top of page
Image by Jan Kopřiva

eskimeyen bilgelik

Işığın Mücevherleri tarafından sunulan çalışmalar; kurslar ve içerikler, Teosofi'nin derin perspektiflerini ve görüşlerini anlamak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Bu eğitimler, Teosofi'nin temel prensiplerini kapsayarak, ruhsal arayışı olan bireylerin bilgelik yolculuklarında rehberlik etmektedir. Teosofi'nin felsefi ve mistik öğretileri, insanın evrensel bilincini genişletme ve derinleştirme amacını taşır.

Işığın Mücevherleri'nin sunduğu içerikler, bu öğretileri anlaşılır bir şekilde hazırlayarak bireylerin ruhsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Bu kaynaklar, aynı zamanda pratik uygulamalarla desteklenerek öğrenme sürecini zenginleştirir. Bu çalışmalar ile birlikte, bireyler kendi ruhsal potansiyellerini keşfetme ve evrensel bilgelikle derin bir bağ kurma imkanına sahip olurlar. Işığın Mücevherleri, ruhsal arayış içinde olan herkesi, Teosofi'nin ışığında bilgelik yolculuğuna davet etmektedir. Çalışmalarımız, bireylerin ruhsal dönüşüm sürecine rehberlik ederken, aynı zamanda evrensel bir anlayış ve içsel denge kazanmalarına yardımcı olur. 

Vejeteryenlık.jpg

Çoğumuz bilinçsizce yemek yeriz. Yani, brokoliye karşı duyduğumuz isteksizlik ya da çikolataya olan tutkumuz dışında, neyi neden yediğimizin farkında değilizdir. Genellikle kültürümüzün geleneklerini takip ederiz. Bu yüzden çoğu Batı ülkesinde atlar, köpekler ve solucanlar yenmez, ancak başka ülkelerde yenir. Yahudiler ve Müslümanlar domuz eti yemez; Hindular yumurta yemez; Pisagorcular fasulye yemez.


Bir şeyi neden yaptığımızı bilmeden yapmak, yalnızca yarı bilinçli ve dolayısıyla yalnızca kısmen insan olmaktır. Büyük öğretmenlerden biri, onlar için niyetin her şey olduğunu söylemiştir. Ne yaptığımızı anlamak için onu neden yaptığımızı bilmeliyiz. Bu, hayattaki her şey için, hatta yemek yemek gibi başka türlü önemsiz görünebilecek bir şey için bile geçerlidir.

Neden Vejetaryenlik?


Vejetaryenlerin hayvan eti yememek için birkaç farklı nedeni vardır. Bazıları sağlık kaygılarıyla hareket ederken, diğerleri Dünya'nın ekolojisiyle ilgilenmekte, bazıları ise vejetaryenliği ruhani bir uygulamanın parçası olarak kullanmaktadır. Birçok vejetaryen ise etik ya da felsefi nedenlerle bu diyeti benimsemektedir. Sebebi ne olursa olsun yoldaki kişiye hiçbir şekilde bu konuda baskı yapılamaz. Ancak spiritüel yolda ilerleyen pek çok kişi vejetaryendir ve kadim bilgelik ilkeleri bu yaşam biçimini teşvik eder.

Teosofi tüm yaşamın birbiriyle ilişkili olduğunu öğretir. Holizm ve ekolojiye olan güncel ilgiden çok önce Bilgelik Geleneği tüm canlılar arasında, her şeyin kendisinden doğduğu aşkın Birliği yansıtan bir ilişkiler ağına işaret etmiştir. Nihai birliğe dair bu felsefi görüş, kadim bilgeliğin insanlığın evrensel kardeşliğini, uğruna çabalanacak bir ideal olarak değil, doğanın bir gerçeği olarak onaylayan yaklaşımını yansıtmaktadır. Birbirimizle ve tüm canlı varlıklarla birliğimizi kabul ederek, yeryüzünü ve onun cömertliğini sömürülmeye hazır insanoğlunun malı olarak değil, daha ziyade özen gösterilmesi ve sağduyu ve şefkatle kullanılması gereken bir emanet olarak görüyoruz.


Bir başka temel Teosofi öğretisi de, fiziksel formun yanı sıra bilincin ve ruhsal farkındalığın evrimidir. Fiziksel gelişim açısından insana yakın olduğu aşikar olan hayvanlar aleminden, özellikle de diğer memelilerden evrimleştik. Bize benzeyen yaşam formlarına zarar vermeme arzusu doğal olarak onlarla olan ilişkimizin tanınmasından kaynaklanır. Hayvanların bizimle akraba olduğunu ve bizim gibi olduğunu bildiğimizde, filozof Jeremy Bentham'ın da ifade ettiği gibi soru şu hale gelir: "Akıl yürütebilirler mi, konuşabilirler mi, ama acı çekebilirler mi?"


Dünyada Vejetaryenlik


Bazı dini gruplar, üyeleri için etsiz beslenmeyi şart koşmakta veya tavsiye etmektedir. Örneğin Hıristiyanlıkta bu tür gruplar Roma Katolikliği'nin Trappist keşişlerinden Protestan mezhebi Yedinci Gün Adventistlerine kadar uzanmaktadır. Etten uzak durma dönemleri - örneğin, Büyük Perhiz sırasında - çeşitli inançlarda da bulunur.

Bazı dinler, özellikle de Hinduizm, Budizm ve Jainizm gibi Doğu dinleri vejetaryenliğe o kadar önem verirler ki, neredeyse bu inançların bir ilkesi olarak kabul edilebilir. Vejetaryenliği savunmaları ahimsa kavramına dayanmaktadır. Sanskrit olan bu kelime "zarar vermeme" anlamına gelir, ancak pratikte çok daha fazlasını ifade eder. Dinlerin buyruğu olan "Öldürmeyeceksinin" ya da başkalarına (bu durumda hayvanlara) kendisine davranılmasını istediği gibi davranmaya yönelik Altın Kural'ın, Doğu'daki karşılığıdır. Albert Schweitzer'in "yaşama saygı" ilkesinin bir teyididir. Birçok din de fiziksel bedenin, sağlığını ve refahını korumakla yükümlü olduğumuz "yaşayan Tanrı'nın tapınağı" olarak kutsallığını vurgular. Potansiyel olarak zorlu bir ruhani yolu takip etmek istiyorsak, özellikle güçlü ve sağlıklı bir bedene ihtiyacımız vardır. Duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlığın tam olması için fiziksel sağlık gereklidir. Bizler, tüm yönleri birbirini etkileyen bir bütünüz. Kadim slogan, "mens sana in corpore sano" (sağlam bir bedende sağlam bir zihin) aktif bir hizmet yaşamı için bir gerekliliktir.


Bilim ve Vejetaryenlik


İyi seçilmiş bir vejetaryen diyetin sağlıklı olduğunu gösteren önemli bilimsel kanıtlar vardır. Damar sertliği, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanser türlerinin vejetaryen toplumlarda daha az görüldüğü sürekli olarak belirtilmektedir. Çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesinde antibiyotik, büyüme uyarıcıları ve diğer ilaçların kullanılması, hayvan dokusunda toksik pestisit kalıntılarının birikmesi ve çağdaş tarım ticaretinin yoğun tarım yöntemlerinden kaynaklanan hastalıkların bulaşması, etli gıdalardan kaçınmak için diğer nedenlerdir. Vejetaryenler genellikle beslenmeye en azından ılımlı bir ilgi duyduklarından, etli yiyecekler menüden çıkarıldığında genel yemek zamanı seçimleri de genellikle iyileşir.


"Ne yersen osun" aforizması fiziksel olduğu kadar duygusal düzeyde de geçerlidir. Yogi geleneğinde etli yiyecekler rajasik veya uyarıcı olarak kabul edilir, saldırganlığı veya sinirliliği artırma eğilimindedir. Hindistan Cumhuriyeti'nin ilk başkanı Dr. Rajendra Prasad'a göre "Yiyeceklerimiz ve yeme alışkanlıklarımız, çevremizi ve hayata genel bakışımızı önemli ölçüde belirler"; akıl hocası Mahatma Gandhi ise tutkularımızı kontrol etmek istiyorsak önce damak tadımızı kontrol etmemiz gerektiğini söylemiştir.


Hayvansal tarımın toprak ve kaynak sömürüsündeki savurganlığı dünyadaki açlığa katkıda bulunmaktadır. Bitkisel gıda maddelerinin hayvan bedenleri aracılığıyla çevrilmesi yerine doğrudan insanları beslemek için kullanılması, dünyanın geniş bölgelerini saran açlığın giderilmesinde önemli bir yol kat edilmesini sağlayabilir. Et yemenin ekonomik ve ekolojik olarak geniş kapsamlı sonuçları vardır.

Vejetaryenlik Uygulaması


Shelley'den Shaw'a, Tolstoy'dan Tagore'a, Heroditus ve Pythagoras'tan Emerson ve Thoreau'ya kadar ünlü vejetaryenlerin listesi etkileyici olsa da, et yiyip yememe kararı son derece kişiseldir. Her bireyin kendine özgü yetenekleri ve kabiliyetleri olduğu gibi, her birinin farklı öncelikleri vardır ve Teosofi'de sunulan bazı fikirleri diğerlerinden daha anlamlı bulurlar.


Vejetaryenlik de çeşitli şekillerde olabilir. Bazı insanlar sadece kırmızı etten kaçınır; diğerleri et yemez ama süt ürünleri ve yumurta kullanır (lakto-ovo vejetaryenler); diğerleri (özellikle Hintli vejetaryenler) süt ürünleri kullanır ama yumurta kullanmaz; yine diğerleri hiç hayvansal ürün tüketmez (veganlar); ve birkaçı da sadece bitkiyi yok etmeyen bitkileri, ürünleri yer (meyveciler). Belirli bir vejetaryen diyet türünün seçimi, bireysel yargı ve vicdan meselesidir. En önemli şey, her kişinin konuyu dikkatle değerlendirmesi ve bilinçli bir karara varmasıdır.


Bununla birlikte, vejetaryen felsefesiyle uyum içinde hissedenler, bugün bunu uygulamaya koymanın birkaç yıl öncesine göre çok daha kolay olduğunu göreceklerdir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde diyetlerinden eti çıkaran 10 milyon insan olduğu tahmin edilmektedir. Gurme vejetaryen yemekleri için yemek kitapları da dahil olmak üzere konuyla ilgili çok sayıda literatür mevcuttur. Birçok toplumda vejetaryen restoranlar ve yemek kursları bulunmaktadır. Çoğu markette artık vejetaryen alternatifler bulunmaktadır ve deneyimli vejetaryenler genellikle acemilere yardım elini uzatmaya heveslidir.


Vejetaryenliği benimseyenler genellikle bunu ekonomi, ekoloji, sağlık ve lezzet açısından cazip bir diyet olarak görürler. Belki de ahimsa uygulamasını bu şekilde genişletmek için içsel bir dürtüyü takip ederek biraz daha huzurlu olmalarına da yardımcı olabilir. Ekofilozof Richard Heinberg'in sözleriyle:


"Sanayileşmiş bir ülkede yaşayan herhangi birinin hem doğal çevreye fayda sağlamak hem de küresel insan nüfusunun uzun vadeli refahına hizmet etmek için atabileceği en etkili ve pratik adımlardan biri daha az et yemektir."

bottom of page