmalarımız, bireylerin ruhsal dönüşüm sürecine rehberlik ederken, aynı zamanda evrensel bir anlayış ve içsel denge kazanmalarına yardımcı olur. 

Teosofi Nedir.jpg

Teosofistlere "Teosofi nedir?" diye sorarsanız, çeşitli yanıtlar alırsınız. Bazıları onun hayata anlam ve amaç veren bir dünya görüşü olduğunu söyleyecektir. Diğerleri onun Eskimeyen ya da Kadim Bilgelik olduğunu, çok eski zamanlardan beri bizimle birlikte olan ruhani bir felsefe olduğunu söyleyecektir. Diğerleri ise onun bir yaşam biçimi, özverili hizmet yoluyla barış ve anlayışa götüren bir yol olduğunu vurgulayacaktır. Teosofi bunların hepsi ve daha fazlasıdır.


Teosofi, tüm yaşamın birliğini ve birbirine bağlılığını, yeryüzündeki tüm halkların ve tüm türlerin temel birliğini vurgulayan bir dünya görüşü sunar. Körü körüne kabul edilmesi değil, anlaşılması gereken bir felsefedir. Kavram ve fikirlerinin çoğu tüm büyük dünya dinlerinde bulunmasına rağmen, bir din değildir. Teosofi bir anlamda dinin kendisidir, gerçek dinin özüdür. İlkeleri insanlık tarihi boyunca kahinler ve bilgeler tarafından ifade edilmiştir. Bu nedenle Teosofi Kadim ya da Eskimeyen Bilgelik, Bilgelik Dini, Bilgelik Geleneği ve Çok Yıllık Felsefe olarak adlandırılmıştır.

Gizli Öğreti


Teosofi Cemiyeti'nin kurucularından H.P. Blavatsky (HPB) tarafından 1888 yılında yayınlanan Gizli Doktrin ile dünyaya Teosofi'ye parlak bir bakış getirilmiştir. Bu büyük eserin ciltleri, yazarın Platon, Konfüçyüs, Gautama Buddha ve İsa gibi kadim bilgelerin yanı sıra filozoflardan, bilim insanlarından ve zamanının diğer çağdaş düşünürlerinden alıntılar yaptığı içsel bilgeliğin kaynak kitaplarıdır.

Bu ve diğer kaynaklardan aldığı iplikleri bir araya getirerek Kozmos'u, Ruh ve Zekâ'nın nüfuz ettiği ve ilahi bir şekilde içeriden yönlendirilen bir dokuma olarak tasvir etmiştir. İnsanları hem dünyevi hem de ilahi olarak tasvir etmiştir ve gelecekteki evrim döngüleri boyunca hala ortaya çıkarılmayı bekleyen muazzam bir potansiyele sahip olduklarını belirtmiştir.


Duygu, somut ve soyut düşünce, sezgisel iç görü, şefkat, birliğin idraki ve Ruhsal İradenin giderek daha yüksek ifadelerini geliştirme kapasitesi ile insanın yedi katlı doğasını tanımlamıştır. HPB, zekâların ve enerjilerin bizim ve tüm Doğa'nın üzerinde oynadığı etrafımızdaki fizik ötesi dünyaları tanımlamıştır. Bunların görünür, fiziksel gezegenimize nüfuz ettiklerini belirtmiştir. Blavatsky'nin Gizli Öğreti'yi yazmasından bu yana Teosofi'nin pek çok ifadesi olmuştur, ancak belki de hiçbiri bu yazılarda yer alan Teosofik Dünya Görüşü kadar eksiksiz ya da evrimin temel ilkelerinin bu kadar derin bir açıklaması olmamıştır.


Bir Düzen Vizyonu


Evren, bilincin tedricen uyanması yoluyla gizil güçleri aşamalı olarak ortaya çıkarır. Teosofi bu süreçte insanın önemli rolünü vurgular. Her birimizin içinde her zaman İlahi Yaşamın, her şeyin kendisinden doğduğu Kaynağın bir parçası olan Kıvılcıma işaret ettiği için kendimizden daha büyük bir şeye ait olma ihtiyacımızı tatmin eder. Yaşamın görünüşteki eşitsizliklerini Karma'nın, Denge ve Uyum Yasasının sonuçları olarak açıklar. Bu yasa bize eylemlerimiz hakkında geri bildirim verir ve öğrenme deneyimleri sağlar. Bakış açımızı, ruhsal olgunluğa doğru büyüdüğümüz birçok yaşamın sürekliliğini içerecek şekilde genişletir.

Bir Yaşam Biçimi


Teosofi'nin özünde, diğer herkesle birliğimizin farkına vararak hareket ettiğimiz ve sezgi, anlayış, iç görü, sevgi, şefkat ve yaratıcılık gibi yüksek potansiyelimizi uyandırmaya çalıştığımız bir yaşam biçimi vardır. Teosofi bizi çalışarak zihinlerimizi genişletmeye, başkalarını anlayarak ve onlara ulaşarak kalplerimizi genişletmeye teşvik eder. İnsanlığa hizmet eden özgecil eylemler aracılığıyla pratik becerilerimizi geliştirmemize yardımcı olur. Kendini incelemeyi ve öz farkındalığı teşvik eder, Ruhsal İradenin bizim aracılığımızla ifade edilmesini önleyebilecek engelleri aşarak karakterimizi geliştirmemize ve büyümemize yardımcı olur. Teosofi çalışması meditasyon yapmamız için bize ilham verir, böylece Özümüz olan ve tüm varlıkların kalbinde yer alan bilincin daha derin çekirdeğini hissedebilmek için zihnimizi ve duygularımızı dinginleştirebiliriz. Teosofi'nin temelleri makul ve kavranması kolaydır, ancak bizi zorlayan ve bu öğretileri sezgisel olarak takip etmeye meyilli olanlar için ömür boyu sürecek bir çalışma sağlayabilecek derinlikler de vardır. Herkes, tüm yaşamla uyum içinde yaşamaya çalışarak istediği zaman Teosofik bir yaşam sürmeye başlayabilir. Teosofi'nin işaret ettiği Ruhsal yol, yüksek Ruhsal potansiyelimizin ortaya çıkmasına yol açtığı için sıradan insan anlayışının ötesindeki yüksekliklere ulaşmamıza yardımcı olabilir. Teosofi, günlük koşullarımızda etkin bir şekilde yaşarken sınırsızca büyümemizi sağlayan bir felsefe sunar.

Teosofik Dünya Görüşü


Teosofi Derneği, her üyesine Teosofi olarak bilinen öğretileri yorumlama özgürlüğünü saklı tutarak, hem bir dünya görüşünü hem de insanın kendini dönüştürme vizyonunu içeren eskimeyen bilgeliği korumaya ve gerçekleştirmeye adanmıştır. Bu gelenek belirli temel önermeler üzerine kurulmuştur:

  • Evren ve içinde var olan her şey birbiriyle ilişkili ve birbirine bağlı bir bütündür.

  • Atomdan galaksiye kadar var olan her varlık aynı evrensel, yaşam yaratan Gerçekliğe dayanır. Bu Gerçeklik her yere yayılmıştır, ancak tüm ifadelerini aştığı için asla parçalarında özetlenemez. Kendisini doğanın amaçlı, düzenli ve anlamlı süreçlerinde olduğu kadar zihnin ve ruhun en derin girintilerinde de ortaya koyar.

  • Yaşayan her varlığın eşsiz değerinin tanınması, yaşama saygı, herkese şefkat, tüm bireylerin kendileri için gerçeği bulma ihtiyacına sempati ve tüm dini geleneklere saygı ile kendini ifade eder. Bu ideallerin bireysel yaşamda gerçekliğe dönüşme yolları her insanın hem ayrıcalıklı seçimi hem de sorumlu eylemidir.


Teozofi'nin kaygılarının merkezinde, tüm ırklardan, milletlerden, felsefelerden ve dinlerden insanlar arasında anlayış ve birliği teşvik etme arzusu yer alır. Bu nedenle, ırkı, inancı, cinsiyeti, kastı veya rengi ne olursa olsun tüm insanlar Topluluğun yaşamına ve çalışmalarına eşit olarak katılmaya davet edilir. Teosofi Cemiyeti hiçbir dogma dayatmaz, ancak tüm farklılıkların ardındaki birliğin kaynağına işaret eder. Gerçeğe bağlılık, tüm canlılara duyulan sevgi ve aktif bir fedakarlık yaşamına bağlılık gerçek bir Teosofistin işaretleridir.

bottom of page